PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: bhkumobr
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrška za obrasce za BIH
Namena: Regulisanje obrazaca Bilans stanja, Bilans uspjeha, Statistički aneks i Izvještaj o promjenama u kapitalu i uslova po kolonama obrazaca za 2010. godinu.
Datoteka: bhkumobr.exe (177 Kb)
Datum: 2010-07-16
Grupa korisnika:
Država: Bosna i Hercegovina
Poslovna godina: 2010
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podršku pokrenuti iz Poslovnog sistema preduzeća za 2010.godinu