PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: reg_pzr
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Regulisanje konta prihoda pazara struktura
Namena: Ova podrska ce izmeniti broj dokumenta na svim stavovima u finansijskim nalozima koji se odnose na dokumenta pazar struktura i konto prihoda. U polje broj dokumenta ce biti upisan broj pazara struktura a u opis knjizenja opis pazara strukture.
Ova podrska radi samo na 2011 poslovnoj godini.
Datoteka: prihprome.exe (92.3 Kb)
Datum: 2011-12-06
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

Postupak instalacije: