PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: z101201a
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonske izmene - Z101201 - za verziju programa od 01.12.2010
Namena: Izmena obrasca RAD-1 za statistiku, mesečni i periodični
Obrasci SZP i ZSD - subvencionisanje zarada
Obrazac LAPZ - program lokalnih akcionih planova zapošljavanja
Datoteka: z101201a.exe (314.5 Kb)
Datum: 2011-10-01
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Pokretanjem odgovarajuce opcije, na vas racunar ce se instalirati izmene informacionog sistema koje ce isti da usaglase sa odabranom zakonskom izmenom.

Pokretanje opcije vrsi se pritiskom levog tastera misa na naslov same opcije.

Prilikom prvog pokretanja opcije, potrebno je da nas pozovete kako bi dobili validnu lozinku potrebnu za instalaciju programskih izmena.