PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zkepu_16
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska podrška - KEPU izmena
Namena: Zakonska podrška - KEPU izmena po novom Pravilniku o evidenciji prometa

U Sluzbenom glasniku 99/2015 od 02.12.2015. godine, objavljen je novi Pravilnik o evidenciji prometa, koji zamenjuje Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga.
Primenjuje se od 01.01.2016. godine.
Datoteka: zkepu_16e.exe (178.9 Kb)
Datum: 2015-12-30
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2016
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: Podršku pokrenuti u programu za 2016. poslovnu godinu.