PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: zppie
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Zakonska izmena - obrasci za obračun poreza na imovinu
Namena: U programu je izvršena izmena forme obrazaca za obračun poreza na imovinu (Finansijsko/Obrasci/Porez na imovinu), u skladu sa
poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledeće obrasce:
- Obrazac PPI-1
- Obrazac PPI-2
Datoteka: zppie.exe (630.6 Kb)
Datum: 2014-03-20
Grupa korisnika:
Država: Srbija
Poslovna godina: 2013
Modul:

FIN

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: