PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zeppp
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrška - Poreska prijava za porez po odbitku PPP-PD
Namena: Kreiranje poreske prijave PPP-PD i formiranje XML file-a.

U cilju pravilne primene programskog resenja, neophodno je da se svi korisnici, sto pre, detaljno informisu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, katalogom vrste prihoda i korisnickim uputstvom za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.
Datoteka: zepppe.exe (94.4 Kb)
Datum: 2014-11-29
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: