Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Hotelska recepcija

Programski segment Hotelska recepcija sadrži evidenciju rezervacija, podatke o grupama i gostima, kao i njihovim uslugama. Programski se može pratiti gost od trenutka najave, preko rezervacije, avansne uplate, prijave boravka, ugovorenog paketa usluga i propratnih (vanpasionskih) usluga do krajnje izrade hotelskog računa. Hotelski račun može biti izdat za grupu, jednog gosta ili više gostiju, na pravno ili fizičko lice.

1. ŠIFARNICI     

1.01. Šifarnik firmi/agencija

1.02. Šifarnik država

1.03. Šifarnik područja

1.04. Šifarnik objekata (restoran, poslastičarnica, bife, suvenirnica)

1.05. Šifarnik soba (kategorija, broj ležajeva, karakteristike)

1.06. Šifarnik gostiju (tip gosta, podaci za strane državljane)

1.07. Paket usluga (smeštaj, hrana, taksa i osiguranje)

1.08. Tip grupe (ekskurzija, seminar, porodični odmor)

1.09. Cenovnik (komercijalni, cenovnik za grupu)

1.10. Način plaćanja (gotovina, kartica, ček, faktura)

1.11. Tip dokumenta (mogućnost obračuna usluga bez PDV-a za strane državljane)

1.12. Šifarnik usluga

2. PARAMETRI       

2.1. Kontrola na unosu JMBG-a

2.2. Period važenja rezervacije

2.3. Kontrola izmirenog duga gosta

3. EVIDENCIJE REZERVACIJA

3.1. Evidencija grupa, podaci o gostima i periodu boravka, ugovoreni paket usluga

3.2. Evidencija nastalih usluga

3.3. Evidencija hotelskih računa

3.4. Knjiga gostiju u elektronskom obliku

3.5. Kreiranje predračuna

4. OBRADE       

4.1. Obračun hotelskog računa

4.2. Štampa računa/fakture

4.3. Štampa specifikacije usluga, po gostu i datumu

4.4. Knjiženje u finansijsko

4.5. Knjiženje u PDV evidenciju

5. ARHIVA

5.1. Celokupan uvid u rad hotela

5.2. Statistika (po tipu gosta, području, državljanstvu, ...)

6. IZVEŠTAJI

6.1. Spisak prisutnih gostiju

6.2. Izveštaj za kuhinju/restoran

6.3. Izveštaj za pospremanje soba

6.4. Prijava stranih državljana - MUP

6.5. Spisak gostiju koji dolaze/odlaze

6.6. Pregled usluga za odabrane goste

6.7. Spisak gostiju rođenih na određeni datum

6.8. Rekapitulacija usluga po izabranom kriterijumima

6.9. Pregled neizmirenih obaveza

6.A. Rekapitulacija naplaćenih usluga i način plaćanja

6.B. Rekapitulacija za boravišnu taksu

6.C. Pregled boravka po gostu

6.D. Pregled boravka po gostu