Vesti i informacije

Izmenjeno tumačenje načina obračuna porodiljskog bolovanja

Zbog novog tumačenja propisa koji regulišu porodiljsko bolovanje pripremili smo novo uputstvo. DAtiteku sa uputstvom možete preuzeti sa adrese http://podrska.infosys.rs/K/_uputstvo_porodiljsko_odsustvo.pdf.zip (02.04.2009)