PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: prem1k11
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Otkup mleka - obrasci za premiju
Namena: - Regulisanje izmena obrazaca za kvartalnu premiju
- Obracun premije za pravna lica
Datoteka: prem1k11.exe (180.3 Kb)
Datum: 2011-04-07
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: