PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zepdv
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska izmena - Elektronsko slanje PDV prijave
Namena: Kreiranje datoteke u formatu u kome može biti učitana u program Poreske uprave.
- 1. jul 2014. godine
Izmenjen format xml datoteke za učitavanje u aplikaciju Poreske uprave.
Izmenjena štampa Obrasca PPPDV.
Datoteka: zepdve.exe (149.5 Kb)
Datum: 2014-07-01
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2014
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: