Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Fiskalna kasa - SHARP

FKU - Slanje asortimana robe na fiskalnu kasu

Priprema podataka o asortimanu robe (šifra, naziv, poreska grupa, bar kod oznaka) na osnovu maloprodajnih kalkulacija, stanja artikala ili cenovnika u formatu koji komunikacioni program - driver može poslati na fiskalni uređaj.

Za bilo koji problem u radu komunikacionog programa – driver-a ili fiskalne kase postoji odgovarajuća raspoloživa služba podrške proizvođača komunikacionog programa – driver-a i proizvođača (distributera) fiskalne kase. Osobe koje koriste opcije Infosys programa za pripremu podataka su obučene za rad na Infosys programu, a osobe koje koriste komunikacioni program – driver sa kasom i samu fiskalnu kasu su prethodno obučene za rad sa kasom od servisera kase.

FKI - Prijem prodaje sa fiskalne kase

Automatsko kreiranje izlaznog robnog dokumenta u robnom knjigovodstvu na osnovu podataka pripremljenih od strane komunikacionog programa – driver-a o prodaji artikala sa fiskalne kase u određenom periodu po artiklima.

Za bilo koji problem u radu komunikacionog programa – driver-a ili fiskalne kase postoji odgovarajuća raspoloživa služba podrške proizvođača komunikacionog programa – driver-a i proizvođača (distributera) fiskalne kase. Osobe koje koriste opcije Infosys programa za pripremu podataka su obučene za rad na Infosys programu, a osobe koje koriste komunikacioni program – driver sa kasom i samu fiskalnu kasu su prethodno obučene za rad sa kasom od servisera kase.

ASGR - Slanje gotovinskog računa na fiskalnu kasu

Priprema podataka o gotovinskom računu na osnovu programskih opcija "Dokumenti ul./izl.", "Maloprodajne kalkulacije", "Fakture", "Otpremnice" u formatu koji komunikacioni program - driver može poslati na fiskalni uređaj.

Za bilo koji problem u radu komunikacionog programa – driver-a ili fiskalne kase postoji odgovarajuća raspoloživa služba podrške proizvođača komunikacionog programa – driver-a i proizvođača (distributera) fiskalne kase. Osobe koje koriste opcije Infosys programa za pripremu podataka su obučene za rad na Infosys programu, a osobe koje koriste komunikacioni program – driver sa kasom i samu fiskalnu kasu su prethodno obučene za rad sa kasom od servisera kase.

 

Napomena: Ovi programski segmenti se ne mogu samostalno koristiti već isključivo u sklopu programskog paketa koji sadrži neophodne druge segmente (u konsultaciji sa Infosys-om možete saznati o kojim se drugim programskim segmentima radi), a najčešće su to FIN i ROB.

Za više detalja o upotrebi fisklanih uređaja pogledajte FISKALNI UREĐAJI (KASE I ŠTAMPAČI) sa aspekta Infosys programa.