PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zppdcg
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Prijava poreza na dobit za Crnu Goru
Namena: Izmenjena je Poreska prijava poreza na dobit obrazac PD.
Programska opcija: "FINANSIJSKO - Obrasci - Prijava poreza na dobit"
Datoteka: zppdcge.exe (95.9 Kb)
Datum: 2018-02-02
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: