PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j131202e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine
Namena: API
-Promena strukrure wEntry (api i web korisnika)
- SQLITE2DBF, JSON optimizacija
REC
-Regulisanje tabele pazar_pl
-Regulisanje povezivanja faktura i avansnih racuna
PRODUCT
-Pregled toka proizvodnje po RN i obracun
-Prepis poc.stanja nezatvorenih RN
-Dorada serijske obrade RN
TREBOVANJE NOVCA
-Unos komitenta
KOM
-Regulisanje stampe racuna
OTPREMNICE PO LINIJAMA
-Nova stampa na pregledu
ZAD
-PPP-PD prijava
MLEKO
-Dorade u pregledima
OTK
-Obračun poreza i doprinosa
-Više novih mogućnosti programa
Datoteka: j131202e.exe (2242858 Mb)
Datum: 2014-12-15
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: