PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: cg_sa
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Crna Gora: SA, BNT, IPK, Napomene
Namena: Instalacija opcije "Statistički aneks" za korisnike iz Crne Gore.
Pokretanje opcije: Finansijsko - Obrasci - Fin.izvestaji - Bilansi/Obrasci
Regulisanje zbirnih aop-a u izveštaju BNP (CG)
Instalacija opcije "Fin.izveštaji - Napomene" (Finansijsko - Obrasci)
Regulisanje izveštaja IPK
Datoteka: cg_sa.exe (150.9 Kb)
Datum: 2009-06-29
Grupa korisnika:
Država: Crna Gora
Poslovna godina: 2009
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podršku pokrenuti iz Poslovnog sistema preduzeća za 2008. godinu.