Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Komercijala

KOMERC_NABAVKA – Komercijala nabavka

Programski segment 'Komercijala nabavka' sadrzi sledece programske mogucnosti:

Evidencije:

1. Narudžbina nabavke.
Evidencija dogovorenih količina i cena narudzbina od dobavljača. Mogućnost formiranja naloga magacinu da primi robu, prijemnice.
2. Nalog magacinu da primi robu.
Nalog magacinu može da formira prijemnicu i kalkulaciju.
3. Prijemnica.
Prijemnica može da formira kalkulaciju
4. Kalkulacija.
Kalkulacija je detaljno opisana u pseg dokumentu za robno knjigovodstvo.

Lanac narucivanja:

Dokument koji je prethodnik u lancu naručivanje može da formira više sledbenika, sa mogućnošću da se svaki sledeći put formiraju samo preostale količine.

Izvestaji:

1. Predlog za nabavku.
Postoje tri predložena načina za nabavku:
a) na osnovu optimalnih zaliha,
b) na osnovu kritičnih zaliha i
c) na osnovu prometa u nekom prethodnom periodu.
Program proverava stanje, rezervacije, očekivanje i na osnovu izabranog načina dolazi se do zaključka šta treba naručiti. Predložene količine se mogu i ispraviti i na osnovu njih se formira narudžbenica. Postoji mogućnost da se naručivanje vrši po dodatnim robnim analitikama (kodmat, joker polja c1,c2,c3 - ukoliko korisnik ima licencu za iste). Postoji mogućnost da se osim standardnih jedinica mere naruče i količine u alternativnim jedinicama mere ukoliko korisnik ima licencu za iste.
2. Očekivane robe.
Postoji obaveštenje da će roba stići, ako je proces isporuke dug, da se ne bi ponovo naručila roba koja se već očekuje.
3. Kartica očekivanja i pregledi očekivanja robe.
4. Pregled narudžbenica.
Po svakoj narudžbenici se može ispratiti koja je roba stigla po kom dokumentu i koliko se očekuje da stigne po ko dokumentu.
5. Mogućnost praćenja dodatnih robnih evidencija po sistemu kodmat, joker polja, ukoliko korisnik ima licencu za iste.
6. Evidentiranje alternativnih količina ukoliko korisnik ima licencu za iste

KOMERC_PRODAJA – Komercijala prodaja

 1. Narudžbina od kupca
 2. Nalog magacin da izda robu
 3. Otpremnica
 4. Račun - Faktura

KOMERC_KOMUSL – Komercijalni uslovi prodaje

 1. Komercijalni uslov prodaje određuje sledeće:
  1. Rabate (osnovni i dodatni-akcijski)
  2. Broj dana odloženog plaćanja - rokovi
  3. Cenovnik robe koji se primenjuje
 2. Komercijalni uslov prodaje može zavisiti od:
  1. Artikla
  2. Kupca
  3. Grupe artikala
  4. Grupe kupaca
  5. Kombinacije Kupac – Artikal
  6. Kombinacije Grupa Kupaca – Grupa artikala
 3. Komercijalni uslovi prodaje utiču samo na izradu faktura

KOMERC_ANALIZA –analiza poslovanja

 1. Specifikacije robnog prometa po periodima
 2. Kurentnost roba
 3. Period obrta roba
 4. Koeficijent obrta roba
 5. Fakturisana realizacija sa raznim pregledima
  1. po referentima prodaje
  2. po kupcima
  3. po artiklima
  4. po robnim grupama
  5. po sektorima (sektor mo\e biti geografska odrednica ili bilo šta što je korisniku bitno)
  6. po periodima (dan, dekada, mesec, kvartal, godina)
  7. po kombinacijama
   • referent prodaje – kupac
   • referent prodaje – artikal
   • referent prodaje – kupac – artikal
   • referent prodaje – period (dan, dekada, mesec, kvartal)
   • kupac – artikal
   • kupac – sektor
   • kupac – period
   • ... i ostale kombinacije tačaka od a. do g.
 6. Lager liste po svim objektima uporedo sa ukupnim stanjem roba u preduzeću
 7. Lager lista raspoloživih i rezervisanih količina
 8. Dospela potraživanja i obaveze na dan
 9. Prosečan period naplate
 10. Rezervacija roba
 11. Praćenje zaliha ispod kritičnog nivoa