PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 369 od 14.04.2017.godine

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2016.god - 13.04.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Obrasci PB-1, PB-2, PDP (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 368 od 21.02.2017.godine

--- Izmene obrazaca PB-1, PB-2, PDP ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.

Izmenjeni su sledeci obrasci:

- obrazac PB-1 -Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.- pom. obr/Obrazac PB1.

- obrazac PB-2 -Poreski bilans obveznika poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalnih delatnosti, opcija Finansijsko/Obrasci/Fin.izv.-por.bilans-preduzetnik/Obrazac PB-2.

- obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija/Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred. obr/Obrazac PDP-novi.

Izmena se nalazi u kumulatvinoj podrsci K161201E.

PRVE RADNJE U 2017. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 367 od 30.12.2016.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 2. i 3. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 04.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 2. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2017. GODINI ***

PRE SVEGA 2016.GODINA (Info2016)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2016.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2017. GODINI (Info2017)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2017.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2017, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2016.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2017. godini, sa uskladjivanjem sa 2016.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

KOM - Dorade na obracunu (JOB: KOM, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 365 od 28.11.2016.godine

--- Programske dorade na obracunu komunalnih usluga ---

1. Napravljene su dodatne kontrole obracuna komunalnih usluga. Program ubuduce nece uraditi obracun ukoliko merno mesto ima više objekata prikljucenih na to merno mesto a na nekom od njih nije popunjeno polje za raspodelu potrošnje (procenat, clanova, fiksno ili delitelj). U ovom slucaju ce se prikazati tabela sa pogrešno unetim podacima.

2. Takode obracun nece moci da se uradi i ako postoje objekti povezani na jedno merno mesto a neki objekti imaju definisanu raspodelu potrošnje po deliteljima a drugi nemaju. Odnosno ukoliko je za jedan objekat definisano da se raspodela vrši po delitelju, svi objekti na tom mernom mestu moraju imati raspodelu potrošnje po delitelju.

3. Na definiciji usluga koje su pridružene objektu moguce je iskljuciti neku uslugu tako što se u polje Usluga je neaktivna unese D. Na ovaj nacin ce se taj objekat iskljuciti i iz raspodele potrošnje ukoliko deli potrošnju sa drugim objektima na istom mernom mestu.

---
Navedene programske dorade ce vam biti implementirane u novoj verziji programa prilikom instalacije koja ce se obaviti u decembru 2016.godine.

PLATE - Dijagnostika obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 364 od 08.11.2016.godine

Dijagnostika obracuna

Promenjen prikaz poruka upozorenja u dijagnostici obracuna.

U cilju bolje preglednosti, poruke su sortirane po vrsti upozorenja, a ne po zaposlenom kao do sada.

Sa Okruzenja dijagnostike obracuna omogucena stampa poruka upozorenja. Na dijalogu postoji mogucnost izbora zaposlenih, izbora poruka o greskama i izbora poruka po prioritetima.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K151130.

PLATE - Ponavljanje obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine
- dopuna ovog obavestenja se nalazi u obavestenju 363

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Po unosu ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene, na dijalogu za obracun postoji dugme ARHIVA, gde se pored godine definišu i mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno raden obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomena: Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!

PLATE - Ponavljanje obracuna (2) (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 363 od 31.10.2016.godine
- dopuna obavestenja broj 358.

PLATE - Ponavljanje obracuna

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.
Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Unosom ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene u arhivi ostvarenja neophodno je pokrenuti obracun iz arhive. Na dijalogu obracuna je dugme ARHIVA. Pozivanjem opcije dobijamo dijalog gde je potrebno da unesete Vašu lozinku kojom ulazite u program, ukoliko je nemate unesite "INFO". Pomenuti dijalog se javlja kao vid upozorenja, da ne bi došlo do slucajnog startovanja opcije, vec upisom lozinke potvrdjujemo da želimo da izmenimo obracun u arhivi. Kod izbora isplate iz arhive pored godine definišu se mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno radjen obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomene:

-Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!
-Posle startovanja opcije obracuna u arhivi svi izveštaji u tekucem obracunu bice iz isplate za koju ste ponovili obracun, dok su ostvarenja u tekucem obracunu ostala nepromenjena. Nakon arhiviranja ponovljenog obracuna iz arhive koji ste uradili, neophodno je da ponovite tekuci obracun, kako bi svi izveštaji odgovarali tekucim ostvarenjima.
-U slucaju da radite obacun iz arhive nakon pražnjenja tekucih podataka, neophodno je da u inicijalizaciji obracuna definišete mesec i isplatu, bez unosa ostvarenja. U ovom slucaju možete uneti mesec i isplatu za koji radite korekciju i obracun u arhivi

Kadrovska i ostala rešenja -štampa (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 362 od 29.09.2016.godine

--- Šampa kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor ---

Uvedena je mogucnost štampe kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor u RTF formatu. Za unapred kreirani šablon moguce je dobiti rešenja sa tekstom koji ima razlicitu velicinu fonta, podebljana slova, ...
Potrebno je na serveru kreirati folder, npr. Resenja u koji bi se smeštali šabloni u RTF formatu. Da bi kreiranje šablona bilo jednostavnije moguce je kopirati sadržaj dosadašnjih šablona sa opcije Kadrovska/Rešenja/Tipovi rešenja, odnosno Kadrovska/Godišnji odmor/Tipovi rešenja. Istovremeno, potrebno je za svaku šifru rešenja u polje Putanja do RTF file-a upisati naziv odgovarajuceg šablona.

OBRAZAC PP PDPO/S (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 361 od 27.08.2016.godine

--- OBRAZAC PP PDPO/S- Poreska prijava za porez na dobit po odbitku ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama uradjena je programska opcija formiranja i stampe obrasca PP PDPO/S.
Opcija se nalazi na meniju Finansijsko/Obrasci /Obrazac PP PDPO/S.

B. SEKUNDARNE SIROVINE

Postupak rada:
1. Podesavanja:
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos fakture od dobavljaca (difoltna -88B).
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos internog obracuna pdv-a (difoltna -92H).
• Otvoriti posebnu sifru osnova za interni obracun pdv-a sa odgovarajucom sifrom poreskog statusa.

2. Unos fakture od dobavljaca:
• Uneti fakturu dobavljaca preko opcije kalkulacije na veliko sa odgovarajucom vrstom promene i odgovarajucom sifrom poreskog statusa (0507).
• Zbog internog obracuna pdv-a, tu istu fakturu od dobavljaca potrebno je uneti u pdv dokumenta sa odgovarajucom vrstom promene I odgovarajucom sifrom poreskog statusa. Pored unosa standarnih podataka potrebno je uneti stopu poreza po odbitku u polje “St. PDPO” i sifru vrste prihoda u polje “Vr. Prihoda”.
• Obraditi pdv dokument. Ovim postupkom je proknjizenja faktura od dobavljaca u glavnu knjigu i poresku evidenciju.

3. Formiranje obrasca PP PDPO/S
• Danom isplate dobavljacu, potrebno je tu isplatu uneti u obrazac PP PDPO/S.
• U zaglavlju obrasca uneti datum isplate i opis.
• Ostali podaci na zaglavlju unose se automatski opcijom okruzenje/dopuna podataka za poresku prijavu (obratiti paznju na polje “osnov prijave”).
• Na relaciji prijave potrebno je uneti sifru komitenta, i iznos uplate.
• Povezivanje uplate sa racunom vrsi se pomocu opcije okruzenje/povezivanje sa PDV dokumentom.
• Stampa poreske prijave vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Stampa.
• Kreiranje XML fajla vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Kreiranje XML datoteke.

HOTELSKA RECEPCIJA - novine (JOB: REC, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 360 od 06.07.2016.godine

--- HOTELSKA RECEPCIJA - novine u programu ---

1. Na opciji Pregled soba uvedena mogucnost promene visine i širine kockica.

2. Omoguceno definisanje podrazumevanog nacina placanja prema tipu dokumenta, opcija Šifarnici/Tipovi dokumenata. Potrebno je popuniti polje preporuceni nacin placanja.

3. Unos napomene po sobama, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Okruženje/Napomena o sobi. Uneta napomena štampa se na spisku za dolazak, odlazak i najavu.

4. Kreiranje predracuna na osnovu rezervacije, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Kreiranje predracuna.

5. Uveden parametar redosleda kolona na hotelskom žurnalu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije, u polje prikaz hotelskog žurnala uneti: 1- standarni redosled kolona ili 2 – novi redosled kolona(podatak o gostu, podatak o rezervaciji, napomena, odjava, usluge).

6. Mogucnost odjave gosta koji nije izmirio sve svoje obaveze ukljucuje se parametrom Odjava gosta sa prebacivanjem usluga na grupu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

7. Na Pregledu racuna dodata štampa spiska gostiju i mogucnost izmene napomene na racunu.

8. Korekcija podataka o gostima za izabrane goste jedne grupe (granicni prelaz, vrsta dokumenta, ...), opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Korekcija podataka o gostima.

9. Upozorenje na unosu podataka o gostu ako nije izmirio sve svoje prethodne obaveze ukljucuje se parametrom Kontrola izmirenog duga gosta na opciji Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

10. Novi dijalog za izradu racuna se definiše istoimenim parametrom na opciji Održavanja\Parametri hotelske recepcije\Dodatne opcije.

11. Pregled slobodnih soba za definisani period je novi izveštaj koji se nalazi na opciji Izveštaji/Rekapitulacije/Rekapitulacija slobodnih soba.

12. Specifikacija usluga na Hotelskom žurnalu je novi izveštaj, nalazi se na okruženju Hotelskog žurnala.

13. Ravnoteža dopisanih usluga opcija Održavanje/Ravnoteža dopisanih usluga. Koristi se za kontrolu zaduženja gostiju prema definisanim paketima usluga.

14. Opcija pregled soba/Okruženje/Zadavanje perioda za pregled, služi za jednostavniji unos rezervacija.

15. Na pregledu soba uvedena plava boja kockice, oznacava rezervaciju koja je na boravku (status 300) ali gosti u datoj sobi još nisu zaduženi (dolaze kasnije u odnosu na neke goste te rezervacije).

MATRIX Supervisor - promocija (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 359 od 29.06.2016.godine

--- MATRIX SUPERVISOR ---

Matrix Supervisor predstavlja po našem mišljenju 22 interesantna izveštaja iz poslovanja, koji se nalaze u sklopu šireg programskog segmenta MATRIX koji ovom prilikom promovišemo. MATRIX je program u klasi BI (business inteligence), u prevodu: Poslovna inteligencija.

Matrix Supervisor se dobija ako kliknete na glavnom ekranu programa na ikonicu u gornjem levom uglu na zelenu površinu, na kojoj piše "MATRIX supervisor".

Izvestaji su podeljeni u 4 grupe:
1. Kupci (prodaja robe)
2. Artikli
3. Finansije
4. Pivot

Mozete nas pozvati za konsultacije ukoliko želite da probate neke od tih izveštaja.

Promo period traje do 30.11.2016.godine.

Praznici: Uskrs i 1. Maj (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 357 od 28.04.2016.godine

ZA ONE KOJI SLAVE, ZELIMO VAM SRECNE PREDSTOJECE PRAZNIKE USKRS i 1. MAJ.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, sreda 04.05.2016.godine.

PDV - Poreski status 0811 (JOB: FIN, PDV, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 356 od 05.04.2016.godine

--- Novi poreski status 0811 - vracena roba ---
knjizi se u KPR bez obracuna pdv neobveznik

Koristi se za evidentiranje povracaja robe od kupca, neobveznika, koji se smatra novim prometom.

Ukoliko Vam kupac neobveznik vrati robu, i vi umesto njega pravite dokument o obracunu, koristicete ovaj poreski status, jer se po njemu ne vrsi obracun pdv-a.

Knjizenje u robnom je storno izlaza, a u pdv evidenciji je knjizenje u KPR.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati programsku podrsku pod_psts.

ZARADE - Poreska prijava PP OD-O (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 355 od 11.03.2016.godine

--- Poreska prijava PP OD-O ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PP OD-O, preduzece “Infosys” je pripremilo odgovarajuce programsko resenje.

I. Podesavanje:
1. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnici/ Sifarnik statusa potrebno je u predvidjena polja uneti odgovarajuce sifre iz propisanih sifarnika.

- Za sifru statusa 720 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "05", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".
- Za sifru statusa 730 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "01", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".

2. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnik/Sifarnik poreza i doprinosa potrebno je za sifre 720, 731, 732, 733, 931, 932 i 933 u sva tri polje uneti slovo "P".

3. Opcija Zarada/Parametri obracuna/Stope poreza i doprinosa, za sifru statusa radnog odnosa 720 i 730, na relaciji izmeniti, odnosno uneti odgovarajuce parametre:

- u polju "sifra virmanskog naloga" potrebno je uneti "254",
- u polju "placa se prema" obrisati podatak, ovo polje treba da bude prazno,
- u polju "tekuci racun primaoca" uneti odgovarajuci tekuci racun, trenutno Zakonom propisan je 840-4848-37.

II. Kreiranje poreske prijave.

1. Opcija Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Kreiranje obrasca. Na ponudjenim tabovima potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
-na prvom tab-u “podaci o prijavi” uneti potrebne podatke kao sto su podaci o: vrsti prijave, obracunskom periodu, datumu dospelosti poreske obaveze...
-na drugom tab-u “podaci o poslodavcu isplatiocu prihoda” uneti potrebne podatke,
-na trecem tab-u “SVP i kamata” uneti sifru vrste prihoda "120".
Ukoliko su uneti podaci tacni, kreirace se poreska prijava PP OD-O u formi tabele.
Da bi formirali xml fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom okruzenje/arhiviranje prijave. Datum prijave je uvek tekuci datum, u polje verzija prijave treba uneti broj ili slovo koje se oznacava broj prijave za datum prijave. U polje napomena treba uneti opisno sta se isplacuje (ovo olaksava pretragu prijave u arhivi).
Klikom na OK pojavice se poruka da je prijava arhivirana, kao i broj prijave.

2. Opcijom Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Obrazac PP OD-O potrebno je po broju prijave pronaci odgovarajucu prijavu. Pomocu opcije okruzenje/xml format potrebno je snimiti xml fajl na odgovarajucu putanju, kao i uneti naziv datoteke. U naziv datoteke ne treba unositi rec xml, na primer u naziv datoteke treba uneti odo_februar, a ne odo_februar.XML.
Kada od Poreske uprave dobijete identifikacioni broj prijave kao i broj odobrenja potrebno je uneti oba podataka pomocu opcije okruzenje/upis ID broja.
Brisanje prijave je moguce uraditi pomocu opcije okruzenje/brisanje prijave, ali samo dok se ne unese identifikacioni broj prijave.

Kreiranje poreske prijave PP OD-O i formiranje xml fajla nalazi se u kumulativnoj podrsci k151130 i zakonskoj podrsci zpp_odo.

RZ - izmena sifarnika radnih mesta (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 354 od 02.03.2016.godine

--- RZ - izmena sifarnika radnih mesta ---

Uradjena je dorada programa, a vezano za unos novih sifarnika radnih mesta, koja su propisana Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- U podacima o zaposlenim, opcija Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Podaci o zaposlenim/Ekran 8, dodato je novo polje "RZ sifra radnog mesta". U ovo polje potrebno je za svakog zaposlenog uneti odgovarajucu sifru iz Uredbe o sifarniku radnih mesta.

- Radi lakseg unosa, da ne bi ulazili na ekran 8 svakog zaposlenog, omogucen je tabelarni unos.
Opcija Podaci o zaposlenim/Okruzenje/Azuriranje sifre radnog mesta u RZ, u tabelarnom pregledu u polju "RZ Sif.RM" potrebno je uneti odgovarajuce sifre. Komandom CTRL+F5, dobicete novi sifarnik propisan Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- Svaku novu izmenu sifre, morate sami uneti, Infosys nece azurirati postojeci sifarnik.

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 353 od 01.02.2016.godine

--- OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN ---

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun (obrasci za privredna društva).

Ukoliko Vaše preduzeće spada u druga pravna lica, da bi imali odgovarajuće obrasce, potrebno je da popunite parametar, opcija Finansijsko/Nalozi/Okruženje/Paraetri/Budžet, u polje budžetski korisnik (D/N), da upišete slovo V.

Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podećavanja i kontrole:

a) Uneti konta ispravke vrednosti u kontnom okviru, opcija Šifarnici/Kontni okvir/Tabela. Za svaki konto nabavne vrednosti
potrebno je uneti odgovarajući konto ispravke vrednosti u polju 'konto_isp'.

b) U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja 'akt_pas' i 'dug_pot'. Polje 'akt_pas' označava da li je konto
aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje 'dug_pot' označava da li je konto
dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P.

Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 4 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja
- Završna kontrola-APR

1.a) U okviru sekcije 'Podesavanja', na opciji 'Parametri' je potrebno definisati veličinu pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko), kao i odrediti da li je pravno lice osnovano ranijih godina ili je u pitanju novoosnovano pravno lice.
b) U okviru sekcije 'Podešavanja' na opciji 'Parametri/Srbija-Tokovi gotovine'podesiti vrste promena i konta za obrazac Tokovi gotovine.
*kolona 'Vrste promena u tekućoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Vrste promena u prethodnoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Prodaja OS konto kupca', potrebno je uneti odgovarajući konto kupca za prodaju osnovnog sredstva.
*kolona 'Prodaja OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto primljenog avansa.
*kolona 'Nabavka OS konto dobavljaca', potrebno je uneti odgovarajući konto dobavljača za nabavku osnovnog sredstva.
*kolona 'Nabavka OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto datog avansa.

2) Nakon izvršenih podešavanja, potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99, potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje
inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2015. godinu:

* kolona 001(31.12.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002(31.12.2014.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini, ili 0029 - Prepis iz kolona podataka za prethodnu godinu
* kolona 003(01.01.2013.) - 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju APR-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'XML APR FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Xml fajl se formira za svaki obrazac pojedinacno. Xml fajl za obrazac Statistički ankes se može formirati sa nekog od pojedinačnih tabelarnih pregleda.

Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APR-a.
Kako biste formirali xml fajl u odgovarajucoj formi, neophodno je da u okviru Regionalnih podešavanja na Vašem računaru postavite format jezika za non-Unicode programe na Serbian-Latin.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

4) Završna kontrola - APR
a) Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR.
Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno kliknuti na kontrola finansijskih izveštaja koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti logičke i računske kontrole.

KEP - Izmena pravilnika i programa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 349 od 08.01.2016.godine

--- Izmena Pravilnika o evidenciji prometa ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za izmenu Pravilnika o evidenciji prometa, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.
Izmenjeni su sledeci obrasci:
- KEP obrazac za maloprodaju,
- KEP obrazac za veleprodaju,
- KEP obrazac za komision maloprodaja,
- obrazac PKR - prijemni list komisione robe,
- obrazac PKR-1 - evidencija isplacene i vracene komisione robe.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k151130, kao i zakonsku podrsku zkepu_16.

DRU - Druga primanja zaposlenih (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 350 od 13.01.2016.godine

--- Druga primanja zaposlenih ---

U prethodnoj verziji programa, opcija Arhiva/Isplata primanja OPJ/1, sada je dobila svoju meni granu “Druga primanja zaposlenih”.

U okviru grane "Druga primanja zaposlenih" smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa.

Opcija Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja sastoji se iz zaglavlja i stavki:

- Na zaglavlju se unose zajednicki podaci kao što su: vrsta primanja, broj primanja, datum knjiženja,datum isplate, godina i mesec.
Na okruženju evidencije nalaze se opcije za knjiženje primanja, podešavanje parametara, brisanje primanja (koje omogucuje kompletno brisanje unetog primanja) i rekapitulacija.

- Na stavkama (relaciji) evidencije primanja vrši se unos zaposlenih po osnovu primanja koje smo definisali u zaglavlju evidencije. Unos podataka je ostao isti. Obracun primanja se vrši pomocu opcije okruženje/obracun isplate.

Brisanje primanja sa stavki (relacije) evidencije omogucava brisanje stavke na kojoj se nalazimo.

Ostale opcije u okviru ove meni grane su ostale nepromenjene.

RINO obaveze – izmena (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 351 od 13.01.2016.godine

--- RINO obaveze – izmena ---

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o izmirenjima obaveza izmedju javnog sektora, uradjena je odgovarajuca programska izmena.

U sifarniku komitenata, opcija sifarnici/komitenti/kupci-dobavljaci, za komitene koji pripadaju javnom sektoru, u polje “PPL/Budz” potrebno je uneti slovo B, a u polje “Jbbk” uneti odgovarajuci JBBG za svakog komitenta.

Prilikom formiranja obaveza za RINO, za komitente koji pripadaju javnom sektoru, u polje MB poverioca, program ce automatski upisati JBBG, a u polje vrsta poverioca broj 1.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k151130.

KEP obrazac - stampa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 352 od 26.01.2016.godine

--- Stampa KEP obrasca ---

Zbog izmene stampe KEP obrasca od 01.01.2016. godine, potrebno je u semi prepisa obrisati redove za kolonu C7.

- KEP obrazac za maloprodaju, opcija maloprodaja/trgovacka knjiga/KEPU obr/okruzenje/sema prepisa iz finansijskog.
- KEP obrazac za veleprodaju i usluge, opcija robno/pregledi knjige/knjige/KEPU knjiga/okruzenje/sema prepisa.

*** PRVE RADNJE U 2016. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 348 od 31.12.2015.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2016.god. u ponedeljak 04.01.2016.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu i Beogradu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2016. GODINI ***

PRE SVEGA 2015.GODINA (Info2015)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2015.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2016. GODINI (Info2016)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2016.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2016, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2015.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2016. godini, sa uskladjivanjem sa 2015.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2016. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

ULAZAK U PROGRAM-NOVA PROG. VERZIJA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347a. od 25.12.2015.godine

-- Autoindeksiranje--
Nova verzija programa kontroliše nasilne prekide rada Infosys programa (nestanak struje, neregularne izlaske iz programa, reset računara dok ste u programu, reset servera dok su radne stanice ili terminali u programu, i slično ...). Posle takvih neregularnih prekida rada Infosys programa potrebno je preventivno uraditi oporavak eventualnih delimičnih oštećenja postupkom indeksiranja baze podataka. Pri startovanju Infosys programa, kad se prepoznaju pomenute situacije, program će, u zavisnosti od podešavanja na Vašem računaru, ponuditi ili krenuti u proces indeksiranje podataka.
Ako u ponudjenom dialogu pritisnete Cancel i na taj način odbijete ponudjenu proceduru indeksiranja, prvom prilikom indeksiranje uradite kroz standardnu opcije programa.
Ako prihvatite proceduru automatskog indeksiranja, program će indeksirati podatke po svim pozicijama i programskim segmentima.

-- Notifikacije za Indexiranje, Podrške, Arhiviranje (bekap podataka) --
Na glavnom ekranu programa primetićete ponekad da blinkaju neke ikonice. Blinkanjem se naglašava opcija koju bi trebalo odraditi.
Tako će ikonica za Indeksiranje da blinka na svakih 120 dana, za Podršku na svakih 60 dana, a za arhiviranje na svakih 7 dana (mada se arhiviranje tj bekap podataka preporučuje da radite svakodnevno).

Prva verzija programa za 2016. god. uključivala je blinkanje ikonice za podrsku na svakih sedam (7) dana. To je kumulativnom podrskom pomereno na sezdeset (60) dana.

-- Problem u prvom startovanju programa --
Ako u toku startovanja programa dodje do greške ili program prijavi da se nisu preimenovale sve datoteke, potrebno je sa svih radnih stanica izaći iz programa, a ponekad je potrebno i restartovati server. Potom, ulaskom u program sa jedne radne stanice, greška će sama da se otkloni.

UPOZORENJE NA OPASAN VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347. od 08.12.2015.godine
ranije
Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost bi bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PDV - Izmene propisa (oktobar 2015) (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 345. od 18.11.2015.godine

--- Izmene propisa: PDV ---

Usled izmena Zakona o PDV i podzakonskih akata vezano za primenu Zakona o PDV, pripremljena su odgovarajuca programska rešenja:

1. Uvodjenje novih poreskih statusa:
- poreski status 0224 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0225 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
-poreski status 0226 - koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0227 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 1053 – koristi se za evidentiranje izlaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa po Clanu 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u;
- poreski status 0800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom
- poreski status 0810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno izlaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KPR-u);
- poreski status 1001 – koristi se za evidentiranje izdatih knjižnih odobrenja kupcu, koja nisu potpisana (u PDV prijavi se evidentira samo osnovica)
- poreski status 1002 – koristi se evidentiranje naknadno potpisanih knjižnih odobrenja (u PDV prijavi se evidentira samo PDV), kada je prilikom izdavanja odobrenja korišcen poreski status 1001;
- poreski status 1800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom
- poreski status 1810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno ulaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KIR-u)

2. Za poreske statuse 0200, 0201, 0210, 0211, 0212, 0220, 0221, 0222, 0223, je izmenjena šema prepisa tako da se više ne popunjavaju kolone 16 i 17 u KIR-u. Ukoliko ste u tekucem obracunskom periodu koristili ove poreske statuse, potrebno je da ponovite knjiženje dokumenata u PDV evidenciju kako biste otklonili neravnotežu KIR-izvorni dokument.

3. Podešavanje pravila za obradu dokumenata na osnovu postojecih i novih poreskih statusa tako da upis u poreske knjige (KPR i KIR) bude u skladu sa novim propisima.

4. Definisanje novih vrsta promena za knjiženje dokumenata u skladu sa novim propisima.

5. Napravljena je štampa Dokumenta o obracunu.

Kada je u pitanju povracaj dobara koji se smatra novim prometom, zbog postojanja razlicitih tumacenja u praksi, omoguceno je više nacina unosa ove promene kojima su podržana razlicita tumacenja. Neophodno je da se opredelite na koji nacin je potrebno evidentirati ovu promenu sa aspekta knjiženja u PDV evidenciji, u finansijskom, u robnom knjigovodstvu i KEPU knjizi, kako biste u skladu sa tim koristili odgovarajuce vrste dokumenata i poreske statuse.

Za preuzimanje programskih dorada potrebno je instalirati posebne programske podrške: “ k141201”, “pod_psts” i “zpdv15”. Ove podrška se startuje iskljucivo u 2015. poslovnoj godini, za korisnike - poreske obveznike iz Republike Srbije.
Korisnici koji imaju specifican koncept poreskih statusa (korisnici Zorana Ilica) ne treba da puštaju podršku “pod_psts”.

PLATE - Novi meni sistem (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 344. od 06.11.2015.godine

---NOVI MENI SISTEM U OBACUNU ZARADA ---

Izmenjen je meni u okviru programskog modula „Obracun zarada zaposlenih“.

Zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja potrebnih opcija, meni je organizovan na sledeci nacin:
- Zarada – u okviru ove grane smeštene su sve opcije vezane za obracun i isplatu zarada, kreiranje i štampu izveštaja iz obracuna zarada, završnu obradu, postavku parametara obracuna;
- Druga primanja zaposlenih – u okviru ove grane smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa;
- Druge evidencije - obuhvata opcije vezane za druge isplate zaposlenima (pozajmice i slicno);
- Opcije menija na grani „Drugi prihodi“ i „Kadrovska“ nisu imale znacajnijih izmena.

Novi meni dobicete preuzimanjem kumulativne podrške k141201.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili poteškoca prilikom pronalaženja potrebnih opcija, budite slobodni da nas kontaktirate.

Srdacno,
Infosys

KAMATE - Izmene u programu (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 343. od 02.11.2015.godine

--- Manje izmene vezane za obracun kamata ---

Uradene su manje izmene vezane za obracun kamata zbog uskladivanja sa sudskom praksom i standardima u ovoj oblasti:

a) Kada se racuna zakonska zatezna kamata, ona se obracunava srazmerno broju dana u tekucoj kalendarskoj godini, umestu srazmerno broju dana do isteka godine dana od datuma nastanka obaveze. Ovo je bitno kada se tretira prestupna godina, iako su razlike minimalne.

b) Period obracuna se iskazuje pocev od prvog datuma perioda obracuna, zakljucno sa poslednjim datumom obracuna. Na primer, ako je datum dospeca racuna 01.09.2015., a datum izmirenja duga 01.10.2015., iskazace se da je period obracuna od 01.09.2015. do 30.09.2015. i da to predstavlja 30 dana.
Ranije se iskazivao period obracuna od 01.09.2015. do 01.10.2015 što je predstavljalo takode 30 dana. U oba slucaja, iznos obracunate kamate je isti.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - Prosek za porodiljsko ods. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 342. od 14.10.2015.godine

---Prosek za porodiljsko odsustvo---

Doradjena je opcija za izracunavanje prosecne naknade za porodiljsko, u situaciji kada je porodilja u periodu odsustva ili u periodu pre odlaska na porodiljsko bila zaposlena sa procentom radnog vremena manjim od 100%. Prilikom izracunavanja i obracuna naknade za porodiljsko, sada se uzima u obzir i procenat radnog odnosa.

Neophodno je proveriti postojecu evidenciju porodiljskog odsustva - da li su upisani proseci u evidenciji porodiljskog odsustva jednaki iznosima koji se refundiraju po rešenju.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

Instrumenti platnog prometa (JOB: FIN, OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 341. od 01.10.2015.godine

Instrumenti platnog prometa - izmena

U skladu sa izmenom Odluke kojom se regulise izgled instrumenata platnog prometa, uskladjen je izgled sledecih obrazaca u programu: nalog za uplatu, nalog za isplatu, nalog za prenos.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k141201.

ZR - Obrasci za zavrsni racun (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 340. od 22.07.2015.godine

Obrasci za zavrsni racun - BiH


U skladu sa poslednjim izmenama zakona i objavljenim tehničkim uputstvom na sajtu APIF-a, uradjeno je odgovarajuće
programsko rešenje kojim je omogućena izrada obrazaca za završni račun uz formiranje txt file-a za učitavanje obrazaca
u aplikaciju APIF-a.
U programu je moguće formirati sledeće obrasce:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima
- Aneks (dodatni računovodstveni izvješstaj)
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promenama na kapitalu.

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Fin. Izvestaji - ZR obrasci/Obrasci za ZR.
Po otvaranju opcije, na levoj strani ekrana ćete pronaći 3 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja

1) Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuću kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom
knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom
knjigovodstvu.

2) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda
ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko
u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99,
potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno
stanje inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.
Polje vrsta promene za zatvaranje poreske prijave treba da ostane prazno.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće,
po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na
osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja aktiva za period 01.01.2015. do 30.06.2015. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 004 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,

Kolonu prethodna godina u obrascu bilans uspjeha morate popuniti rucno, preko tabelarnog pregleda, zbog promene kontnog
plana.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje txt
datoteke za učitavanje u aplikaciju APIF-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'APIF FI', i potom odrediti lokaciju
i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Txt fajl se formira zbirno za sve obrasce i mozete ga formirati sa bilo kog tabelarnog
pregleda.
Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APIF-a. Na sajtu APIF-a možete pronaći detaljno uputstvo
u vezi sa postupkom za predaju obrazaca za završni račun.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

Za preuzimanje programskih dorada neophodno je instalirati kumulativnu podršku k141201.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih,
skrećemo paznju da je neophodno da izvršite detaljan test pre upotrebe. Takodje, posebno obratite pažnju na podatke u koloni za prethodnu godinu, obzirom da se zbog izmena kontnog okvira i obrazaca podaci ne mogu povući iz obrazaca za prethodnu godinu, vec iz finansijskog knjigovodstva, pa može doci do razlika u zaokruženju.

Antivirusni programi - usporen rad (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 339. od 15.06.2015.godine

---Antivirusni programi i usporenje rada Infosys programa---

- neophodna podešavanja -

Antivirusni programi mogu značajno da uspore rad Infosys programa. Ako Vam se to desi potrebno je da kontaktirate svog servisera/administratora da izvrši podešavanje antivirusnog programa u skladu sa sledećim uputstvom. Treba postaviti izuzeće od skaniranja (exclusions) za sledeće fajlove:

a) file-ove sa extenzijama
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

b) izuzeti iz skaniranje tri aplikacije koje služe za udaljeni pristup radi VNC intervencije. Te tri aplikacije se nalaze pod folderom \vinfo??\main\, gde su ?? dvocifrena oznaka poslovne godine:
- winvnc.exe
- intervencija.exe
- InfosysInstantSupport.exe

c) trebalo bi da lokalni antivirusni programi ne kontrolišu uopšte mrežne diskove jer time treba da se bavi server.

Napominjemo da izuzeća od skaniranja treba postaviti kako je navedeno, po ekstenzijama plus tri navedena exe fajla. U suprotnom, ako biste izuzeća postavili po folderima vinfo?? (to jest po programskim instalacijama za poslovne godine) tada će postavljeno izuzeće važiti samo za program te poslovne godine, što znači da će na primer već sledeće godine doći opet do nepotrebnog antivirusnog skaniranja programa čiji će rad biti usporen.

WEB APLIKACIJE ZA PORUČIVANJE ROBE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 337. od 27.05.2015.godine

--- NOVO U PONUDI INFOSYS-a ---

--- WEB APLIKACIJE ZA PORUČIVANJE ROBE PUTEM INTERNETA ---

Handy_COM i Handy_BIZ

Programski segment Handy_Com i Handy_BIZ su web aplikacije namenjene za poručivanje robe putem interneta. Porudžbine mogu da prave Vaši komercijalisti odnosno referenti prodaje na terenu (B2E - Handy_COM), ili da ih direktno prave Vaši registrovani kupci (B2B - Handy_BIZ). Tako napravljene porudžbine se šalju putem interneta u centralnu bazu podataka programa Infosys na dalju obradu.
Handy_Com i Handy_BIZ se mogu koristiti putem tableta, laptopa, mobilnog telefona, desktop računara. Jedna od suštinskih karakteristika je da se porudžbine prave na terenu i to na bilo kom uređaju koji može da se poveže na internet.
Osnovne funkcije programskog segmenta HandyCom i Handy_ BIZ su:
- Pregled aktuelnog šifarnika artikala sa stanjem zaliha (opciono) i kupaca sa finansijskim stanjem.
- Izrada porudžbina od strane referenata prodaje ili Vašeg kupaca, koje se direktno putem interneta šalju u centralnu bazu pod Infosys programom, na dalju obradu.
- Pregled finansijskog stanja kupaca: tolerancija, kredit limit, dospeli dug, ios-i.
- Tabelarni prikaz svih porudžbina koje je korisnik započeo i poslao na server za dalju obradu.
U centrali se u okviru posebnog programskog segmenta za komercijalu - KOMERC - može koristiti programski modul "Monitor porudžbina" ili kratko "Monitor". Monitor Vam obezbeđuje nadzor pristiglih porudžbina, u formi pregledne tabele, koje se dalje jednostavnim klikom mogu obrađivati, kopirati u fakture, itd … Takođe na monitoru možete proveriti stanje zaliha kao i osnovna finansijska stanja kupaca.

Svi korisnici sistema web poručivanja su zadovoljni jer su povećali prodaju!

Ukoliko ste zainteresovani možemo da Vam organizujemo prezentaciju i probni rad (demo) u trajanju od dva meseca.

Obrasci - porez na dobit (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 336. od 15.05.2015.godine

--- Obrasci - porez na dobit ---

Obaveštavamo Vas da su obrasci u programu vezani za obracun poreza na dobit ažurni zakljucno sa propisima koji su važili pre donošenja Pravilnika kojim je predvideno podnošenje prijave u elektronskom obliku pocevši od 01.04.2015. god. Ubuduce, štampani obrasci u programu vezani za porez na dobit, nece biti uskladivani u slucaju donošenja novih zakonskih propisa.

Obzirom da su obrasci propisani kao pojedinacni i kao takvi postoje u programu, a da se putem aplikacije na sajtu Poreske uprave u xml formatu podnose kao jedan obrazac, nismo predvideli mogucnost izvoza postojecih obrazaca u xml format.

Srdacno,
Infosys

PLATE - RAD1: izmenjen nacin formir (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 335. od 13.05.2015.godine

---Obrazac RAD-1: izmenjen nacin formiranja---

Izmenjen je nacin formiranja obrasca RAD-1 (i RAD-1P). Novi nacin formiranja obrasca omogucava formiranje xml file-a za ucitavanje na sajtu RZ za statistiku, kao i automatsko generisanje obrasca za firme koje imaju veci broj registrovanih jedinica na razlicitim opštinama.

Postupak izrade obrasca :

1. Postavka parametara:
Ukoliko korisnik nema veci broj registrovanih jedinica, ovaj korak se preskace.
Ukoliko korisnik ima registrovan veci broj radnih jedinica na razlicitim opštinama, potrebno je izvršiti sledece postavke:

a) U prvom koraku je potrebno definisati registrovane jedinice po opštinama na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Parametri RAD-1 obrasca].

b) Nakon toga, potrebno je definisati nacin grupisanja radnih jedinica po opštinama na opciji [Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih jedinica]. Na svakoj radnoj jedinici je potrebno pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "Obrazac RAD-1" uneti prethodno definisanu opštinu za grupisanje i potvrditi unos klikom na "Da".

2. Kreiranje/snimanje obrasca možete uraditi na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Kreiranje RAD-1 obrasca].
Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati odgovarajuce podatke na svakoj kartici: "Mesec", "Granicne vrednosti", "Podaci o jedinici" (kartica "Podaci o jedinici" je aktivna samo za firme koje nemaju veci broj registrovanih jedinica). Posebno, na prvoj kartici (Mesec) definišemo vrste primanja koje se odnose na obracun prevoza klikom na ikonicu "Prevoz" i unosom vrednosti "D" u koloni "Prevoz" za sve šifre primanja koje se odnose na obracun prevoza. Na ikonici "Sati" definišemo u kojim kolonama (od 3 do 7) u Tabeli 3 obrasca RAD-1 se iskazuju sati pojedinih ostvarenja. Parametri prevoz i sati se ne moraju definisati pri svakom kreiranju obrasca, ostaju snimljeni nakon poslednje postavke.

Nakon definisanja potrebnih podataka, potvrdom na "OK" dobicemo prikaz formiranih tabela obrasca RAD-1. Podaci u tabelama se mogu pregledati i po potrebi izmeniti. Kontrolu podataka o zaposlenima možete izvršiti klikom na ikonicu "Kontrola". Po pokretanju kontrole, dobicete tabelarni prikaz zaposlenih, gde u redu za svakog zaposlenog stoji oznaka "X" za zaposlenog koji zadovoljava neki od kriterijuma: zaposleni, zaposleni sa nepunim radnim vremenom, zaposlena žena, zaposlena žena sa nepunim radnim vremenom.

Snimanje obrasca možete uraditi klikom na ikonicu "Snimi". Napomena: u toku jednog dana je moguce snimiti jedan obrazac RAD-1 (obrazac se može formirati i snimiti više puta, ali se cuva poslednja snimljena varijanta obrasca RAD-1).

3. Pregled, štampa i formiranje xml file-a možete izvršiti na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Obrazac RAD-1]. Kada se postavimo na odgovarajuci obrazac RAD-1, štampu možemo pokrenuti sa opcije Okruženje/Štampa 1. i 4. strane, odnosno Štampa 2. i 3. strane. Ukoliko postoji više registrovanih jedinica, štampa obrasca se vrši pojedinacno za svaku jedinicu sa okruženja obrasca RAD-1 za odgovarajucu jedinicu. Formiranje xml fajla vrši se na opciji Okruženje/XML format. Ukoliko postoji više registrovanih jedinica, automatski se formira zbirni xml fajl za sve radne jedinice (formiranje xml fajla se može pokrenuti sa bilo kog obrasca RAD-1 za odgovarajuci mesec).
Takodje, ukoliko je potrebno, ovde se može dodatno izvrštiti pregled i izmena formiranih tabela, kao i brisanje obrasca.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

PLATE - Stampa M4 obrasca (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 334. od 15.04.2015.godine

OBR - Stampa M4 obrasca

Po zahtevu Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, vezano za predaju M4 obrasca, uradjena je dorada programa.
Omoguceno je da se M4 obrazac stampa razdvojeno, i to:
- za osiguranike koji su u radnom odnosu i
- za osiguranike koji obavljaju privremeno povremene poslove.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

FIN - Kontrola FIN za DPL po APR-u (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 333. od 18.03.2015.godine

--- Kontrola FI za druga pravna lica (DPL) po šemi APR-a ---

U okviru opcije za izradu obrazaca zavšnog racuna za druga pravna lica je omogucena kontrola podataka za obrasce Bilans stanja, Bilans uspeha i Statisticki aneks, u skladu sa objavljenim pravilima logicke i racunske kontrole na sajtu APR-a (Finansijsko/Obrasci/Fin. Izveštaji – ZR obrasci/Obrasci za ZR - DPL, sekcija Završna kontrola-APR/ Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

OS-RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 332. od 15.03.2015.godine

RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA


Ukoliko je potrebno da izvršite naknadno razdvajanje i odvojeno evidentiranje zemljista od gradjevinskih objekata koji su izgradjeni na tom zemljištu, potrebno je sprovesti sledece radnje:

1. Izracunati nabavnu vrednost zemljišta,
2. Izracunati ispravku vrednosti gradjevinskih objekata koja se isknjižava,
3. Uneti dva korektivna dokumenta:
- Prvi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Dokumenti OS, sa datumom 01.01.2014. godine, vrstom promene “06”-korigovanje vrednosti osnovnih sredstava i poreskim statusom 0000.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva za gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu. Pomotom na istom dokumentu uneti šifru osnovnog sredstva za zemljište sa kolicinom 1 i izracunatom nabavnom vrednosti.
Potrebno je korektivni dokument proknjižiti u finansijsko knjigovodstvo.
- Drugi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Poreska Dok.OS, sa datumom 01.01.2014. godine i vrstom promene “06” – korigovanje vrednosti osnovnih sredstava.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu.

PLATE - Pomocni izvestak za M4 (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 330. od 11.03.2015.godine

--- Pomocni izvestaj za M4 ---

Usled izmene stope za PIO u toku 2014. godine, podsecamo Vas da uradite kontrolu pomocnog izvestaja za M4 obrazac.
Opcija arhiva/obrasci/M4obrazac/pomocni izvestaj za M4, na ponudjenom dijalogu kliknuti na dugme "opcije" i uneti potrebne podatke (tekucu stopu za PIO, datum promene i prethodnu stopu za PIO).
U obrascu pomocnog izvestaja za M4, potrebno je startovati kontrolu pomocu opcije okruzenje/kontrola M4 obrasca.
Da bi program uradio korektnu kontrolu, neophodno je da u arhivi isplata ima upisan datum isplate u polju "datum".

OBR-Serijsko kopiranje stavke ugov. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 328. od 19.02.2015.godine

--- Serijsko kopiranje stavke ugovora ---

Uradjena je dorada programa vezano za serijsko kopiranje stavki ugovora. Opcija Drugi prihodi/evidencija ugovora/relacija/okruzenje/serijsko kopiranje stavki ugovora. Na tab-u "Izbor ugovora za dopis", potrebno je uneti podatke koji se kopiraju: vrstu ugovora, broj ugovora i broj primanja. Na tab-u "Unos podatka", potrebno je uneti: mesec, godinu, datum knjizenja i datum isplate. Ukoliko se dopisuje drugi iznos, potrebno je uneti i iznos u polje "Unos iznosa".

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

UPOZORENJE NA VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost i bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PLATE - Obrazac PPP-PO (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 326. od 22.01.2015.godine

--- Obrazac PPP-PO ---

Omogucena je izrada obrasca PPP-PO - Potvrda o placenim porezima i doprinosima po odbitku (opcija menija Izvestaji / Obrasci / Poreska prijava / Obrazac PPP-PO).

Nakon pokretanja opcije, na dobijenom dijalogu je potrebno oznaciti 'novo izdvajanje' ukoliko je u pitanju prva izrada ili formiranje novih obrazaca (za stampu vec formiranih obrazaca nije potrebno vrsiti novo izdvajanje). Ako je odabrano novo izdvajanje, na opciiji 'Izbor PPP-PD prijava' je potrebno oznaciti na osnovu kojih prijava se formira obrazac PPP-PO (inicijalno su obelezene sve prijave koje imaju upisan ID broj, a za iste ne postoji izmenjena prijava). Potvrdom izbora na OK, dobija se tabelarni pregled sa podacima za stampu potvrda (Okruzenje/Stampa).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 325. od 31.12.2014.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI ***

PRE SVEGA OBAVITE RADNJE U 2014.GODINI (Info2014)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2014.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

ZATIM OBAVITE RADNJE U 2015. GODINI (Info2015)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2015.godinu.
Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2015, ako imate robno. Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:
1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2014.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2015. godini, sa uskladjivanjem sa 2014.godinom.
2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.
Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2015. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).


NAPOMENA:
Ukoliko imate bilo kakav problem sa pocetkom rada u Novoj godini i prvim koracima, mozete nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs ili nas pozvati na telefon 031/511-455.

PLATE-Knjizenje smanjenja zarada-JS (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 324 od 31.12.2014.godine

---Knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru---

Omoguceno je automatsko knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru, u fin.knj., u skladu sa novim Zakonom.

Postavku knjizenja mozete izvrsiti na opciji Orzavanje/Definicija knjizenja. Za svaki stav knjizenja je potrebno uneti poseban red, gde cete definisati vrstu promene, da li se iznos knjizi na dugovnoj ili potraznoj strani, konto. Pored ovoga, u polju 'Uslov' je neophodno upisati izraz 'JS' (izraz uneti bez navodnika).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PLATE-Novi obracunski listic–dorada (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 323 od 29.12.2014.godine

--- Novi obracunski listic – dorada ---

Uradjena je dorada programa vezano za stampu novog obracunskog listica. Dorada se odnosi na stampu nula sati i nula iznosa, za sate koje radnik nije ostvario.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnik/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju “listic” uneti jednu od 22 ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom (tacka 3).
2. Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula sati, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula sati” i snimiti na dugme “save”.
Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula iznosi, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula iznosa” i snimiti na dugme “save”.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - po mestima troskova (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 322 od 05.12.2014.godine

---Izveštaji i kontiranje zarada po mestima troškova---

Prilikom obracuna zarade po mestima troškova (MT), uvedena je mogucnost pregleda ukupnog troška po ostvarenjima zaposlenih. Izveštaj je moguce dobiti na opciji "Pregled po stavkama" ("Izveštaji / Specifikacije i pregledi / Pregled po stavkama"). Na opciji je uvedena rekapitulacija ukupnog troška po mestu troška. Za svako MT i ostvarenje je moguce dobiti informaciju o bruto, neto iznosu, pripadajucim porezima i doprinosima, minulom radu.

Takodje, omoguceno je knjiženje zarada sa analitikom MT i u situaciji kada zaposleni menja MT u toku meseca i ima ostvarenja koja su definisana po razlicitim mestima troškova. Prilikom postavke definicije knjiženja ("Održavanje/Definicija knjiženja"), upis mesta troška za odredjeni konto se može postaviti preko polja analitika, sektor ili poslovnica. U odabrano polje (analitika, sektor ili poslovnica) je potrebno upisati "MT1", "MT2"...do "MT6" u zavisnosti od broja karaktera koji se upisuje iz šifre mesta troška. Na primer, ukoliko imamo šifre mesta troška 0011 i 0012 i u polje analitika upišemo MT3, u analitiku mesta troška ce se upisati pvre tri oznake iz šifre MT, tj. 001. Ukoliko bismo za analitiku upisali MT4, u analitiku mesta troška bi se upisale prve cetiri oznake šife MT, tj. 0011 i 0012.

Isto tako, ako je za potrebe proizvodnje potrebno knjižiti ukupan trošak (neto, pripadajuci porez i doprinosi iz zarade i na zaradu) po ostvarenjima zaposlenih (redovan rad, prekovremeni rad, nocni rad, godišnji odmor...) moguce je definisati knjiženje tako što se u polje "Stavka" unese šifre ostvarenja (060, 120, 210, 100...) koje se knjiži.

Za nove izveštaje i mogucnost knjiženja po mestima troškova potrebno je uraditi obracun po šifri vrste prihoda ("Obracun / Obracun zarada", sekcija "Opcije", ukljuciti "obracun poreza i doprinosa po ŠVP").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

DRU - Solidarni porez (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 321 od 02.12.2014.godine

---Obračun solidarnog poreza u okviru drugih prihoda---

Podsećamo vas na koji način možete definisati (isključiti) obračun "solidarnog poreza" u okviru poslovnog segmenta Drugi prihodi.

Postavka parametra umanjenja se vrši na opciji Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/parametar Smanjenje zarada. Vrednost parametra "smanjenje zarada" može biti "N" - bez obračuna smanjenja po osnovu "solidarnog poreza" ili "D" - sa obračunom smanjenja po osnovu "solidarnog poreza". Za isključenje umanjenja vrednost parametra postaviti na "N".

Napomena: parametar "smanjenje zarada" se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obračunavao "solidarni porez".

PLATE - Smanjenje u JS (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 320 od 01.12.2014.godine

---Smanjenje neto zarada u javnom sektoru---

Uradena je programska dorada kojom je omogucen obracun umanjenja plate kod korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da uplate razliku sredstava na propisani racun za uplatu javnih prihoda, u skladu sa novim Zakonom. Za obracun umanjenja potrebno je izvršiti odgovarajuca podešavanja:

I) Postavka parametara:

Postavka parametara za obracun umanjenja vrši se na opciji Održavanje/Parametri obracuna/ Globalni parametri, jezicak "Smanjenje u JS". Potrebno je definisati sledece vrednosti:
1) Parametar zarade: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. U zavisnost od toga da li je iznos osnovne zarade na isplatnom listicu prikazan u brutu ili netu, unosi se vrednost parametra B (ukoliko je iznos iskazan u brutu) ili N (iznos prikazan u netu).
2) Parametar cene rada: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. Ukoliko je u ugovoru o radu zarada zaposlenog definisana neto cenom rada i ukoliko zaposleni nema pravo na uvecanje neto zarade za neoporezivi iznos, u vrednost parametra treba upisati N - neto. U ostalim slucajevima vrednost parametra treba da bude B - bruto.
3) Granicna vrednost neto zarade u JS: potrebno je uneti iznos neto zarade preko kog se vrši obracun umanjenja (trenutna vrednost iznosi 25.000 dinara).
4) Procenat smanjenja zarade u JS: potrebno je uneti procenat za koji se umanjuje iznos neto zarade koji je iznad definisane granicne vrednosti (trenutno ovaj procenat iznosi 10%).
5) Podaci o nalogu za prenos i podaci o primaocu: uneti podatke o nalogu za prenos razlike sredstava koja se uplacuje na propisani racun za uplatu javnih prihoda (šifra placanja, svrha placanja, žiro racun, podaci o primaocu i pozivi na broj odobrenja i zaduženja).

II) Postupak obracuna umanjenja na obracunu konacne zarade:

1) Ukoliko zaradu isplacujete iz više delova, obracun akontacije radite na standardan nacin.

2) Pri obracunu konacne isplate, u prvom koraku je potrebno uraditi obracun konacne zarade bez smanjenja, na dosadašnji nacin (ukoliko na inicijalizaciji obracuna unosite cenu rada, unosite njenu vrednost bez umanjenja). Prilikom obracuna uraditi obracun bez obustava. Nakon obracuna je potrebno arhivirati obracun, prilikom arhiviranja iskljuciti oznaku "Isplacena" (VAŽNO: ne prolazite ostale korake na završnoj obradi: kontiranje obracuna zarada, likvidiranje kredita, pražnjenje podataka za obracun). Takode, predlazemo da prilikom inicijalizacije ovog obracuna u polju broj isplate unesete oznaku koja ce vam signalizirati da je u pitanju kalkulativni obracun konacne isplate koji nije isplacen (npr. 2K).

3) Nakon arhiviranja konacnog obracuna bez umanjenja, vrši se obracun zarade sa umanjenjem. Na inicijalizaciji obracuna na prvom ekranu je potrebno izmeniti broj isplate. U polje "Konacna isplata za smanjenje zarada" uneti broj konacne isplate bez umanjenja koju smo prethodno arhivirali (isplata 2K iz našeg primera). Ostale inicijalne vrednosti treba da budu iste kao za obracun konacne zarade bez umanjenja. Na inicijalizaciji je potrebno oznaciti "Inicijalizacija svih zaposlenih" i kliknuti na ikonicu "Inicijalizacija". Nakon inicijalizacije uraditi obracun zarada na standardan nacin. Ovaj put ukljuciti obracun sa obustavama, ukoliko je potrebno.

VAŽNO:
1) Proveriti na koji nacin je definisana osnovna zarada i satnica zaposlenog (opcija Održavanje/Parametri obracuna/Parametri-formule). Takode proveriti da li postoje zaposleni sa pojedinacno definisanom osnovnom zaradom i satnicom (opcija Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled, potom Okruženje/Pregled formula za osn. zaradu, satnice i min. rad).
2) Potrebno je proveriti da li postoje ostvarenja za obracun zarade koja imaju za osnov obracuna B-koeficijent/bod (Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja, polje "osnov za obracun"). Ukoliko postoje ovakva ostvarenja, potrebno je izmeniti osnov za obracun na S-satnica.
3) Nakon obracuna zarade sa smanjenjem proveriti dobijene vrednosti obracuna.

Napomena: kada završite sa obracunom zarade zakljucno sa oktobrom 2014. godine, potrebno je na opciji Održavanje/Parametri obracuna/Globalni parametri, jezicak "Dodatni parametri" iskljuciti parametar "Smanjenje zarada" (ovaj parametar se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obracunavao "solidarni porez").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

PLATE - Obrazac OPD2 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 319 od 21.11.2014.godine

---Obrazac OPD2---

Uradjena je izmena forme obrasca OPD2 - Godisnji izvjestaj o isplacenom dohotku i uplacenim porezima i doprinosima na dohodak fizickih lica, u skladu sa propisanim izgledom obrasca. Takodje, doslo je i do izmene nacina popunjavanja obrasca. Glavna izmena je sto se iznosi, koji su do sada prikazivani zbirno, prikazuju po sifri osnova za obracun.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

PLATE - Obrazac OPP-ND (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 318 od 19.11.2014.godine

---Obrazac OPP-ND---

Uradjena je programska dorada Obrasca OPP-ND - Mjesecna prijava za obracun prireza porezu na dohodak fizickih lica. Omoguceno je da se u obrascu, pored prireza porezu na dohodak fizickih lica iz zarade, prikazuje i prirez porezu iz Drugih prihoda (moguce je oznaciti vise stavki). Takodje, omoguceno je formiranje obrasca oznacavanjem veceg broja isplata za obracunski mesec.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

OBR - Listic na e-mail (JOB: OBR, FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 317 od 14.10.2014.godine

---Automatsko slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog---

Omoguceno je automatsko slanje isplatnih listica zaposlenih putem elektronske poste (e-mail).
Kako biste uveli slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog potrebno je izvrsiti:

1. Unos e-mail adrese zaposlenog - vrsi se na opciji Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Ekran 6. Indikator 'slanje listica na mail' je potrebno postaviti na 'D' za radnike kojima ce se isplatni listic slati na e-mail.

2. U konsultaciji sa Vasim administratorom, potrebno je da podesite parametre elektronske poste. Postavka se vrsi se na opciji Servis/Parametri/Svi parametri. Potrebno je postaviti se na parametar EMAIL, klikom na dugme 'Rel' preci na stavke parametra i otvoriti novi red klikom na ikonicu 'Unos', potom potvrditi upis na 'Da'. Zatim kliknuti na taster 'F4' nakon cega ce se otvoriti dijalog za postavku parametara elektronske poste. Neophodno je podesiti: program za slanje maila (ugradjeni ili podrazumevani mail klijent - izabrati iz combo box-a), adresa servera, port servera, da li server koristi SSL konekciju, korisničko ime, lozinka, email adresa posiljaoca. Po potrebi je moguce postaviti e-mail adresu na koju se salje kopija poslatog mail-a, zahtevati potvdu prijema mail-a... kao i druge podatke. Nakon unosa, postavku snimiti klikom na 'OK'.

Primer popunjenih parametara za Gmail:
Program za slanje maila: Ugradjeni mail klijent (izabrati iz combo box-a)
Adresa servera: smtp.gmail.com
Port servera: 465
Server koristi SSL konekciju (cekirati)
Korisničko ime : vas_nalog@gmail.com
Lozinka : vasa_lozinka (voditi računa o malim i velikim slovima bitna je razlika)
Email adresa pošiljaoca: vas_nalog@gmail.com

Nakon postavke parametara, moguce je isplatne listice poslati na e-mail zaposlenih (opcija Izvestaji/Isplatne liste zaposlenih/Ok, potom Okruzenje/Slanje isplatnih listica na mail). U dobijenoj tabeli je potrebno oznaciti radnike kojima se listic salje na e-mail (inicijalno su oznaceni svi radnici kojima je indikator 'slanje listica na mail' postavljen na 'D').

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku K131202e i podrsku fox_prev.

FIN - Izmena kontnog okvira (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 316 od 06.10.2014.godine

OBAVEŠTENJE U VEZI IZMENE KONTNOG OKVIRA

U skladu sa novim zakonskim izmenama, vezano za izmenu kontnog okvira, preduzeće "Infosys" priprema odgovarajuće programsko rešenje.
U kontnom okviru, programska opcija [Sifarnici/kontni okvir/tabela], postoji polje "Nkonto" (namenjeno za novi konto). U ovo polje potrebno je da Vi unesete odgovarajući novi konto prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru. Ovo treba uraditi za ona konta koja se menjaju (konta koja ostaju ista ne treba popunjavati polje "Nkonto").

Postoje tri slučaja vezano za problematiku zamene konta:

1. Kada se postojeći konto ne menja tj. isti je i po starom i po novom Pravilniku. U tom slučaju polje "Nkonto" treba da bude prazno. Primer je konto "520 - troškovi zarada i naknada zarada".

2. Kada se bezuslovno sve promene sa određenog starog konta preknjižavaju na određeni novi konto. Na primer, sve promene sa starog konta "202 - kupci u zemlji" se preknjižavaju na novi konto "204 - kupci u zemlji". U tom slučaju u tabeli kontnog okvira, u redu gde je upisan konto 202 u polje "Nkonto" treba uneti 204.

3. Kada se promene sa jednog starog konta preknjižavaju na dva ili više različitih novih konta. Na primer sve promene sa starog konta "150 - dati avansi za zalihe i usluge" treba preknjižiti na nova konta "150 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji", "151 -plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu", "152 -plaćeni avansi za robu u zemlji", "153 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu", "154 - plaćeni avansi za usluge u zemlji", "155 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu".
U ovom slučaju nije moguće direktno primeniti programski automatizam. On bi se mogao primeniti ukoliko biste Vi stari konto 150 prethodno razdvojili na više starih konta analogno novom Kontnom okviru. U prethodnom primeru bi moglo biti:
15000 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji,
15001 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu,
15002 - plaćeni avansi za robu u zemlji,
15003 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu,
15004 - plaćeni avansi za usluge u zemlji,
15005 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu.
Za sva ova novoformirana stara konta u tabeli kontnog okvira, u redu gde su upisana ova konta u polje "Nkonto" treba uneti odgovarajući novi konto.

Kada popunite polje "Nkonto" potrebno je da nam se javite da bi Vam instalirali odgovarajuću podršku-update (zakonsku). Naša preporuka je da to uradite što pre a najkasnije do kraja novembra 2014 godine, da bi novu poslovnu 2015 godinu startovali sa novim kontnim okvirom.

NAPOMENA
Nakon izvršenog preknjižavanja na novi kontni okvir putem pripremljene programske podrške, nije moguće automatski iz programa odštampati obrasce za završni račun po starim kontima. Ipak biće moguće dobiti zaključni list po starim kontima.

RZ - Izmena obrasca 1 (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 315 od 02.10.2014.godine

---Registar zaposlenih: izmena Obrasca 1---

U skladu sa izmenom odredbi Zakona kojima se utvrdjuje obracun minulog rada, izvrsena je izmena nacina popunjavanja kolone 23. (procenat minulog rada) Obrasca 1 Registra zaposlenih.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Novi obracunski listic (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 314 od 26.09.2014.godine

--- Novi obracunski listic ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je dorada programa, vezano za stampu obracunskog listica. Stampa novog listica nalazi se na opciji izvestaji/isplatne liste zaposlenih/ok/okruzenje, potom stampa isplatnih listica ili tekuci isplatni listic.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju iza polja procenta zarade i iza polja procenta uvecanja uneti jednu od deset ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom i to:
- BON – nagrade i bonusi
- DRP – druga primanja
- OSN – osnovna zarada
- OST – ostale naknade
- POR – porodiljsko odsustvo
- REG – regres
- RUC – radni ucinak
- SOC – socijalno bolovanje
- TOB – topli obrok
- UVZ – uvecanje zarade

Default-no podesavanje se vrsi pomocu opcije okruzenje/vrste primanja. Potrebno je kliknuti na svako dugme i proveriti ispravnost odabranih ostvarenja (po potrebi iskljuciti ili dodati ostvarenja). Upis ce biti moguc kada se prodje postavka za sve vrste primanja (vrste primanja za koje je uradjena postavka ce biti obojene u crveno).
Kada popunite sve sifre ostvarenja, mozete u tabelarnom pregledu proveriti upisane podatke pomocu opcije okruzenje/pregled i kontrola parametara. Potrebno je u listi izabrati “vrsta primanja” i kliknuti na dugme “tabela”.
2. Stampa podatka o broju tekuceg racuna poslodavca i nazivu banke kod koje je racun otvoren postavlja se na opciji sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik racuna gde je potrebno uneti podatke o racunima i bankama kod kojih je racun otvoren. Za stampu podatka na isplatnom listicu potrebno je u polju “stampa na listicu” uneti “D”.

3. Na listicu je moguce ukljuciti ili iskljuciti stampu sledecih podataka (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri):
- stampa mesta za potpis,
- stampa mesta za pecat (automatski se stampa i mesto za potpis ovlascenog lica),
- stampa broja isplate,
- kao i druge ponudjene podatke.
Podesavanje stampe mozete snimiti klikom na dugme “save”.

4. Prilikom stampe listica za konacnu isplatu na dijalogu za stampu isplatnih listica, potrebno je cekirati opciju “konacna”.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zlistic.

OBR-Definic. knjizenja po statusima (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 313 od 25.09.2014.godine

--- Definicija knjizenja po statusima ---

Uradjena je dorada programa za podesavanje definicije knjizenja po statusima.

Postoje cetiri default-ne definicije knjizenja i to:

1. Default - osnovna varijanta bez analitike, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja samo sto nema analitike uplatnih racuna.

2. Default - osnovna varijanta sa analitikom, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja.

3. Default - objedinjena naplata bez analitike, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom kontu.

4. Default - objedinjena naplata sa analitikom, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom konti, analitika je uplatni racun.

Kopiranje default-ne definicije knjizenja, vrsi se opcijom okruzenje/default-na definicija knjizenja.
Ukoliko zelite da iskopirate default-nu definiciju knjizenja objedinjena naplata bez analitike, postupak je sledeci.
- obeleziti sve tri vrste obracuna (obracun zarada, socijalno bolovanje, porodiljsko bolovanje),
- obeleziti status radnog odnosa,
- izabrati sve sifre statusa pomocu dugmeta selektovanje svih zapisa (potrebno je obeleziti i prazan red),
- brisanje postojece definicije ostaviti obelezeno,
- obeleziti default – objedinjena naplata bez analitike,
- potvrditi na ok.

Ukoliko je status prazan, podrazumeva se da radi isto za sve statuse koji nemaju svoju definiciju knjizenja.
Moguce je odstampati definiciju knjizenja za svaki status posebno.
Moguce je kopirati definiciju knjizenja sa statusa na status sa izborom konta koja se kopiraju.

Default-na definicija knjizenja je podesena na petocifrena konta.
Ukoliko je vasa postojeca definicija knjizenja postavljena na cetvorocifrena konta, potrebno je naknadno izmeniti konta u definiciji knjizenja.


Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Zahtev za povracaj (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 312 od 24.09.2014.godine

--- Zahtev za povracaj ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, uradjena je stampa zahteva za povracaj poreza i doprinosa. Evidencija se nalazi na opciji izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP_PD/okruzenje/zahtev za povracaj.
Zahtev se automatski kreira kada se vrsi arhiviranje poreske prijave PPP_PD. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/kreiranje poreske prijave na tabu “zahtev za povracaj”, potrebno je uneti odgovarajuce podatke.
Kada ste evidenciju novozaposlenih kreirali, mozete je po potrebi modifikovati.
Ukoliko ste zahtev predali rucno, a ne iz programa, potrebno je pronaci odgovarajucu poresku prijavu PPP_PD i uneti novozaposlene, pomocu opcije okruzenje/zahtev za povracaj. Ovo je bitno da bi se automatski dodelio novi broj novozaposlenog.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

Dorada za kontiranje zarada i dru. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 311 od 20.09.2014.godine

---Dorada za kontiranje zarada i drugih prihoda---

Omoguceno je kontiranje obracuna zarada, obracuna drugih primanja i obracuna drugih prihoda po sifri iz sifarnika komitenata i po sifri iz sifarnika analitika.

U podacima o zaposlenim, opcija sifarnici/podaci o zaposlenim/celovit pogled/ okruzenje/podaci o zaposlenima/ekran 9, potrebno je u odgovarajuca polja “sifra u KD” i “sifra analitike” uneti sifre iz pomenutih sifarnika.

1. Obracun zarada
U definici knjizenja opcija odrzavanje/ definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

2. Obracun primanja po clanu 18. Zakona
U definiciji knjizenja opcija arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

3. Obracun drugih prihoda
U definiciji knjizenja opcija drugi prihodi/ sifarnik ugovora/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Obracun radnog iskustva (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 310 od 18.08.2014.godine

---Obracun radnog iskustva---

Obracun dodatka na zaradu po osnovu radnog iskustva

U programu je uvedena mogucnost obracuna radnog iskustva. Primenu ima u situaciji kada se radno iskustvo obracunava na osnovu radnog staza zaposlenog (poput minulog rada). Osnovica za obracun radnog iskustva moze biti ista kao i za minuli rad ili se moze definisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak na zaradu po osnovu radnog iskustva (ukoliko se radno iskustvo obracunava na osnovicu koja je drugacija od osnovice za obracun minulog rada).

A) Postupak definisanja parametara za obracun radnog iskustva u programu kada je osnovica za obracun ista kao i za minuli rad:

I) Potrebno je da instalirate programsku doradu koja se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e

II) U sifarniku ostvarenja (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja) je potrebno otvoriti sifru ostvarenja koja ce se koristiti za obracun radnog iskustva. Novu sifru ostvarenja otvaramo klikom na ikonicu '+Kopi', dodelimo novu sifru ostvarenja (npr. 658) i potvrdimo upis klikom na 'Da'. Nakon toga biramo opciju Okruzenje/difoltna podesavanja parametara, u dobijenoj tabeli se postavimo na sifru 658-Radno iskustvo, potom kliknemo na ikonicu 'Prepis', potvrdimo na 'ok' i izadjemo iz tekuce tabele. Proverite parametre ostvarenja i po potrebni izmenite naziv.

III) U sledecem koraku definisemo procente uvecanja zarade po osnovu godina radnog iskustva. Postavka se vrsi na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada, potom Okruzenje/Kreiranje nove stavke obracuna. U polje 'nova stavka obracuna' upisujemo sifru ostvarenja koju smo predvideli za obracun (u primeru sifra 658 - Radno iskustvo), potvrdu upisa vrsimo klikom na ikonicu 'ok'. U tabelarnom prikazu ce se otvoriti po jedan red za svaku vrstu staza zaposlenog za zadatu sifru ostvarenja (658 iz primera). Na postavku su kopirana podesavanja sa minulog rada, koja je potrebno uskladiti sa potrebama obracuna radnog iskustva. U polje procenat, pored vrste staza na koju hocemo da obracunamo dodatak za radno iskustvo, unosimo procenat. Npr. ukoliko hocemo da obracunamo dodatak od 0.5% za svaku godinu radnog staza van firme unosimo 0.50 u redu za sifru 658 i radni staz van preduzeca. Na procentima za ostale vrste staza za sifru 658 upisujemo 0.00 (NAPOMENA: Obratite paznju da se na istoj opciji vrsi i postavka za obracun minulog rada - sifra 660).

IV) Prilikom unosa ostvarenja zaposlenog NE UNOSIMO sifru 658, vec se ona obracunava na osnovu prethodno unetih podesavanja.

B) Ukoliko za obracun radnog iskustva koristimo drugaciju osnovicu za obracun od osnovice za obracun minulog rada, potrebno je u sifri ostvarenja (korak II) u polju formula za obracun upisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak po osnovu radnog iskustva. Formulu unosimo tako sto otvorimo tabelarni prikaz sifarnika ostvarenja kombinacijom tastera Alt+F6. U redu gde se nalazi postavka za sifru ostvarenja 658 u polje 'Formula' unesete ostvarenja koja su osnov za obracun. Npr. ukoliko radno iskustvo obracunavamo na zbir ostvarenja pod sifrom 067 i 068, formulu upisujemo u formi: D067+D068 . Ostala podesavanja su ista kao i za situaciju opisanu pod A).

Takodje, ovim je omoguceno da se za mesec jul 2014. godine vrsi obracun minulog rada posebno za period do 28.07. (na ukupan staz zaposlenog) i za period od 29-31.07. (na staz kod poslodavca). Za ovaj vid obracuna potrebno je uneti posebna ostvarenja za obracun zarade do 28.07. i za obracun zarade od 29.07., kao i postaviti odgovarajucu sifru ostvarenja za obracun minulog rada.

Nakon obracuna zarade, proverite obracunate iznose.

OBR - Minuli rad (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 308 od 01.08.2014.godine

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

---Minuli rad-postavka parametara---

Podsecamo Vas na koji nacin mozete postaviti parametre koji su od znacaja za obracun minulog rada:
1) Radni staz: u sifarniku zaposlenih (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik zaposlenih) na ekranu 2 se unose podaci koji su od znacaja za racunanje staza zaposlenog. Ovi podaci su od znacaja za racunanje penzijskog staza zaposlenog, kao i staza za minuli rad:

- Datum zaposlenja - od ovog datuma se racuna tekuci staz u firmi
- Pretnodni staz van preduzeca
- Prethodni staz u preduzecu (upisuje se prethodni radni staz u firmi - ukoliko je zaposleni ranije radio kod sadasnjeg poslodavca)
- Staz za stalnost (staz za stalnost se odnosi na vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem - u skladu sa zakonom)
- i druge vrste prethodnog staza

Primer unosa podataka o prethodnom stazu: zaposleni ima ukupan prethodni staz 3 godine 11 meseci 20 dana, a od toga je 5 meseci nekad ranije radio u sadasnjoj firmi (prethodni staz u preduzecu), a 2 godine i 4 meseca kod povezanog pravnog lica. Unos staza je potrebno uraditi tako da u prethodni staz van preduzeca upisemo 1 godinu 2 meseca i 20 dana (u formi 01:02:20), u prethodni staz u preduzecu upisemo 5 meseci (u formi 00:05:00), a u staz za stalnost upisemo 2 godine i 4 meseca (02:04:00).

2) Stope minulog rada: definisanje stopa za obracun minulog rada vrsimo na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada. U svakom polju koje se odnosi na sifru 660 (Minuli rad), pored naziva radnog staza unosimo procent minulog rada koji se primenjuje na obracun te vrste staza. Ukoliko u polje pored naziva radnog staza upisemo 0.00 to znaci da na tu vrstu radnog staza ne obracunavamo minuli rad. Npr. ukoliko obracun minulog rada hocemo da vrsimo na ukupan radni staz (tekuci i prethodni) koji je radnik proveo u firmi, kao i ne vreme koje je proveo u radnom odnosu kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika, tako sto na svaku punu godinu staza obracunavamo 0.4% minulog rada, postavku unosimo na sledeci nacin:
- Radni staz u preduzecu: 0.40 (odnosi se na prethodni radni staz u preduzecu, kod sadasnjeg poslodavca)
- Radni staz van preduzeca: 0.00
- Beneficirani radni staz: 0.00
- Otkupljeni staz:0.00
- Poseban staz: 0.00
- Staz za stalnost: 0.40 (odnosi se na radni staz kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika)
- Tekuci radni staz: 0.40 (odnosi se na radni staz u preduzecu od datuma zaposlenja unetog u sifarniku zaposlenih).

Maksimalni procenat minulog rada mozete uneti preko opcije Odrzavanje/Prametri obracuna/Globalni parametri, jezicak Dodatni parametri. U polju 'Maksimalni procenat minulog rada' upisuje se maksimalna stopa do koje se vrsi obracun minulog rada.

Napomena: nakon inicijalizacije obracuna mozete proveriti staz za minuli rad i procente minulog rada na opciji Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruzenje/Pregled podataka za obracun. Na padajucem meniju (donji levi ugao) odabrati 'Minuli rad', potom otici na ikonicu 'Tabela' (ukoliko izmenite neku od vrednosti u tabelarnom prikazu, to ce imati uticaja na tekuci obracun). Dobijeni pregled mozete odstampati.

Pre postavke parametara, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k131202e.
Postavku parametara je potrebno uraditi u skladu sa Vasim tumacenjem propisa.