PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: bilansp
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Podrska za Bilans uspeha u prostom knjigovodstvu
Namena: Reguliše popunjavanje nabavne vrednosti za komision (redni broj 2) na osnovu podataka iz PK-1 knjige
Omogućava formiranje Bilansa uspeha za prosto i na osnovu šeme prepisa iz finansijskog knjigovodstva.
- U polju formula mogu se koristiti sledece oznake: Dxxxx, Pxxxx i Sxxxx, gde je D - dugovna strana, P - potražna strana i S - saldo klase, grupe ili konta (xxxx)
- Polje uslov se koristi za definisanje dodatnog kriterijuma za izdvajanje podataka iz tabele PROMET
- Polje zbir može imati vrednosti T ili F - određuje da li se vrednosti u koloni dobijaju na osnovu vrednosti drugih kolona
- Polje rbrzbir - redosled formiranja zbirnih kolona
- Opis - opis kolona u Bilansu uspeha

Regulise prikaz kolone K9 za ugostitelje u sistemu PDV-a
Datoteka: bilanspr.exe (146.5 Kb)
Datum: 2009-03-06
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2008
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podrsku instalirati iz Poslovnog sistema preduzeca. Postupak instalacije podrske se sme ponavljati.