PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: Znew_soc
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje na teret RFZO
Namena: U skladu sa novim Zakonskim izmenama o zdravstvenom osiguranju, za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.
U programu za obračun zarada omogućen je obračun proseka za prethodnih 12 meseci, a na osnovu parametra "Socijalno" u Šifarniku ostvarenja. Postupak podešavanja vrši se na sledeći način:

a) Na opciji "Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja/Okruženje/Pregled" i kontrola parametara, izabrati parametar Socijalno i klikom na "Tabela" dobijamo mogućnost definisanja parametra u tabelarnom pregledu. Neophodno je u polje "pros_soc" uneti vrednost "D" ili "N" za svaku šifru ostvarenja i time definisati ostvarenja koja ulaze u prosek za socijalno bolovanje.
-Vrednost parametra "D" - šifru uključujete u prosek za socijalno
-Vrednost parametra "N" - šifru isključujete iz proseka za socijalnog

b) Nova evidencija se nalazi na opciji "Zarada/Evidencije/Socijalno bolovanje".
Unos socijalnog bolovanja se vrši opcijom na okruženju “Unos bolovanja”, gde se unose podaci o šifri radnika, datumu odlaska na bolovanje, razlog bolovanja. Po potrebi čekirati "Povreda na radu ili profesionalna bolest",
ili "Nega deteta do 3 godine" ukoliko je to vas osnov bolovanja. Nakon potvrde na dugme "OK", prema podešenom parametru u šifarniku ostvarenja, dobijaju se podaci po mesecima i proseku za taj period.
Za mesece u kojima zaposleni nije ostvario zaradu, potrebno je modifikacijom za mesece koji nedostaju, uneti fond sati i minimalnu bruto zaradu. Program automatski po ručnom unosu radi korekciju proseka.

Na okruženju postoji opcija “Rekapitulacija” koja kao rezultat daje pregled ostvarenja po mesecima na osnovu kojih je dobijen prosek.

U cilju daljeg usklađivanja, koje još uvek nije precizirano Zakonom, moguće je naknadno uneti i prosečnu bruto zaradu “PBZ” kao početni iznos na osnovu koga bi se kasnije vršilo usklađivanje dobijenog proseka.

Nakon puštanja podrške K2019 potrebno je pustiti i zakonsku podršku "Znew_soc ".
Datoteka: znew_soc.exe (95.4 Kb)
Datum: 2019-05-22
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2019
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: