PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zpdp
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Izmena obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica
Namena: U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica (Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit preduzeca), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PB1
- Aneks Obrasca PB1
- Obrazac KPB
- Obrazac OK
- Obrazac SU
- Obrazac SI
- Obrazac PK
- Obrazac PDP
- Obrazac PBN
- Obrazac PBN-1
Datoteka: zpdpe.exe (232.6 Kb)
Datum: 2014-03-10
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2013
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: