PODRŠKA KORISNICIMA

Preuzimanje datoteka podrški

[+] k161201E (28.04.2017) - 4.9 Mb
Kumulativna podrska k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine

[+] j161201 (28.04.2017) - 1.7 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine

[+] matrix (26.04.2017) - 1.1 Mb
Matrix podrska za verziju programa od 2012 do 2016

[+] pod_pup (03.04.2017) - 186.2 Kb
Podrška za izmenu tabela u programskom segmentu PUP

[+] fi_2017 (01.01.2017) - 324.6 Kb
Difoltne postavke za finansijske izveštaje - verzija programa v2016.12

[+] k151130 (01.12.2016) - 5.8 Mb
Kumulativna podrska k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine

[+] j151130 (01.12.2016) - 2.6 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine

[+] POD_PSTS (11.11.2016) - 106.8 Kb
Difoltni poreski statusi za Srbiju

[+] pod_pscg (01.10.2016) - 94.4 Kb
Difoltni poreski statusi za Crnu Goru

[+] fox_prev (26.09.2016) - 1.4 Mb
Nove mogućnosti štampe

[+] zpdpos (12.08.2016) - 126 Kb
Zakonska podrška - regulisanje obrasca PDPO/S

[+] zpp_odo (03.03.2016) - 94.1 Kb
Zakonska podrška - Obrazac PP OD-O

[+] zkepu_16 (30.12.2015) - 178.9 Kb
Zakonska podrška - KEPU izmena

[+] j141201e (01.12.2015) - 2.5 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k141201 - verzija programa od 01.12.2014. godine

[+] k141201 (30.11.2015) - 5.8 Mb
Kumulativna podrska k141201 - verzija programa od 01.12.2014. godine

[+] zpdv15 (18.11.2015) - 135.5 Kb
Zakonska podrška - Izmena propisa o PDV

[+] zfindple (09.02.2015) - 94.4 Kb
Zakonska podrška - Obrasci za druga pravna lica

[+] j131202e (15.12.2014) - 2.1 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine

[+] k131202e (08.12.2014) - 4.9 Mb
Kumulativna podrska k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine

[+] zfinobr (05.12.2014) - 96.4 Kb
Obrasci za završni račun

[+] zeppp (29.11.2014) - 94.4 Kb
Zakonska podrška - Poreska prijava za porez po odbitku PPP-PD

[+] zpnkp (27.11.2014) - 113 Kb
Preknjižavanje na novi kontni plan

[+] diz_izv (17.10.2014) - 92.1 Kb
Regulisanje default šablona za dizajn izveštaja

[+] reg_avans (01.10.2014) - 167.6 Kb
Zatvaranje avansa u konacnoj fakturi sa devinim iznosima

[+] zlistic (20.09.2014) - 97.3 Kb
Zakonska izmena - Novi obračunski listić

[+] zepdv (01.07.2014) - 149.5 Kb
Zakonska izmena - Elektronsko slanje PDV prijave

[+] zpdg (13.05.2014) - 317.2 Kb
Izmena obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana

[+] zppie (20.03.2014) - 630.6 Kb
Zakonska izmena - obrasci za obračun poreza na imovinu

[+] zpdp (10.03.2014) - 232.6 Kb
Izmena obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica

[+] r_carmag (23.02.2014) - 95.4 Kb
Dodavanje opcije u kalkulaciju za prerazun nab.cene u carinskom magacinu

[+] zcgTarifeEX (27.01.2014) - 96 Kb
PDV izmena opste stope sa 17% na 19% (CG)

[+] zpdv8_10 (02.12.2013) - 99 Kb
Promena niže poreske stope sa 8% na 10% (1.1.2014.)

[+] k121205e (01.12.2013) - 6.5 Mb
Kumulativna podrska k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine

[+] j121205e (29.11.2013) - 2.7 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine

[+] ppdsoe (20.09.2013) - 436.1 Kb
Zakonska izmena - placanje poreza po odbitku - Obrazac PPDSO

[+] zobr_opj (20.08.2013) - 464.3 Kb
Zakonska izmena - obračunati i plaćeni porezi po odbitku

[+] ZPDVNAPL (07.05.2013) - 95.7 Kb
PDV po naplaćenom potraživanju (sistem naplate)

[+] PONSSN (01.05.2013) - 95.6 Kb
Pons sistem naručivanja - kasa

[+] ZPODPSTS (12.02.2013) - 159.8 Kb
PDV izmene -januar 2013.

[+] k111205e (12.12.2012) - 5.4 Mb
Kumulativna podrska k111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] j111205e (29.11.2012) - 1.3 Mb
Dodatak za kumulativnu podrsku k111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] PDV20 (13.11.2012) - 118.1 Kb
PDV izmena opste stope sa 18 na 20%

[+] analitika (20.10.2012) - 2.1 Mb
Analitika job

[+] test02 (01.09.2012) - 94.2 Kb
test 02

[+] ptest (01.09.2012) - 100.9 Kb
TEST

[+] obrkr12 (22.08.2012) - 136.7 Kb
Obracun kursnih razlika

[+] pod_prod (01.08.2012) - 274.4 Kb
Podrska za programski segment PRODUCT

[+] z111205e (11.03.2012) - 506.2 Kb
Zakonska podrska z111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine

[+] reg_pzr (06.12.2011) - 92.3 Kb
Regulisanje konta prihoda pazara struktura

[+] k101201e (30.11.2011) - 4.6 Mb
Kumulativna podrska k101201 - verzija programa od 01.12.2010. godine

[+] cg_reklam (15.11.2011) - 247.5 Kb
KASA.- Stampa fiskalnog racuna pri zameni artikala u CG

[+] z101201a (01.10.2011) - 314.5 Kb
Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010

[+] podbhbu (06.09.2011) - 89.8 Kb
BIH - podrška za opise aop 293 i 294 u Bilansu uspeha

[+] pod_psbh (10.08.2011) - 116.4 Kb
Difoltni sifarnik poreskih statusa za Bosnu

[+] upgkasa (21.06.2011) - 185.7 Kb
Nove mogucnosti programa Kasa

[+] prem1k11 (07.04.2011) - 180.3 Kb
Otkup mleka - obrasci za premiju

[+] Z101201 (04.04.2011) - 875.6 Kb
Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010

[+] indmmp (22.03.2011) - 95.2 Kb
Inicijalizacija indikatora medjumagacinskog prenosa

[+] obr_bank (01.03.2011) - 208.2 Kb
Podrska za elektronski prenos zarada sa partijama zaposlenih

[+] podrms (13.01.2011) - 145.6 Kb
Metoda salda sortira po valuti. Po želji korisnika za 2010.

[+] predck (11.01.2011) - 329.1 Kb
Kalkulacija cene koštanja po cenovnicima na predkalkulaciji

[+] podr_soc (02.09.2010) - 165.5 Kb
Obračun zarada - socijalno bolovanje

[+] pu_ispis (23.08.2010) - 358.7 Kb
Ispis podataka za poresku upravu

[+] podr_kl (20.08.2010) - 101.5 Kb
Podrška za preuzimanje kursne liste

[+] preg_sys (09.08.2010) - 239.8 Kb
Otklanjanje sistemskog problema kod prikaza izveštaja

[+] pod_iosi (26.07.2010) - 116.5 Kb
Podrska za obrazac IOSI

[+] bhkumobr (16.07.2010) - 177 Kb
Kumulativna podrška za obrasce za BIH

[+] obbh1006 (18.06.2010) - 126.7 Kb
BIH - Obrasci - jun 2010

[+] bh_bil_us (18.05.2010) - 90.2 Kb
Bilansi za BIH - uslovi

[+] vncpodr (30.04.2010) - 255.9 Kb
VNC intervencija

[+] OBR_OPD1 (10.02.2010) - 111.1 Kb
Podrska za OPD1 obrazac

[+] bh_tk2010 (10.02.2010) - 119.5 Kb
Nova Trgovacka knjiga za Bosnu i Hercegovinu

[+] podbihfi (09.01.2010) - 163.6 Kb
Finansijski izvestaji za BIH

[+] pdir_ue (09.01.2010) - 112.5 Kb
Nova stampa obrasca ZP - Uzice

[+] podrvbih (08.01.2010) - 111.2 Kb
Virmani - BIH

[+] lagkom (13.11.2009) - 97.5 Kb
Sortiranje lager liste za komercijalu

[+] cg_sa (29.06.2009) - 150.9 Kb
Crna Gora: SA, BNT, IPK, Napomene

[+] reg_exm (14.04.2009) - 90.7 Kb
PDV dokumenti - knjižno odobrenje

[+] ppdcg (18.03.2009) - 132.4 Kb
Prijava poreza na dobit za Crnu Goru

[+] finkart (17.03.2009) - 119.5 Kb
Regulisanje problema sa finansijskom karticom

[+] bilansp (06.03.2009) - 146.5 Kb
Podrska za Bilans uspeha u prostom knjigovodstvu

[+] spot0902 (24.02.2009) - 53.5 Kb
Unapredjenje programa za spoljnu trgovinu

[+] POD_TEST (01.04.2008) - 18.7 Kb
Test podrška

[+] yuconv07 (16.11.2007) - 7.3 Kb
YuConv

[+] CG0506 (13.02.2006) - -1
DOS-Poreski status-0506-oslobodjeno PDV-a

Intervencije preko Interneta

Ukoliko je neophodno da Infosys saradnik uradi intervenciju na vašem računaru, moguće je da to izvede preko interneta. Iskoristite tu vrstu podrške.

Standardna procedura za instalaciju podrške

Svaku podršku, preko menija „Servis.Podrske.Info podrska preko interenta“, možete automatski instalirati direktno iz Infosys programa, ali ako imate potrebu da je prezumete sa računara na kom postoji internet konekcija, a potom da je npr. instalirate u Infosys program koji nema konekciju ka internetu, to možete uraditi na sledeći način:

- Na vašem prenosivom USB disku (disk, stik…) kreirajte folder sa nazivom u kojem nema razmaknica (proredi), a da ne bi brinuli o instaliranim jezicima na različitim računarima, poželjno je da naziv bude napisan latiničnim pismom i bez naših slova.

- Datoteke podrške preuzimate klikom mišem na naziv datoteke. Kao odredišnu lokaciju za snimanje, odaberite kreirani folder ili napravite novi po gore navedenim preporukama.

- Datoteka podrške je samoraspakivajuća arhiva pa je treba respakovati duplim klikom miša.

- Na računaru na kojem želite pustiti podršku, pronađite i odaberite meni „Servis.Podrske.Info podrska“. Na dialogu koji se pojavi odaberite folder u kojem su raspakovane datoteke podrške i pritisnite taster OK.

- Napomena: Ako prenosite više podrški, svaku snimite u zaseban folder