PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: predck
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kalkulacija cene koštanja po cenovnicima na predkalkulaciji
Namena: Za verzije iz 2009.godine, 2010.godine i 2011. godine
Datoteka: predcke.exe (329.1 Kb)
Datum: 2011-01-11
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

FIN

 

[sme se ponavljati]

Postupak instalacije: