PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: j161201
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Dodatak za kumulativnu podrsku k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine
Namena: [KOM]
- (13/12/16) Štampa računa za komunalne usluge
- (24/12/16) Knjiženje obračuna, kamata i knjižnih odobrenja u FIN
- (27/12/16) Knjiženje u finansijsko kamata i izveštaja blagajne
- (11/01/17) Čitačka lista
- (26/01/17) Analiza obračuna
- (28/01/17) Štampa računa i faktura
- (16/03/17) History Table sistem - Istorija promena u šifarniku objekata i pridruženim uslugama
- (16/03/17) Upoređivanje zaduženja
- (27/03/17) Nove mogućnosti programa
- (28/03/17) History Table sistem - Istorija promena u šifarniku vrsta dokumenata
- (31/03/17) Regulisanje povezivanja uplata i računa
- (04/04/17) Obračun komunalnih usluga
- (04/04/17) Štampa računa za komunalne usluge
- (18/04/17) Istorija promena u šifarniku mernih mesta, tipovima cena i cenovniku
- (22/04/17) Obračun komunalnih usluga
- (02/06/17) Rekapitulacija obračuna
- (13/06/17) Serijski dopis usluga
- (07/07/17) Štampa računa za komunalne usluge
- (19/07/17) Prenos finansijskog naloga iz KOM u FIN
- (19/07/17) Izveštaj blagajne
- (04/08/17) Šifarnik usluga
- (09/08/17) Uporedna specifikacija
- (23/08/17) Štampa računa za komunalne usluge
- (23/08/17) Tabelarno ažuriranje šifarnika korisnika usluga
- (13/09/17) Upoređivanje zaduženja - dorada
- (29/09/17) Štampa računa za komunalne usluge
- (10/10/17) Obračun komunalnih usluga
- (11/10/17) Obračun komunalnih usluga
- (18/10/17) Tužbe i sporna potraživanja
- (18/10/17) Pregled detalja mernog mesta
- (27/10/17) Statistika naplate
- (09/12/17) Obračun komunalnih usluga
[MLEKO]
- (05/05/17) Više dorada u programskom segmentu "Otkup mleka"
- (24/05/17) Izrada izveštaja kao pomoć za popunjavanje "Evidencije proizvodjača sirovog mleka"
- (25/05/17) Novi izveštaj na pregledu premije
- (26/06/17) Dorade u opciji "Obrade/Obračun mleka"
- (27/06/17) Dorade u opciji "Obrade/Obračun kvartalne premije"
- (27/06/17) Dorade u opciji "Šifarnici/Komitenti"
- (14/11/17) Nova štampa uporednih količina po linijama i datumima
[OTKUP]
- (08/12/16) Izveštaj vrednost otkupa
- (17/05/17) Pregled po otkupljivaču
- (05/06/17) Štampa otkupnih listova
- (10/06/17) Evidencija otkupnih listova
- (07/07/17) Dorada opcije "Vrednost otkupa"
- (07/07/17) Pregled vrednosti otkupa
- (10/07/17) Kartica otkupa
- (10/07/17) Rekapitulacija artikala
- (18/07/17) Pregled knjiženja po tipu artikla.
- (20/07/17) Modifikacija mase palete na Paletnom listu
- (13/09/17) Brisanje komitenta
[OTP_LIN]
- (08/12/16) Upis robnog objekta na fakturama
- (09/12/16) Dopune i ispravke na novoj štampi tovarne liste
- (17/12/16) Omogucen upis broja ID porudzbenice u otpremnicama po linijama
- (06/01/17) Dorada opcije "Važeći cenovnik po komitentima"
- (24/01/17) Prikaz polja "Vrsta robe" iz šifarnika artikala
- (27/01/17) Regulisanje "Opšte rekapitulacije" iz opcije "Pregleda otpremnica po linijama"
- (09/02/17) Prikaz telefona kupca u opciji " Evidencija / Ažuriranje otpremnica po linijama"
- (12/04/17) Regulisanje upisa sistemskim podataka i upis u zurnal izmene cenovnika
- (01/06/17) Dorada u opciji "Pregledi/Pregled/Okruženje/Magacioner"
- (23/06/17) Dorada u opciji "Inicijalizacija iz evidencije isporuka"
- (03/07/17) Dodatne kontrole u opciji "Evidencija/Ažuriranje otpremnica po linijama"
- (05/07/17) Dorada u opciji "Cenovnici/Cenovnik"
- (28/10/17) Novi izveštaj za poredjenje novougovorenih i prethodnih količina
[PRODUCT]
- (01/02/17) Dorada opcije "Liste i učinci /Pregled učinaka"
- (17/02/17) Dorada opcije "Liste i učinci / Pregled operacionih i radnih listi"
- (10/04/17) Dorada opcija "Liste i učinci/Pregled učinaka" i "Dokumenta/Radni nalog"
- (28/04/17) Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje
- (31/05/17) Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Pregled učinaka"
- (27/07/17) Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje u opciji "Operacione i radne liste"
- (08/08/17) Dorade u programskom segmentu za praćenje proizvodnje
- (11/08/17) Dorade u opciji "Liste i učinci/Obračun učinaka" u programskom segmentu za praćenje proizvodnje
- (28/10/17) Uvodjenje dodatnih polja u šifarniku mašina i alata
[PSERVIS]
- (06/01/17) Dnevni promet - izveštaj
- (11/01/17) Generisanje naloga za naplatu i isplatu
- (18/01/17) Dorade, poboljšanje, optimizacija, ispravke
- (23/01/17) eBanking - Automatsko knjiženje uplata za opomene
- (23/01/17) Export podataka za otvorene i zatvorene parkinge - dorada
- (25/01/17) eBanking - Formiranje xml datoteke sa podacima o uplatama za opomene
[REC]
- (02/12/16) Export podataka o stranim gostima u Excel
- (12/12/16) Štampa prijave boravišta za BiH
- (11/01/17) Rekapitulacija iznosa na osnovu rezervacija iz kalkulatora
- (19/01/17) Tabelarni prikaz podataka o stranim gostima, za Bosnu
- (19/01/17) Mogućnost štampe iznosa u valuti na fakturi
- (02/12/16) Rekapitulacija usluga
- (02/12/16) Izrada računa
- (07/03/17) Fiskalizacija storniranih računa (koristi se u BiH)
- (15/05/17) Hotelski žurnal - dorada
- (26/06/17) Izbor vanpansionskih računa
- (26/06/17) Unos i modifikacija podataka o rezervaciji
- (04/07/17) Potvrda rezervacije
- (31/07/17) Spisak gostiju koji dolaze
[VRTIC]
- (28/04/17) eBanking - format poziva na broj
- (09/05/17) Konkurs za upis dece u vrtić
- (09/05/17) ebanking - kontrola datuma izvoda
- (17/05/17) Formiranje uplatnica
- (11/07/17) Štampa ugovora
- (11/07/17) Podaci o rešenjima i ugovorima u šifarniku dece
[ZAD]
- (06/01/17) Kopiranje podataka o zadrugaru u novu šifruaka o zadrugaru u novu šifru
Datoteka: j161201.exe (2410526 Mb)
Datum: 2017-12-09
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2016
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: