PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zpdv8_10
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Promena niže poreske stope sa 8% na 10% (1.1.2014.)
Namena: Ovom podrškom se menja niža poreske stope sa 8% na 10%.
Izmena se primenjuje od 1.1.2014.godine.
Datoteka: zpdv8_10.exe (99 Kb)
Datum: 2013-12-02
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: