PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zpdg
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Izmena obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana
Namena: Izmena je u sledecim obrascima:
1. Obrazac PB2
2. Obrazac PK2

Novi obrasci:
1. Obrazac PPDG1-P
2. Obrazac PPDG1-S
3. Obrazac SU1 - srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika.
4. Obrazac PPDG-2R
Datoteka: zpdge.exe (317.2 Kb)
Datum: 2014-05-13
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2014
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: