PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: reg_exm
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: PDV dokumenti - knjižno odobrenje
Namena: Regulisanje okruženja PDV dokumenata i futera za knjižna odobrenja na PDV dokumentima
Datoteka: reg_exm.exe (90.7 Kb)
Datum: 2009-04-14
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2009
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Instalaciju pokrenuti iz Poslovnog sistema preduzeća