PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: indmmp
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Inicijalizacija indikatora medjumagacinskog prenosa
Namena: Inicijalizacija indikatora medjumagacinskog prenosa. Ako je medjumagacinski prenos indikator se potavi na .t. inače je .f. Koristi se samo prvi put kada se kofd korisnika primeni ovaj koncept. Ako se ponovi tada će po svojoj logici puniti ovaj indikator.
Punjenje sekvenca po starom indeksu.
Datoteka: indmmpe.exe (95.2 Kb)
Datum: 2011-03-22
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: