PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: ZPODPSTS
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: PDV izmene -januar 2013.
Namena: *Usaglašavanje poreskih statusa sa INFO difoltnim stausima
*Punjenje kolone 11 u KPRu po novom tumačenju
*Naziv kolone 11 (obrazci i štampe)- Naknada bez PDVa
*Štampa PPDV
Datoteka: zpodpsts.exe (159.8 Kb)
Datum: 2013-02-12
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2013
Modul:

 

Postupak instalacije: