MODELI ODRŽAVANJA

Postoje tri modela skupa usluga održavanja prema obimu i vrsti, koje pruža Infosys, a u skladu sa Opštim uslovima o ustupanju prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera. Model koji se ugovara sa korisnikom zavisi od procenjenog potrebnog i/ili realizovanog obima usluga u prethodnom periodu.

INTERVENTNO ODRŽAVANJE

Interventno održavanje obuhvata intervencije koje se obavljaju po potrebi i prijavi korisnika. Sve intervencije delimo u tri grupe:

1. Novogišnja instalacija nove verzije Infosys programa sa uključenim kraćim telefonskim konsultacijama i intervencijama putem Interneta. Korisnik mora prihvatati sve nove verzije programa (deo iz Opštih uslova).

2. Programske izmene uzrokovane zakonskim izmenama u okviru postojeće ugovorene funkcionalnosti obima Infosys programa.

3. Terenske intervencije (vrše se uz fizičko prisustvo Infosys predstavnika računarskoj opremi korisnika)

Ovaj oblik održavanja se uglavnom primenjuje kod korisnika koji ne koriste Infosys program u računovodstvene svrhe; to su obično korisnici koji imaju angažovanu agenciju za knjigovodstvo, a sami izrađuju neke osnovne komercijalne dokumente kao na primer: fakture, predračune, avansne račune, kalkulacije ...

Sve ove intervencije se avansno naplaćuju. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj oblik saradnje obratite nam se za dodatne detalje.

STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG INFOSYS POSLOVNOG SOFTVERA

- Novogodišnje preinstalacije
- Nove verzije programa na inicijativu INFOSYS-a
- Programske izmene kupljenih segmenata uzrokovane zakonskim izmenama u računov., na zahtev korisnika
- Havarijske intervencije (oporavak oštećenja u bazi podataka kada je to moguće)
- Intervencije na sistemskom/mrežnom software-u (files, path, mapiranje, capture, spooler)
- Konsultacije o korišćenju programa (mogućnosti programskih opcija)
- Tematske konsultacije (praktična primena programa u realnim situacijama)
- Modeli automatskih obrada (po programskim mogućnostima)
- Kastomizacija (podešavanje parametara koji postoje u programu)

PRODUŽENO STANDARDNO ODRŽAVANJE UGOVORENOG INFOSYS POSLOVNOG SOFTVERA

Ovaj oblik održavanja sadrži isti obim kao i standardno održavanje, ali se posebno ugovara i primenjuje nakon isteka garantnog roka.

SPECIJALNO ODRŽAVANJE

- Novogodišnje preinstalacije
- Nove verzije programa na inicijativu INFOSYS-a
- Programske izmene kupljenih segmenata uzrokovane zakonskim izmenama u računov., na zahtev korisnika
- Havarijske intervencije ( oporavak oštećenja u bazi podataka kada je to moguće)
- Intervencije na sistemskom/mrežnom software-u (files,path,mapiranje,capture,spooler)
- Konsultacije o korišćenju programa (mogućnosti programskih opcija)
- Tematske konsultacije ( praktična primena programa u realnim situacijama)
- Modeli automatskih obrada ( po programskim mogućnostima)
- Kastomizacija (podešavanje parametara koji postoje u programu)
- Provera integriteta baze podataka i dijagnostikovanje istog na zahtev korisnika
- Specijalni i povremeni izveštaji i obrade u bazi na zahtev korisnika, po mogućstvu
- Programske instalacije uzrokovane reorganizacijom operativnih sistema
- Programske instalacije ili modeliranje IS-a uzrokovano reorganizacijom poslovnih procesa
- Programske instalacije ili modeliranje IS-a uzrokovano reorganizacijom računarske opreme
- Arhiviranje podataka i provera arhive na zahtev korisnika (korisnik snima i arh. podatke)
- Kreiranje i administracija korisnika sistema i njihovih prava na zahtev korisnika
- Redovni dolasci kod korisnika jednom mesečno

OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA

- Administracija baze podataka
- Vanredni dolasci kod korisnika na zahtev istog