PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j151130
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine
Namena: [API]
- dbf2sqlite duga imena
[OTPLIN]
- Formiranje RN
- Formiranje Mkalk po tipovima otpremnica
[PRODUCT]
- Instalacija nedostajuce tabele pnalogst i ostalih dorada
[PARKING SERVIS]
- Eksport podataka za otvorene i zatvorene parkinge
- Eksport plaćenih opomena za otvorene parkinge
- Eksport podataka za zatvorene parkinge - II varijanta
[HOTELSKA RECEPCIJA]
- Pregled soba - parametar za visinu i širinu kockice
- Mogućnost definisanja podrazumevanog načina plaćanja prema tipu dokumenta
- Mogućnost definisanja podrazumevane usluge noćenja za odabrani paket usluga
- Štampa napomene za rezervaciju na izveštaju o dolascima i odlascima gostiju
- Evidencija čistih soba
- Kreiranje predračuna
- Spisak gostiju koji dolaze na određeni datum
- Spisak neizmirenih usluga za gosta
- Korekcija podataka o gostima
- Rekapitulacija slobodnih soba za period
- Ravnoteža dopisanih usluga
- Mogucnost definisanja boje za dane vikenda i za tekuci dan na Pregledu soba
- Spisak prisutnih gostiju
[VRTIĆ]
- Nenaplaćena potraživanja, opomene
- Fakturisanje
- Obračun, više dijaloga - izbor korisnika, grupa i ustanova - ispravka
- Štampa računa na dve strane - štampa tekstova definisanih parametima
- Rekapitulacija iznosa i broja faktura za tekući obračun
- Nenaplaćena potraživanja pomoću metode salda
- Regulisanje zaduženja ispod vrednosti dečijeg dodatka
- Izmena poziva na broj na uplatnicama za slučaj da je roditelj nosilac troškova (šifra deteta,obračun), a svrha plaćanja, u trećem redu, sadrži podatke o šifri roditelja i grupi
- Opomene po roditeljima
- Kontrola podataka u konkursima, izmenjen prepis primljenih kandidata u šifarnike roditelja i dece
- Štampa spiska za potpis roditelja o prijemu fakture
- Broj fakture prema oznaci obračuna
- Na nalozima za prenos adresa iz šifarnika roditelja u slučaju da su roditelji nosioci troškova
- Automatsko zatvaranje - dorada
- Konkurs - Lista čekanja
- Konkurs - Brisanje, izmena broja i kopiranje zahteva
- Mogućnost filtriranja spiska korisnika po indikatorima, dodatnom procentu plaćanja i dečijem dodatku
- eBanking knjiženje izvoda sa različitim formatima poziva na broj (sa i bez delimitera)
- Obračun dugovanja prema korisnicima
- Mogućnost podešavanja formata poziva na broj na uplatnicama i u instrukcijama za plaćanje
[KOM]
- Dodato polje JBBK u šifarnik komitenata
- Gasenje sitnih salda
- Serijski dopis usluga
[TREBOVANJE NOVCA]
- Izmenjeni ZP i IP obrazac
Datoteka: j151130e.exe (2723959 Mb)
Datum: 2016-12-01
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2016
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: