PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: obbh1006
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: BIH - Obrasci - jun 2010
Namena: Izmene formula u obrascu Aneks
Novi obrazac - Izvještaj o promjenama u kapitalu
Unos iznosa u numeričkim poljima samo u prvom redu za AOP
Datoteka: obbh1006.exe (126.7 Kb)
Datum: 2010-06-18
Grupa korisnika:
Država: Bosna i Hercegovina
Poslovna godina: 2010
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podršku pokrenuti iz poslovnog sistema preduzeća za 2010. godinu.