PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k161201E
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k161201 - verzija programa od 01.12.2016. godine
Namena: [API_SINHRO]
- (22/04/17) Podešavanje tabela za API sinhronizaciju
[BLAG]
- (25/04/17) Nalozi za naplatu i isplatu - štampa priznanica u valuti
[DRU]
- (03/02/17) Rekapitulacija u Drugim prihodima
- (13/02/17) Prepis početnog stanja obustava u Drugim prihodima
- (12/04/17) Spisak kredita po zaposlenom
- (27/04/17) Uzimanje iz imovine privrednog drustva - vlasnik
- (08/05/17) Analitički prikaz obustava na štampi ugovora
- (21/06/17) Formiranje poziva na broj odobrenja virmanskih naloga
- (21/06/17) Dijalog za štampu kredita
- (09/08/17) Serijski unos isplata
- (23/08/17) Unos neoporezivog iznos
- (30/08/17) Obračun drugih primanja zaposlenih uz privremeno povremene poslove
- (09/10/17) Obrazac M-UN - dorada
- (11/10/17) Obračun drugih primanja zaposlenih uz privremeno povremene poslove - dorada
- (11/10/17) Unos dodatnih podataka o isplati
- (11/10/17) Serijsko kopiranje stavki ugovora - dorada
- (20/10/17) Potvrda o proseku u Drugim prihodima
[EXP_IMP]
- (20/01/17) Azuriranje datuma poslednje izmene na dokumentima obrisanim pri importu, a zadrzavanje izvornog
[FAKT]
- (20/03/17) Dorada opcije "Predračun -> Otpremnica"
- (16/05/17) Štampa faktura
[FIN]
- (03/12/16) Štampa obrazaca za kompenzaciju iz permanentne evidencije dokumenata
- (09/12/16) Preuzimanje kursne liste NBS
- (06/01/17) Pregled knjiženja FIN po alternativnim kontima
- (06/01/17) eBanking - Knjiženje izvoda za Erste banku Crna Gora
- (18/01/17) Dopune u evidenciji dokumenata IOS-a i kompenzacja
- (27/01/17) Izmena forme za prikaz stavova kojima nisu automatski dodeljeni konto i analitika
- (07/02/17) Parametri finansijskog knjigovodstva - kontrola podataka
- (09/02/17) Kompenzacije - rekapitulacija po dokumentima
- (14/02/17) Finansijski izveštaji - načini formiranja kolona
- (15/02/17) Porez na dobit preduzeća, pomoćni obrasci - Obrazac PB1
- (20/02/17) Porez na dobit preduzeća - Obrazac PDP (novi)
- (20/02/17) Poreski bilans za preduzetnike
- (08/03/17) Finansijski izveštaji za Crnu Goru - formiranje XML datoteke
- (08/03/17) Obrazac PPDG-1S
- (21/03/17) Posebni podaci dokumenata IOS-a i kompenzacije
- (22/03/17) Poreski bilans, obrazac PB1 - Obrazac PDP (novi)
- (24/03/17) Finansijski izveštaji - Alternativni načini formiranja kolona
- (28/03/17) History Table sistem - Istorija promena u šifarniku vrsta dokumenata
- (29/03/17) Mogucnost podesavanja stampe prozora sa adresom partnera - Pregled IOS-a
- (30/03/17) IOS - rekapitulacija po dokumentima
- (09/04/17) Finansijskli nalog.- zabrana obrade praznog dokumenta
- (12/04/17) Knjiženje dokumenata kompenzacije u finansijsko knjigovodstvo
- (25/04/17) Zbirna štampa finansijske kartice
- (03/05/17) Evidencija obračuna kamata
- (16/05/17) Proširen maksimalni broj stavki finansijskog naloga
- (24/05/17) Na dijalogu za štampu dodata mogućnost izmene podatka o razmaku između štampi kartica
- (01/06/17) Pregled knjiženja FIN - alternativni nazivi konta
- (26/06/17) Automatsko zatvaranje - nova mogućnost povezivanja
- (30/06/17) Automatsko zatvaranje - dodatni podaci o računima
- (30/06/17) Arhiviranje obrazaca za završni račun
- (07/04/17) Raspored RUC metodom sistema linearnih jednačina
- (31/08/17) Uveden dijalog prilikom kreiranja dokumenata kompenzacije
- (09/09/17) Omogućen izbor iz spiska tipova komitenata i štampa rekapitulacije po tipu
- (05/10/17) Kreiranje naloga za prenos iz finansijskog knjigovodstva
- (06/10/17) Pregled IOS-a po sektorima
- (18/10/17) Dospela-nedospela potraživanja po periodima - devizno
- (18/10/17) Pregled izveštaja po sektorima
- (30/10/17) Štampa devizne finansijske kartice
- (06/11/17) Sintetička finansijska kartica
[GLOBAL]
- (21/02/17) Štampa ugovora sa komitentima
- (04/03/17) Kontrola postojanja sektora prilikom unosa izvornih dokumenata
- (14/07/17) Nova štampa dokumenta
- (14/09/17) Izmena i brisanje snimljenih varijanti izbora iz spiska
[KAD]
- (18/01/17) Dorada šifarnika radnih mesta
- (12/04/17) Automatsko formiranje broja rešenja za uneti tip rešenja kod unosa u Evidenciju rešenja
- (16/05/17) Automatsko ažuriranje šifre kvalifikacije, šifre beneficije i koeficijenta izmenom radnog mesta
- (22/05/17) Selekcija zaposlenih
- (21/06/17) Evidencija rešenja – maska za unos
- (21/06/17) Kalendar
- (21/07/17) Selekcija zaposlenih - dorada
- (08/08/17) Štampa kadrovskih rešenja ćirilicom u RTF formatu
- (11/08/17) Štampa rešenja o godišnjem odmoru ćirilicom u RTF formatu
- (14/08/17) Statistika - godine starost i godine staža po intervalima
- (14/08/17) Statistika - proseci starost i staž
- (20/10/17) Dorada u Evidencija srodnika
[KAM]
- (19/05/17) Vrste promena za knjiženje obračuna kamata
[KASA]
- (02/12/16) Predefinisana podešavanja
- (13/12/16) Kontrola fiskalne šifre artikla, prikaz veleprodajne cene u tabeli artikala.
- (31/12/16) Prodaja komisionih artikala kojima je cena na kalkulaciji 0
- (04/02/17) Praćenje prodaje po smenama
- (07/03/17) Nove mogućnosti programa Kasa
- (07/03/17) Nove mogućnosti programa Kasa u režimu rada restorana
- (03/08/17) Prikaz iznosa i količina i mogućnost unosa cene bez pdv-a
- (07/08/17) Podešavanje grafičkog prikaza lokacija
- (08/08/17) Storniranje isporuka
- (08/08/17) Unos novog komitenta u touch screen režimu rada programa
- (08/09/17) Unos podataka o prodatom artiklu i načinu plaćanja
[KOMERC]
- (07/12/16) Upis u žurnal obrade svake pojedinačne prijemnice i knjižnog pisma prilikom serijske obrade
- (10/03/17) Kreiranje otpremnice iz porudzbenice.
- (23/03/17) Ažuriranje deviznih cena u fakturi ili otpremnici.
- (29/03/17) Uvedena opcija "Posebni podaci narudžbenica"
- (07/04/17) Izmena kreiranja kalkulacije iz naloga za prijem
- (08/04/17) Izmena kreiranja naloga za prijem iz narudžbenice
- (08/04/17) Dodato kreiranje narudžbenice nabavke iz predračuna
- (21/04/17) Nova opcija za kreiranje zbirne fakture od više narudžbenica prodaje
- (07/04/17) Prosirena PRAVILA_FORM_DOK za PDA_STATUS i NAR_ISP_KOL kod narudzbenica prodaje
- (31/08/17) Genereisanje agregata komercijalnih uslova
- (18/09/17) Uradjen prikaz prethodnih podataka u narudžbenicama prodaje
- (28/09/17) Dorade u narudžbenicama prodaje i konceptu zbirnog dokumenta (faktura od više narudžbenica prodaje)
- (04/10/17) Dodat novi (Uslovni) nacin formiranja rabata kada su definisani i Akcijski i Staticki komerc.uslovi
- (13/10/17) Novi izveštaj o kašnjenju isporuka - koncept zbirnog dokumenta nastalog od više narudžbenica prodaje
- (07/11/17) Dorade u opciji komercijale "Prodaja/Pregledi II (princip zbir.dok)/Pregled narudžbina po kupcima"
- (13/11/17) Dodate nove kolone za grupisanje na opštoj rekapitulaciji "Fakturisane realizacije"
[KOMIS]
- (25/04/17) Korisničko definisanje kontiranja komisione provizije
[MAIN]
- (11/03/17) Izmena na programskoj opciji "Sistem/Korisnički upiti"
[MLEKO]
- (27/01/17) Regulisanje "Opšte rekapitulacije" iz "Pregleda obračuna otkupa mleka"
[MPR]
- (07/12/16) Upis u žurnal obrade svakog pojedinačnog KR1 obrasca prilikom serijske obrade
- (04/01/17) KEP - mogućnost prikaza administrativnih zabrana zbirno, u jednom stavu
- (11/09/17) Knjiženje u robno knjigovodstvo dokumenta pazar struktura.
[OBR]
- (21/12/16) Knjiženje obračuna zarade
- (20/01/17) Dorada na dijalogu za obračun zarade
- (24/01/17) Štampa adrese isplatioca prihoda na PPP PO potvrdi
- (30/01/17) Obrazac IOSI
- (07/02/17) E-banking, slanje naloga bez nove izrade naloga za prenos
- (13/02/17) Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa
- (13/02/17) Prepis početnog stanja Evidencije godišnjih odmora i Evidencije zaradjenih sati
- (13/02/17) Onemogućeno brisanje šifre kreditora ako postoji u tekućim ili arhiviranim obustavama
- (13/02/17) Omogućena štampa spiska za izabranu banku u Evidenciji drugih primanja
- (23/02/17) Sortiranje rekapitulacije virmanskih naloga po abecedi
- (07/03/17) History Table sistem - Istorija promena u šifarniku ostvarenja i podacimo o zaposlenima
- (21/03/17) Knjiženje drugih primanja zaposlenih - dorada
- (05/04/17) Pregled obračunatih primanja
- (05/04/17) Unos dodatnih primanja za PPP PD prijavu - dorada
- (11/04/17) Korekcija cene prevoza
- (11/04/17) Kontrola PPP PO obrasca
- (12/04/17) Export kartona zarada u Excel
- (18/04/17) Istorija promena u šifarniku kreditora i u rasporedu po bankama
- (28/04/17) Parametri za obračun minulog rada
- (03/05/17) Kontrola proseka P1 - dorada
- (11/05/17) Druga primanja zaposlenih - unos prevoza
- (15/05/17) Ravnoteža putni nalozi - finansijsko
- (16/05/17) Neuobičajena kombinacija/vrednost parametara u Šifarniku ostvarenja
- (24/05/17) Karton zarada - export u Excel
- (26/05/17) Karton zarada - export u Excel
- (29/05/17) Korišćenje privatnog vozila u službene svrhe
- (01/06/17) Aktiviranje kredita i ostalih obustava
- (01/06/17) Kreiranje PPP PD prijave
- (07/06/17) Analiza specifikacije obračuna
- (15/06/17) Novi status radnog odnosa - osnivač penzioner osiguran po drugom osnovu
- (21/06/17) Dijalog za štampu arhiviranih obustava, štampa po isplati i zaposlenom
- (05/07/17) Spisak sa partijama zaposlenih
- (11/07/17) Unos ostvarenja u CSV formatu
- (27/07/17) Spisak sa partijama zaposlenih
- (31/07/17) Rekapitulacija virmanskih naloga
- (04/08/17) Dodato novo polje u podacima o zaposlenim - devojacko prezime
- (08/08/17) Pregled naloga za prenos
- (14/08/17) Dorada opcije Evidencija preduzeća u Podacima o zaposlenim
- (07/09/17) Izmenjena forma za prikaz virmanskog naloga i korigovana stampa istog za Bosnu
- (13/09/17) Istorija promena u šifarniku ostvarenja i podacimo o zaposlenima - History Table sistem
- (03/10/17) Prepis podataka o zaposlenima u šifarnik analitika
- (05/10/17) Proširen naslov u Evidenciji obračuna
- (05/10/17) U evidenciji godišnjih odmora omogućen dopis iz arhive ostvarenja
- (09/10/17) Obrazac M4 - dorada
- (14/10/17) Spisak sa partijama zaposlenih
- (24/10/17) Štampa izveštaja o uplaćenim iznosima zaposlenih po bankama iz arhive
[OS]
- (17/12/16) Kontiranje dokumenata OS na konta kupca i dobavljača zadata u šifarniku tipova komitenata
- (26/01/17) Izmena strukture šifarnika popisnih mesta OS
- (04/03/17) Izmene u štampi obračuna amrtizacije OS
- (16/05/17) Štampa detaljnog opisa OS na pregledu stanja
- (29/05/17) Štampa stanja OS bez vrednosti
- (20/07/17) Uvedena validacija datuma aktiviranja OS
- (23/09/17) Izmene u određivanju koraka obračuna amortizacje OS
- (26/10/17) Sektor iz dokumenta OS kao analitika u finansijskom
- (18/11/17) Dopune na štampi obrađene popisne listie OS
[OSS]
- (01/07/17) Kontrola broja dokumenta na otkupnom listu
[PDV]
- (28/02/17) Eksport Poreske prijave u XML formatu za Crnu Goru
- (17/03/17) Pregled PDV knjiga i prijave za dokument
- (29/03/17) Novi dijalog za PDV/Pregled knjizenja KPR(KUF) i KIR(KIF)
- (06/04/17) Novi dijalog za opciju "PDV/ Pregled knjizenja/ PDV dokumenata"
- (08/04/17) Avansni računi - kontrola brisanja i informacija o raspoloživom iznosu za storniranje avansa
- (04/05/17) PDV dokumenti - Štampa stavki
- (04/05/17) PDV dokumenti - Forma za povezivanje avansa
- (09/05/17) Poreska prijava za Crnu Goru
- (15/06/17) Novi dijalog za opciju "Obračun srazmernog odbitka" i za opciju "Knjizenje u finansijsko"
- (15/06/17) Novi dijalog za ravnotežu PDV evidencije
- (24/06/17) Korekcija iznosa oporezivog prometa - Crna Gora
- (19/07/17) PDV dokumenti - šifra poreskog statusa na stavkama
- (26/08/17) Upozorenje za postojanje avansnih računa dobavljača
- (31/08/17) Provera duplih dokumenata u KPR
- (08/09/17) Stavke PDV dokumenata - kontrola višestrukog unosa jednog dokumenta
- (12/09/17) PDV dokumenti - Kontrola iznosa računa i iznosa povezanih avansa
- (18/09/17) KPR i KIR - upis akcije prenumeracije u žurnal
- (27/09/17) PDV dokumenti - serijsko formiranje knjižnih odobrenja, izbor vrsta promene
- (25/10/17) Kontrola višestruko unetih dokumenata komitenata
[PRO]
- (10/02/17) Dorada u opciji "Proizvodnja / Normativ"
- (27/02/17) "Radni nalog prerade" (metod obračuna stvarni trošak)
- (06/03/17) Dodatne validacije u opciji "Proizvodnja/ Radni nalog normativ"
- (19/03/17) Novi metod obračuna cene koštanja
- (10/04/17) Dodela VP pri trebovanju i knjiženju ulazu GP iz opcije "Proizvodnja / Radni nalog - normativ"
- (03/05/17) Nov izveštaj u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"
- (07/06/17) Dorade u opciji "Proizvodnja/Radni nalog normativ"
- (22/06/17) Izmena prilikom generisanja trebovanja iz radnih naloga
- (23/06/17) Dorade vezane za opciju "Proizvodnja/Radni nalog normativ"
- (27/07/17) Dorade u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"
- (04/08/17) Regulisanje sistemske veze u opciji "Proizvodnja/Radni nalog normativ"
- (05/09/17) Dorade u opciji "Proizvodnja/Cene koštanja II/Obračun cene koštanja"
- (26/09/17) U opciji "Proizvodnja/Pregled radnih naloga" dodata nova opcija za kreiranje radnih naloga
- (20/10/17) Dorada dijaloga štampe normativa u opciji "Proizvodnja/Normativ"
- (08/11/17) Serijsko formiranje nedostajućih RNN iz "Pregleda knjiženja (RM)"
[PUT_NAL]
- (29/05/17) Korišćenje privatnog vozila u službene svrhe
[ROB]
- (05/12/16) Omogućena štampa bar koda ili joker polja na blanko popisnoj listi
- (15/12/16) Inicijalno podmetanje indikatora potvrde predračuna
- (17/12/16) Dorada opcije "Robno / Pregledi/Knjige / Pregledi /Pregled dokum.po statusu"
- (30/12/16) Unos bruto cene na fakturama, predračunima i otpremnicama.
- (30/12/16) Pregled nevraćene dokumentacije po referentima prodaje
- (31/12/16) Pomereno mesto prikaza stanja zaliha na ekranu u otpremnicama nakon izbora artikla
- (14/01/17) Nova štampa dokumenta
- (18/01/17) Prikaz mesta isporuke u pregledima
- (24/01/17) Dopune u pregledu knjiženja RM
- (25/01/17) Regulisanje tabelarnog pregleda zaglavlja faktura
- (10/02/17) Dorada u detaljnoj nivelaciji
- (10/02/17) Dorada u kreiranju fakture iz naloga magacinu
- (11/02/17) Kontrola tipa cena objekta prilikom nivelacija
- (13/02/17) Dopuna opcije "Robno / Posebne opcije / Tabela stanja - cenovnik"
- (06/03/17) Pregled i štampa u opciji "Ispravka vrednosti robe"
- (11/03/17) Štampa faktura
- (16/03/17) Stanje artikala po džoker poljima za sektor
- (17/03/17) Podmetanje vrsta promena prilikom knjiženja popisa u robno
- (21/03/17) Posebni podaci naloga magacinu
- (23/03/17) Zaokruženje cena u bodovnom cenovniku
- (27/03/17) Korigovanje osnovice i PDV-a za predračune
- (10/04/17) Štampa blanko popisne liste - varijanta 3
- (13/04/17) U "Opštim rekapitulacijama" dodata mogućnost izbora grupisanja po sedmici u godini
- (18/04/17) Dodatni filteri prilikom serijske obrade faktura, otpremnica i naloga magacinu
- (19/04/17) Dorada izbora iz spiska u opciji "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)"
- (28/04/17) Regulisanje odnosa između broja paketa i količine
- (08/05/17) Štampa naloga magacinu
- (08/05/17) Štampa otpremnica
- (11/05/17) Štampa adrese objekta na kalkulacijama
- (25/05/17) Novi dijalog za opciju "Stanje artikala"
- (30/05/17) Pregled knjiženja RM - proširen za konto sa stavki
- (30/05/17) Dopuna štampe neusaglašenosti integriteta
- (30/05/17) Modifikovan dijalog za opciju "Stanje artikala"
- (07/06/17) Lager lista za komercijalu - mogućnost sortiranja podataka
- (12/06/17) Automatsko formiranje više kalkulacija po osnovu obračuna kala
- (23/06/17) Nova opcija u "Robno/Pregledi/knjige/Pregled knjiženja(RM)"
- (07/04/17) Parametar GRUPISANJE_POPOLJIMA i kreiranje fakture iz naloga magacinu
- (07/04/17) Nalozi magacinu / Zbirni pregled dokumenta po stavkama - prosirenje
- (26/07/17) Štampa odredišnog objekta u nalogu magacinu
- (15/08/17) Kontrola postojanja avansnog računa prilikom kreiranja faktura iz pregleda otpremnica
- (09/09/17) Dodato grupisanje po tipovima artikala u fakturisanoj realizaciji
- (13/09/17) Robna subanalitika - novi izveštaj za sledljivost u proizvodnji
- (21/09/17) Napravljen novi dijalog za opciju "Pregled robnih subanalitika"
- (18/10/17) Omogućen prikaz podatka o ceni iz referentnog objekta
- (26/10/17) Opšta nivelacija - mogućnost zaokruženja cena sa PDV-om
- (31/10/17) Prikaz džoker polja sa zaglavlja robnih dokumenata
- (08/11/17) Nova opcija u prikazu tabele stanja po objektima
- (13/11/17) Dodata nova kalkulativna polja na opštoj rekapitulaciji "Pregleda knjiženja (RM)"
- (18/11/17) Dopune na štampi blanko popisne listie artikala
- (23/11/17) Omogućeno podešavanje futera na štampi obrađenih popisnih listi artikala
[SIFARNIK]
- (11/02/17) Zabrana brisanja komitenata ako postoje mesta isporuke
- (16/03/17) Ažuriranje šifarnika mesta isporuke komitentima u poslovnom sistemu
- (21/03/17) Opcija "Tabelarni pregled" na okruženju šifarnika kupaca/dobavljača
- (05/04/17) Šifarnik artikala - komercijalni zalihe
- (23/05/17) Uvedene nove vrste promena u šablonu
[SPOT]
- (21/08/17) Proširen meni u spoljnoj trgovini
Datoteka: k161201e.exe (6989958 Mb)
Datum: 2017-12-13
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

Postupak instalacije: