PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: z111205e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrska z111205 - verzija programa od 05.12.2011. godine
Namena: FIN. - Regulisanje obrazaca za završni račun za Crnu Goru
SPOT. - Obrazac za Devizni inspektorat
OBR. - Obrazac RAD-1 za Crnu Goru
Datoteka: z111205e.exe (506.2 Kb)
Datum: 2012-03-11
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: