PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: OBR_OPD1
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Podrska za OPD1 obrazac
Namena: Novi obrazac OPD1 za Crnu Goru
Datoteka: obr_opd1.exe (111.1 Kb)
Datum: 2010-02-10
Grupa korisnika:
Država: Crna Gora
Poslovna godina: 2010
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: