PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zcgTarifeEX
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: PDV izmena opste stope sa 19% na 21% (CG) u 2018. godini
Namena: -
-
-
Datoteka: zcgtarifee.exe (96.4 Kb)
Datum: 2017-11-27
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2018
Modul:

 

[za sve pozicije]

Postupak instalacije: