Informacioni sistem

PROGRAMSKI SEGMENTI - MODULI

Programski paketi Infosys su modularni, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva u svoj informacioni sistem. Razvijeno je preko četrdeset različitih modula od kojih su neki opšte namene a neki po specifičnim zahtevima pojedinih klijenata.

Samim tim što je sistem modularan to znači da je korisniku lako da ga nadograđuje. Na početku korisnik kupuje module koji su mu potrebni a kako mu se poslovanje povećava i nastaju potrebe za proširenjima informacionog sistema tako dokupljuje i nove module.

Moduli se uklapaju u jednu celinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove opcije.

Opšte napomene:

- Programski segmenti koji u svojoj oznaci sadrže reč PAKET se sastoje iz više drugih programskih segmenata koji su navedeni svojim oznakama. U ponudi je to navedeno tekstom “Paket čini: ...”.

- Neki od navedenih programskih segmenata u ovoj ponudi ne mogu samostalno funkcionisati bez drugih potrebnih programskih segmenata. U cenovniku je zvezdicama označeno o kojim se segmentima radi.

- Napomena - nelicenciran softver – koja stoji uz naziv programskog segmenta u cenovniku, ponudama i ugovorima ima za cilj da obavesti korisnika da navedeni Infosys programski segment nema licencu koju propisuje Zakon i da odgovornost za korišćenje tih programa pada na teret korisnika programa. U vezi s' tim obratite pažnju na član 16. dokumenta "Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera".

- Forme štampanih dokumenata i izveštaja su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika. Mogu se menjati usled zakonskih promena, standarda i slično. To se odnosi i na formu štampane fakture-računa. Ukoliko korisnik želi specifičnu formu štampe moguće je napraviti novu programsku opciju, ali ne i obaveza Infosys-a, za tu štampu koja ima tretman specifičnog softvera-programa. Specifičan softver se posebno dogovara-ugovara-izrađuje i naplaćuje. Na specifičan softver Infosys ne daje nikakve garancije funkcionalnosti jer takav softver može doći u sukob sa zakonskim izmenama i/ili sa novijim verzijama Infosys programa.

- Forme obrazaca-maski za unos i ažuriranje podataka su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika.

- Poželjno je da korisnik Infosys programa pregleda svu opisanu funkcionalnost, samostalno ili uz pomoć Infosys predstavnika, i to pre odluke o početku saradnje sa Infosys-om kako bi se i praktično uverio da mu ista odgovara.

Obaveštenja

PLATE - Ponavljanje obracuna

Praznici: Uskrs i 1. Maj

PDV - Poreski status 0811

ZARADE - Poreska prijava PP OD-O

RZ - izmena sifarnika radnih mesta

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN

KEP - Izmena pravilnika i programa

DRU - Druga primanja zaposlenih

RINO obaveze – izmena

KEP obrazac - stampa

*** PRVE RADNJE U 2016. GODINI

ULAZAK U PROGRAM-NOVA PROG. VERZIJA

UPOZORENJE NA OPASAN VIRUS !!!

PDV - Izmene propisa (oktobar 2015)

PLATE - Novi meni sistem

KAMATE - Izmene u programu

PLATE - Prosek za porodiljsko ods.

Instrumenti platnog prometa

ZR - Obrasci za zavrsni racun

Antivirusni programi - usporen rad

WEB APLIKACIJE ZA PORUČIVANJE ROBE

Obrasci - porez na dobit

PLATE - RAD1: izmenjen nacin formir

PLATE - Stampa M4 obrasca

FIN - Kontrola FIN za DPL po APR-u

OS-RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA

PLATE - Pomocni izvestak za M4

OBR-Serijsko kopiranje stavke ugov.

UPOZORENJE NA VIRUS !!!

PLATE - Obrazac PPP-PO

PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI

PLATE-Knjizenje smanjenja zarada-JS

PLATE-Novi obracunski listic–dorada

PLATE - po mestima troskova

DRU - Solidarni porez

PLATE - Smanjenje u JS

PLATE - Obrazac OPD2

PLATE - Obrazac OPP-ND

OBR - Listic na e-mail

FIN - Izmena kontnog okvira

RZ - Izmena obrasca 1

OBR - Novi obracunski listic

OBR-Definic. knjizenja po statusima

OBR - Zahtev za povracaj

Dorada za kontiranje zarada i dru.

OBR - Obracun radnog iskustva

OBR - Minuli rad

OBR - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.

OBR - Racunanje proseka

OBR.ZARADA I DRUGI PRIH. - izmene

DRU - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.

ZADRUGA - Izmana stopa PIO i zd.os.

OBR - Obracun minulog rada

PDV PRIJAVA - izmena

Obrasci za nedobitne organizacije

CG - PR PDV-2, elektronsko slanje

OBR-Osn.zarada i satnica po zaposl.

OBR - Obrazac ZIP-1

M4 - POMOCNI IZVESTAJ

Obrasci: PPI-1 i PPI-2

OBR - Virmani i poziv na broj odobr

MOP prijava

Obrazac PDP

Obrazac PPDG1

Obrasci PB2, PK2, SU1

FIN - Obrasci PDP (porez na dobit)

FIN - Izmena statistickog aneksa

OS - Poreska amortizacija

CESTITKA 2014 i radno vreme

OBR-Virm.nal.i sif.osnova placanja

PPP-PD poreska prijava

OBR - PPP-PD poreska prijava

OBR - PPP-PD kreiranje por.prijave

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2014.god

PDV - izmena sa 8% na 10%,2.obavest

OBR-umanjenje neto prih. u jav.sek.

OBR - Doprinosi osnivaca ...

PDV - izmena sa 8% na 10%

ZEPDV - El.slanje PDV prijave

MATRIX - Program u klasi BI

OBR-Dopis razl.do min.neto po ostv.

OBR-Registar zaposlenih

Obrazac PPDSO

OBR-Kumuliranje obracuna PiP posl.