PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: pod_pup
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Podrška za izmenu tabela u programskom segmentu PUP
Namena: [PUP]
- (01/04/17) Izmena veličine polja količina i vreme u svim tabelama. Sada je moguće uneti raspisane količine na radnom nalogu do 1 milijarde
Datoteka: pod_pup.exe (186.2 Kb)
Datum: 2017-04-03
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: