PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zdru_kum
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrška - obračun prevoza i dnevnica uz privremeno povremene poslove
Namena: U skladu sa dosadašnjim saznanjima, urađena je dorada za obračun prevoza i dnevnica za privremeno povremene poslove.
Pre puštanja zakonske podrške potrebno je pustiti i podršku K161201.
Datoteka: zreg_kum.exe (95.8 Kb)
Datum: 2017-11-16
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: