PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: ZPDVNAPL
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: PDV po naplaćenom potraživanju (sistem naplate)
Namena: PDV po naplaćenom potraživanju (sistem naplate)


Datoteka: zpdvnapl.exe (95.7 Kb)
Datum: 2013-05-07
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2013
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: