PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zlistic
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska izmena - Novi obračunski listić
Namena: Štampa isplatnog listića zaposlenima u segmentu Obračun zarada, po Pravilniku o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade.
Datoteka: zlistice.exe (97.3 Kb)
Datum: 2014-09-20
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

Postupak instalacije: