PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j121205e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine
Namena: ITR.- Regulisanje dimenzije artikli
- Regulisanje menija
- Regulisana inicijalizacija nabavne cene u ruc modulu
- U fkd otklonjeno da se storno duguje tretira kao uplata
POGONKNJ.- Raspored troškova - generisanje na osnovu podataka iz modula Mehanizacija
MLEKO.-
- Uradjen novi obracun premije za 2013
BI.- Regulisan filter izbor iz spiska kad se nista ne izabere
- Prosirena sirina na datumskoj koloni
- Izmjenjen nacin izracunavanja sirina kolona
- Optimizacija BI Run
REC.- Regulisana izmena tabele parametara pazar strukture.
- Pregled boravisne takse
- Stampa knjige gostiju za razlicite objekte hotela
OTK.- Regulisan obracun PDV naknade kada je promenjena isplata u robi na kompenzaciju.
- Regulisanje stampe paleta.
KOM.- Dorada stampe racuna i eksport faktura za postu.
OTP.- Nova opcija: Prepis sifarnika komitenata u sifarnik sektora
- Parametar za snimanje podataka pri izlazu
- Izbor iz spiska tipova artikala
ZAD.- Datum prometa na fakturi
- promena strukture UGOVORA
PRODUCT.- Azuriranje ostvarenih kolicina
- Serijska obrada RN u productu
- Brisanje RN
- Uvodjenje varijanti na RN
- Uvodjenje osn/pom
- Nove opcije Kreiranje NM
- Lista obj i vp koji ulaze u obracun direktnog troska
Datoteka: j121205e.exe (2880070 Mb)
Datum: 2013-11-29
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2013
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: