PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: finkart
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Regulisanje problema sa finansijskom karticom
Namena: Ispravlja nedostatak u verziji programa od 28.02.2009 vezan za finansijsku karticu.
Datoteka: finkart.exe (119.5 Kb)
Datum: 2009-03-17
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2009
Modul:

FIN

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: