Infosis, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

FIN - Kontrola FIN za DPL po APR-u (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 333. od 18.03.2015.godine

--- Kontrola FI za druga pravna lica (DPL) po šemi APR-a ---

U okviru opcije za izradu obrazaca zavšnog racuna za druga pravna lica je omogucena kontrola podataka za obrasce Bilans stanja, Bilans uspeha i Statisticki aneks, u skladu sa objavljenim pravilima logicke i racunske kontrole na sajtu APR-a (Finansijsko/Obrasci/Fin. Izveštaji – ZR obrasci/Obrasci za ZR - DPL, sekcija Završna kontrola-APR/ Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

OS-RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 332. od 15.03.2015.godine

RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA


Ukoliko je potrebno da izvršite naknadno razdvajanje i odvojeno evidentiranje zemljista od gradjevinskih objekata koji su izgradjeni na tom zemljištu, potrebno je sprovesti sledece radnje:

1. Izracunati nabavnu vrednost zemljišta,
2. Izracunati ispravku vrednosti gradjevinskih objekata koja se isknjižava,
3. Uneti dva korektivna dokumenta:
- Prvi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Dokumenti OS, sa datumom 01.01.2014. godine, vrstom promene “06”-korigovanje vrednosti osnovnih sredstava i poreskim statusom 0000.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva za gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu. Pomotom na istom dokumentu uneti šifru osnovnog sredstva za zemljište sa kolicinom 1 i izracunatom nabavnom vrednosti.
Potrebno je korektivni dokument proknjižiti u finansijsko knjigovodstvo.
- Drugi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Poreska Dok.OS, sa datumom 01.01.2014. godine i vrstom promene “06” – korigovanje vrednosti osnovnih sredstava.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu.

ZR - LOGICKA I RACUNSKA KONTROLA (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 331. od 12.03.2015.godine

--- Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR-a ---

Omogucena je kontrola podataka za obrasce Bilans stanja, Bilans uspeha i Statisticki aneks, u skladu sa objavljenim pravilima logicke i racunske kontrole na sajtu APR-a (Finansijsko/Obrasci/Fin. Izveštaji – ZR obrasci/Obrasci za ZR, sekcija Završna kontrola-APR/ Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR). Kontrole se odnose na pravna lica koja primenjuju Pravilnik o kontnom okviru i sadržini racuna u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U toku je izrada šema kontrole za preostale obrasce, kao i za obrasce za druga pravna lica.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 329. od 10.03.2015.godine

---Obrasci za završni račun---

U skladu sa poslednjim izmenama zakona i objavljenim tehničkim uputstvom na sajtu APR-a, uradjeno je odgovarajuće programsko rešenje kojim je omogućena izrada obrazaca za završni račun uz formiranje xml file-a za učitavanje obrazaca u aplikaciju APR-a. U programu je moguće formirati obrasce za:

- Privredna društva, zadruge i preduzetnike (napomena: obrasci se odnose i na druga pravna lica koja su se opredelila za primenu Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike)
- Druga pravna lica

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Fin. Izvestaji - ZR obrasci/Obrasci za ZR (obrasci za privredna društva), odnosno Obrasci za ZR - DPL (obrasci za druga pravna lica). Po otvaranju opcije, na levoj strani ekrana ćete pronaći 4 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja
- Završna kontrola-APR (opcija je trenutno u izradi, naknadnim obaveštenjem ćemo vas izvestiti kada opcija bude završena)

Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podećavanja i kontrole:

1) a) U okviru sekcije 'Podesavanja', na opciji 'Parametri' je potrebno definisati veličinu pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko), kao i odrediti da li je pravno lice osnovano ranijih godina ili je u pitanju novoosnovano pravno lice.

b) Nakon toga, u okviru sekcije 'Podesavanja' na opciji 'Definicija kreiranja izvestaja, uslovi po delovima i kolonama izvestaja' je potrebno definisati analitička konta ispravke vrednosti koja su korišćena u knjiženjima i koja se iskazuju na odgovarajućim AOP-ima Bilansa stanja. Unos konta vrši se na opciji Okruzenje/Zamena konta. U koloni 'Novi konto' upisuje se podatak o odgovarajućem analitičkom kontu ispravke vrednosti. Na primer, ukoliko ispravku vrednosti gradjevinskih objekata evidentiramo na kontima 02901 i 02902 u koloni 'Novi konto' u polju za AOP 0012 upisujemo 0290. Za AOP-e na kojima nemate knjiženja, potrebno je u koloni 'Novi konto' upisati konto 299999. Za potvrdu unosa kliknite na ikonicu 'OK-Zamena'.

2) Nakon izvršenih podešavanja, potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99, potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2014. godinu:

* kolona 001(31.12.2014.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002(31.12.2013.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,
* kolona 003(01.01.2013.) - 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca. NAPOMENA: u prethodnoj podršci je podrazumevani način popunjavanja bio 0017, ukoliko ste ranije formirali bilans stanja uz automatsko popunjavanje kolone 003 (odnosno kolone 7 bilansa stanja), potrebno je da ponovite kreiranje sa zadavanjem načina 0023 kako bi se ispraznio sadržaj kolone i nakon toga uneti potrebne izmene u tabelarnom pregledu obrasca.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju APR-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'XML APR FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Xml fajl se formira za svaki obrazac pojedinacno. Xml fajl za obrazac Statistički ankes se može formirati sa nekog od pojedinačnih tabelarnih pregleda.

Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APR-a.
Na sajtu APR-a možete pronaći detaljno uputstvo u vezi sa postupkom za predaju obrazaca za završni račun (link:http://www.apr.gov.rs/portals/0/gfi%202015/tehnickadokumentacija/tehnicko%20uputstvo.pdf).

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

Kako biste formirali xml fajl u odgovarajucoj formi, neophodno je da u okviru Regionalnih podešavanja na Vašem računaru postavite format jezika za non-Unicode programe na Serbian-Latin.

Za preuzimanje programskih dorada neophodno je instalirati kumulativnu podršku k141201.
Ukoliko do sada niste aktivirali opciju za izradu obrazaca za završni račune neopohodno je instalirati i odgovarajuću zakonsku podršku: zfinobr (Obrasci za završni račun za privredna društva), odnosno zfindple (Obrasci za završni račun za druga pravna lica).

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrećemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrše detaljan test pre upotrebe. Takodje, posebno obratite pažnju na podatke u koloni za prethodnu godinu, obzirom da se zbog izmena kontnog okvira i obrazaca podaci ne mogu povući iz obrazaca za prethodnu godinu, vec iz finansijskog knjigovodstva, pa može doci do razlika u zaokruženju.

PLATE - Pomocni izvestak za M4 (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 330. od 11.03.2015.godine

--- Pomocni izvestaj za M4 ---

Usled izmene stope za PIO u toku 2014. godine, podsecamo Vas da uradite kontrolu pomocnog izvestaja za M4 obrazac.
Opcija arhiva/obrasci/M4obrazac/pomocni izvestaj za M4, na ponudjenom dijalogu kliknuti na dugme "opcije" i uneti potrebne podatke (tekucu stopu za PIO, datum promene i prethodnu stopu za PIO).
U obrascu pomocnog izvestaja za M4, potrebno je startovati kontrolu pomocu opcije okruzenje/kontrola M4 obrasca.
Da bi program uradio korektnu kontrolu, neophodno je da u arhivi isplata ima upisan datum isplate u polju "datum".

OBR-Serijsko kopiranje stavke ugov. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 328. od 19.02.2015.godine

--- Serijsko kopiranje stavke ugovora ---

Uradjena je dorada programa vezano za serijsko kopiranje stavki ugovora. Opcija Drugi prihodi/evidencija ugovora/relacija/okruzenje/serijsko kopiranje stavki ugovora. Na tab-u "Izbor ugovora za dopis", potrebno je uneti podatke koji se kopiraju: vrstu ugovora, broj ugovora i broj primanja. Na tab-u "Unos podatka", potrebno je uneti: mesec, godinu, datum knjizenja i datum isplate. Ukoliko se dopisuje drugi iznos, potrebno je uneti i iznos u polje "Unos iznosa".

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

UPOZORENJE NA VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost i bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PLATE - Obrazac PPP-PO (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 326. od 22.01.2015.godine

--- Obrazac PPP-PO ---

Omogucena je izrada obrasca PPP-PO - Potvrda o placenim porezima i doprinosima po odbitku (opcija menija Izvestaji / Obrasci / Poreska prijava / Obrazac PPP-PO).

Nakon pokretanja opcije, na dobijenom dijalogu je potrebno oznaciti 'novo izdvajanje' ukoliko je u pitanju prva izrada ili formiranje novih obrazaca (za stampu vec formiranih obrazaca nije potrebno vrsiti novo izdvajanje). Ako je odabrano novo izdvajanje, na opciiji 'Izbor PPP-PD prijava' je potrebno oznaciti na osnovu kojih prijava se formira obrazac PPP-PO (inicijalno su obelezene sve prijave koje imaju upisan ID broj, a za iste ne postoji izmenjena prijava). Potvrdom izbora na OK, dobija se tabelarni pregled sa podacima za stampu potvrda (Okruzenje/Stampa).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 325. od 31.12.2014.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI ***

PRE SVEGA OBAVITE RADNJE U 2014.GODINI (Info2014)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2014.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

ZATIM OBAVITE RADNJE U 2015. GODINI (Info2015)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2015.godinu.
Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2015, ako imate robno. Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:
1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2014.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2015. godini, sa uskladjivanjem sa 2014.godinom.
2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.
Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2015. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).


NAPOMENA:
Ukoliko imate bilo kakav problem sa pocetkom rada u Novoj godini i prvim koracima, mozete nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs ili nas pozvati na telefon 031/511-455.

PLATE-Knjizenje smanjenja zarada-JS (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 324 od 31.12.2014.godine

---Knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru---

Omoguceno je automatsko knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru, u fin.knj., u skladu sa novim Zakonom.

Postavku knjizenja mozete izvrsiti na opciji Orzavanje/Definicija knjizenja. Za svaki stav knjizenja je potrebno uneti poseban red, gde cete definisati vrstu promene, da li se iznos knjizi na dugovnoj ili potraznoj strani, konto. Pored ovoga, u polju 'Uslov' je neophodno upisati izraz 'JS' (izraz uneti bez navodnika).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PLATE-Novi obracunski listic–dorada (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 323 od 29.12.2014.godine

--- Novi obracunski listic – dorada ---

Uradjena je dorada programa vezano za stampu novog obracunskog listica. Dorada se odnosi na stampu nula sati i nula iznosa, za sate koje radnik nije ostvario.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnik/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju “listic” uneti jednu od 22 ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom (tacka 3).
2. Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula sati, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula sati” i snimiti na dugme “save”.
Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula iznosi, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula iznosa” i snimiti na dugme “save”.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - po mestima troskova (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 322 od 05.12.2014.godine

---Izveštaji i kontiranje zarada po mestima troškova---

Prilikom obracuna zarade po mestima troškova (MT), uvedena je mogucnost pregleda ukupnog troška po ostvarenjima zaposlenih. Izveštaj je moguce dobiti na opciji "Pregled po stavkama" ("Izveštaji / Specifikacije i pregledi / Pregled po stavkama"). Na opciji je uvedena rekapitulacija ukupnog troška po mestu troška. Za svako MT i ostvarenje je moguce dobiti informaciju o bruto, neto iznosu, pripadajucim porezima i doprinosima, minulom radu.

Takodje, omoguceno je knjiženje zarada sa analitikom MT i u situaciji kada zaposleni menja MT u toku meseca i ima ostvarenja koja su definisana po razlicitim mestima troškova. Prilikom postavke definicije knjiženja ("Održavanje/Definicija knjiženja"), upis mesta troška za odredjeni konto se može postaviti preko polja analitika, sektor ili poslovnica. U odabrano polje (analitika, sektor ili poslovnica) je potrebno upisati "MT1", "MT2"...do "MT6" u zavisnosti od broja karaktera koji se upisuje iz šifre mesta troška. Na primer, ukoliko imamo šifre mesta troška 0011 i 0012 i u polje analitika upišemo MT3, u analitiku mesta troška ce se upisati pvre tri oznake iz šifre MT, tj. 001. Ukoliko bismo za analitiku upisali MT4, u analitiku mesta troška bi se upisale prve cetiri oznake šife MT, tj. 0011 i 0012.

Isto tako, ako je za potrebe proizvodnje potrebno knjižiti ukupan trošak (neto, pripadajuci porez i doprinosi iz zarade i na zaradu) po ostvarenjima zaposlenih (redovan rad, prekovremeni rad, nocni rad, godišnji odmor...) moguce je definisati knjiženje tako što se u polje "Stavka" unese šifre ostvarenja (060, 120, 210, 100...) koje se knjiži.

Za nove izveštaje i mogucnost knjiženja po mestima troškova potrebno je uraditi obracun po šifri vrste prihoda ("Obracun / Obracun zarada", sekcija "Opcije", ukljuciti "obracun poreza i doprinosa po ŠVP").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

DRU - Solidarni porez (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 321 od 02.12.2014.godine

---Obračun solidarnog poreza u okviru drugih prihoda---

Podsećamo vas na koji način možete definisati (isključiti) obračun "solidarnog poreza" u okviru poslovnog segmenta Drugi prihodi.

Postavka parametra umanjenja se vrši na opciji Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/parametar Smanjenje zarada. Vrednost parametra "smanjenje zarada" može biti "N" - bez obračuna smanjenja po osnovu "solidarnog poreza" ili "D" - sa obračunom smanjenja po osnovu "solidarnog poreza". Za isključenje umanjenja vrednost parametra postaviti na "N".

Napomena: parametar "smanjenje zarada" se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obračunavao "solidarni porez".

PLATE - Smanjenje u JS (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 320 od 01.12.2014.godine

---Smanjenje neto zarada u javnom sektoru---

Uradena je programska dorada kojom je omogucen obracun umanjenja plate kod korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da uplate razliku sredstava na propisani racun za uplatu javnih prihoda, u skladu sa novim Zakonom. Za obracun umanjenja potrebno je izvršiti odgovarajuca podešavanja:

I) Postavka parametara:

Postavka parametara za obracun umanjenja vrši se na opciji Održavanje/Parametri obracuna/ Globalni parametri, jezicak "Smanjenje u JS". Potrebno je definisati sledece vrednosti:
1) Parametar zarade: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. U zavisnost od toga da li je iznos osnovne zarade na isplatnom listicu prikazan u brutu ili netu, unosi se vrednost parametra B (ukoliko je iznos iskazan u brutu) ili N (iznos prikazan u netu).
2) Parametar cene rada: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. Ukoliko je u ugovoru o radu zarada zaposlenog definisana neto cenom rada i ukoliko zaposleni nema pravo na uvecanje neto zarade za neoporezivi iznos, u vrednost parametra treba upisati N - neto. U ostalim slucajevima vrednost parametra treba da bude B - bruto.
3) Granicna vrednost neto zarade u JS: potrebno je uneti iznos neto zarade preko kog se vrši obracun umanjenja (trenutna vrednost iznosi 25.000 dinara).
4) Procenat smanjenja zarade u JS: potrebno je uneti procenat za koji se umanjuje iznos neto zarade koji je iznad definisane granicne vrednosti (trenutno ovaj procenat iznosi 10%).
5) Podaci o nalogu za prenos i podaci o primaocu: uneti podatke o nalogu za prenos razlike sredstava koja se uplacuje na propisani racun za uplatu javnih prihoda (šifra placanja, svrha placanja, žiro racun, podaci o primaocu i pozivi na broj odobrenja i zaduženja).

II) Postupak obracuna umanjenja na obracunu konacne zarade:

1) Ukoliko zaradu isplacujete iz više delova, obracun akontacije radite na standardan nacin.

2) Pri obracunu konacne isplate, u prvom koraku je potrebno uraditi obracun konacne zarade bez smanjenja, na dosadašnji nacin (ukoliko na inicijalizaciji obracuna unosite cenu rada, unosite njenu vrednost bez umanjenja). Prilikom obracuna uraditi obracun bez obustava. Nakon obracuna je potrebno arhivirati obracun, prilikom arhiviranja iskljuciti oznaku "Isplacena" (VAŽNO: ne prolazite ostale korake na završnoj obradi: kontiranje obracuna zarada, likvidiranje kredita, pražnjenje podataka za obracun). Takode, predlazemo da prilikom inicijalizacije ovog obracuna u polju broj isplate unesete oznaku koja ce vam signalizirati da je u pitanju kalkulativni obracun konacne isplate koji nije isplacen (npr. 2K).

3) Nakon arhiviranja konacnog obracuna bez umanjenja, vrši se obracun zarade sa umanjenjem. Na inicijalizaciji obracuna na prvom ekranu je potrebno izmeniti broj isplate. U polje "Konacna isplata za smanjenje zarada" uneti broj konacne isplate bez umanjenja koju smo prethodno arhivirali (isplata 2K iz našeg primera). Ostale inicijalne vrednosti treba da budu iste kao za obracun konacne zarade bez umanjenja. Na inicijalizaciji je potrebno oznaciti "Inicijalizacija svih zaposlenih" i kliknuti na ikonicu "Inicijalizacija". Nakon inicijalizacije uraditi obracun zarada na standardan nacin. Ovaj put ukljuciti obracun sa obustavama, ukoliko je potrebno.

VAŽNO:
1) Proveriti na koji nacin je definisana osnovna zarada i satnica zaposlenog (opcija Održavanje/Parametri obracuna/Parametri-formule). Takode proveriti da li postoje zaposleni sa pojedinacno definisanom osnovnom zaradom i satnicom (opcija Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled, potom Okruženje/Pregled formula za osn. zaradu, satnice i min. rad).
2) Potrebno je proveriti da li postoje ostvarenja za obracun zarade koja imaju za osnov obracuna B-koeficijent/bod (Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja, polje "osnov za obracun"). Ukoliko postoje ovakva ostvarenja, potrebno je izmeniti osnov za obracun na S-satnica.
3) Nakon obracuna zarade sa smanjenjem proveriti dobijene vrednosti obracuna.

Napomena: kada završite sa obracunom zarade zakljucno sa oktobrom 2014. godine, potrebno je na opciji Održavanje/Parametri obracuna/Globalni parametri, jezicak "Dodatni parametri" iskljuciti parametar "Smanjenje zarada" (ovaj parametar se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obracunavao "solidarni porez").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

PLATE - Obrazac OPD2 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 319 od 21.11.2014.godine

---Obrazac OPD2---

Uradjena je izmena forme obrasca OPD2 - Godisnji izvjestaj o isplacenom dohotku i uplacenim porezima i doprinosima na dohodak fizickih lica, u skladu sa propisanim izgledom obrasca. Takodje, doslo je i do izmene nacina popunjavanja obrasca. Glavna izmena je sto se iznosi, koji su do sada prikazivani zbirno, prikazuju po sifri osnova za obracun.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

PLATE - Obrazac OPP-ND (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 318 od 19.11.2014.godine

---Obrazac OPP-ND---

Uradjena je programska dorada Obrasca OPP-ND - Mjesecna prijava za obracun prireza porezu na dohodak fizickih lica. Omoguceno je da se u obrascu, pored prireza porezu na dohodak fizickih lica iz zarade, prikazuje i prirez porezu iz Drugih prihoda (moguce je oznaciti vise stavki). Takodje, omoguceno je formiranje obrasca oznacavanjem veceg broja isplata za obracunski mesec.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

OBR - Listic na e-mail (JOB: OBR, FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 317 od 14.10.2014.godine

---Automatsko slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog---

Omoguceno je automatsko slanje isplatnih listica zaposlenih putem elektronske poste (e-mail).
Kako biste uveli slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog potrebno je izvrsiti:

1. Unos e-mail adrese zaposlenog - vrsi se na opciji Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Ekran 6. Indikator 'slanje listica na mail' je potrebno postaviti na 'D' za radnike kojima ce se isplatni listic slati na e-mail.

2. U konsultaciji sa Vasim administratorom, potrebno je da podesite parametre elektronske poste. Postavka se vrsi se na opciji Servis/Parametri/Svi parametri. Potrebno je postaviti se na parametar EMAIL, klikom na dugme 'Rel' preci na stavke parametra i otvoriti novi red klikom na ikonicu 'Unos', potom potvrditi upis na 'Da'. Zatim kliknuti na taster 'F4' nakon cega ce se otvoriti dijalog za postavku parametara elektronske poste. Neophodno je podesiti: program za slanje maila (ugradjeni ili podrazumevani mail klijent - izabrati iz combo box-a), adresa servera, port servera, da li server koristi SSL konekciju, korisničko ime, lozinka, email adresa posiljaoca. Po potrebi je moguce postaviti e-mail adresu na koju se salje kopija poslatog mail-a, zahtevati potvdu prijema mail-a... kao i druge podatke. Nakon unosa, postavku snimiti klikom na 'OK'.

Primer popunjenih parametara za Gmail:
Program za slanje maila: Ugradjeni mail klijent (izabrati iz combo box-a)
Adresa servera: smtp.gmail.com
Port servera: 465
Server koristi SSL konekciju (cekirati)
Korisničko ime : vas_nalog@gmail.com
Lozinka : vasa_lozinka (voditi računa o malim i velikim slovima bitna je razlika)
Email adresa pošiljaoca: vas_nalog@gmail.com

Nakon postavke parametara, moguce je isplatne listice poslati na e-mail zaposlenih (opcija Izvestaji/Isplatne liste zaposlenih/Ok, potom Okruzenje/Slanje isplatnih listica na mail). U dobijenoj tabeli je potrebno oznaciti radnike kojima se listic salje na e-mail (inicijalno su oznaceni svi radnici kojima je indikator 'slanje listica na mail' postavljen na 'D').

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku K131202e i podrsku fox_prev.

FIN - Izmena kontnog okvira (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 316 od 06.10.2014.godine

OBAVEŠTENJE U VEZI IZMENE KONTNOG OKVIRA

U skladu sa novim zakonskim izmenama, vezano za izmenu kontnog okvira, preduzeće "Infosys" priprema odgovarajuće programsko rešenje.
U kontnom okviru, programska opcija [Sifarnici/kontni okvir/tabela], postoji polje "Nkonto" (namenjeno za novi konto). U ovo polje potrebno je da Vi unesete odgovarajući novi konto prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru. Ovo treba uraditi za ona konta koja se menjaju (konta koja ostaju ista ne treba popunjavati polje "Nkonto").

Postoje tri slučaja vezano za problematiku zamene konta:

1. Kada se postojeći konto ne menja tj. isti je i po starom i po novom Pravilniku. U tom slučaju polje "Nkonto" treba da bude prazno. Primer je konto "520 - troškovi zarada i naknada zarada".

2. Kada se bezuslovno sve promene sa određenog starog konta preknjižavaju na određeni novi konto. Na primer, sve promene sa starog konta "202 - kupci u zemlji" se preknjižavaju na novi konto "204 - kupci u zemlji". U tom slučaju u tabeli kontnog okvira, u redu gde je upisan konto 202 u polje "Nkonto" treba uneti 204.

3. Kada se promene sa jednog starog konta preknjižavaju na dva ili više različitih novih konta. Na primer sve promene sa starog konta "150 - dati avansi za zalihe i usluge" treba preknjižiti na nova konta "150 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji", "151 -plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu", "152 -plaćeni avansi za robu u zemlji", "153 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu", "154 - plaćeni avansi za usluge u zemlji", "155 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu".
U ovom slučaju nije moguće direktno primeniti programski automatizam. On bi se mogao primeniti ukoliko biste Vi stari konto 150 prethodno razdvojili na više starih konta analogno novom Kontnom okviru. U prethodnom primeru bi moglo biti:
15000 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji,
15001 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu,
15002 - plaćeni avansi za robu u zemlji,
15003 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu,
15004 - plaćeni avansi za usluge u zemlji,
15005 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu.
Za sva ova novoformirana stara konta u tabeli kontnog okvira, u redu gde su upisana ova konta u polje "Nkonto" treba uneti odgovarajući novi konto.

Kada popunite polje "Nkonto" potrebno je da nam se javite da bi Vam instalirali odgovarajuću podršku-update (zakonsku). Naša preporuka je da to uradite što pre a najkasnije do kraja novembra 2014 godine, da bi novu poslovnu 2015 godinu startovali sa novim kontnim okvirom.

NAPOMENA
Nakon izvršenog preknjižavanja na novi kontni okvir putem pripremljene programske podrške, nije moguće automatski iz programa odštampati obrasce za završni račun po starim kontima. Ipak biće moguće dobiti zaključni list po starim kontima.

RZ - Izmena obrasca 1 (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 315 od 02.10.2014.godine

---Registar zaposlenih: izmena Obrasca 1---

U skladu sa izmenom odredbi Zakona kojima se utvrdjuje obracun minulog rada, izvrsena je izmena nacina popunjavanja kolone 23. (procenat minulog rada) Obrasca 1 Registra zaposlenih.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Novi obracunski listic (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 314 od 26.09.2014.godine

--- Novi obracunski listic ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je dorada programa, vezano za stampu obracunskog listica. Stampa novog listica nalazi se na opciji izvestaji/isplatne liste zaposlenih/ok/okruzenje, potom stampa isplatnih listica ili tekuci isplatni listic.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju iza polja procenta zarade i iza polja procenta uvecanja uneti jednu od deset ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom i to:
- BON – nagrade i bonusi
- DRP – druga primanja
- OSN – osnovna zarada
- OST – ostale naknade
- POR – porodiljsko odsustvo
- REG – regres
- RUC – radni ucinak
- SOC – socijalno bolovanje
- TOB – topli obrok
- UVZ – uvecanje zarade

Default-no podesavanje se vrsi pomocu opcije okruzenje/vrste primanja. Potrebno je kliknuti na svako dugme i proveriti ispravnost odabranih ostvarenja (po potrebi iskljuciti ili dodati ostvarenja). Upis ce biti moguc kada se prodje postavka za sve vrste primanja (vrste primanja za koje je uradjena postavka ce biti obojene u crveno).
Kada popunite sve sifre ostvarenja, mozete u tabelarnom pregledu proveriti upisane podatke pomocu opcije okruzenje/pregled i kontrola parametara. Potrebno je u listi izabrati “vrsta primanja” i kliknuti na dugme “tabela”.
2. Stampa podatka o broju tekuceg racuna poslodavca i nazivu banke kod koje je racun otvoren postavlja se na opciji sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik racuna gde je potrebno uneti podatke o racunima i bankama kod kojih je racun otvoren. Za stampu podatka na isplatnom listicu potrebno je u polju “stampa na listicu” uneti “D”.

3. Na listicu je moguce ukljuciti ili iskljuciti stampu sledecih podataka (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri):
- stampa mesta za potpis,
- stampa mesta za pecat (automatski se stampa i mesto za potpis ovlascenog lica),
- stampa broja isplate,
- kao i druge ponudjene podatke.
Podesavanje stampe mozete snimiti klikom na dugme “save”.

4. Prilikom stampe listica za konacnu isplatu na dijalogu za stampu isplatnih listica, potrebno je cekirati opciju “konacna”.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zlistic.

OBR-Definic. knjizenja po statusima (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 313 od 25.09.2014.godine

--- Definicija knjizenja po statusima ---

Uradjena je dorada programa za podesavanje definicije knjizenja po statusima.

Postoje cetiri default-ne definicije knjizenja i to:

1. Default - osnovna varijanta bez analitike, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja samo sto nema analitike uplatnih racuna.

2. Default - osnovna varijanta sa analitikom, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja.

3. Default - objedinjena naplata bez analitike, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom kontu.

4. Default - objedinjena naplata sa analitikom, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom konti, analitika je uplatni racun.

Kopiranje default-ne definicije knjizenja, vrsi se opcijom okruzenje/default-na definicija knjizenja.
Ukoliko zelite da iskopirate default-nu definiciju knjizenja objedinjena naplata bez analitike, postupak je sledeci.
- obeleziti sve tri vrste obracuna (obracun zarada, socijalno bolovanje, porodiljsko bolovanje),
- obeleziti status radnog odnosa,
- izabrati sve sifre statusa pomocu dugmeta selektovanje svih zapisa (potrebno je obeleziti i prazan red),
- brisanje postojece definicije ostaviti obelezeno,
- obeleziti default – objedinjena naplata bez analitike,
- potvrditi na ok.

Ukoliko je status prazan, podrazumeva se da radi isto za sve statuse koji nemaju svoju definiciju knjizenja.
Moguce je odstampati definiciju knjizenja za svaki status posebno.
Moguce je kopirati definiciju knjizenja sa statusa na status sa izborom konta koja se kopiraju.

Default-na definicija knjizenja je podesena na petocifrena konta.
Ukoliko je vasa postojeca definicija knjizenja postavljena na cetvorocifrena konta, potrebno je naknadno izmeniti konta u definiciji knjizenja.


Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Zahtev za povracaj (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 312 od 24.09.2014.godine

--- Zahtev za povracaj ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, uradjena je stampa zahteva za povracaj poreza i doprinosa. Evidencija se nalazi na opciji izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP_PD/okruzenje/zahtev za povracaj.
Zahtev se automatski kreira kada se vrsi arhiviranje poreske prijave PPP_PD. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/kreiranje poreske prijave na tabu “zahtev za povracaj”, potrebno je uneti odgovarajuce podatke.
Kada ste evidenciju novozaposlenih kreirali, mozete je po potrebi modifikovati.
Ukoliko ste zahtev predali rucno, a ne iz programa, potrebno je pronaci odgovarajucu poresku prijavu PPP_PD i uneti novozaposlene, pomocu opcije okruzenje/zahtev za povracaj. Ovo je bitno da bi se automatski dodelio novi broj novozaposlenog.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

Dorada za kontiranje zarada i dru. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 311 od 20.09.2014.godine

---Dorada za kontiranje zarada i drugih prihoda---

Omoguceno je kontiranje obracuna zarada, obracuna drugih primanja i obracuna drugih prihoda po sifri iz sifarnika komitenata i po sifri iz sifarnika analitika.

U podacima o zaposlenim, opcija sifarnici/podaci o zaposlenim/celovit pogled/ okruzenje/podaci o zaposlenima/ekran 9, potrebno je u odgovarajuca polja “sifra u KD” i “sifra analitike” uneti sifre iz pomenutih sifarnika.

1. Obracun zarada
U definici knjizenja opcija odrzavanje/ definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

2. Obracun primanja po clanu 18. Zakona
U definiciji knjizenja opcija arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

3. Obracun drugih prihoda
U definiciji knjizenja opcija drugi prihodi/ sifarnik ugovora/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Obracun radnog iskustva (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 310 od 18.08.2014.godine

---Obracun radnog iskustva---

Obracun dodatka na zaradu po osnovu radnog iskustva

U programu je uvedena mogucnost obracuna radnog iskustva. Primenu ima u situaciji kada se radno iskustvo obracunava na osnovu radnog staza zaposlenog (poput minulog rada). Osnovica za obracun radnog iskustva moze biti ista kao i za minuli rad ili se moze definisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak na zaradu po osnovu radnog iskustva (ukoliko se radno iskustvo obracunava na osnovicu koja je drugacija od osnovice za obracun minulog rada).

A) Postupak definisanja parametara za obracun radnog iskustva u programu kada je osnovica za obracun ista kao i za minuli rad:

I) Potrebno je da instalirate programsku doradu koja se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e

II) U sifarniku ostvarenja (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja) je potrebno otvoriti sifru ostvarenja koja ce se koristiti za obracun radnog iskustva. Novu sifru ostvarenja otvaramo klikom na ikonicu '+Kopi', dodelimo novu sifru ostvarenja (npr. 658) i potvrdimo upis klikom na 'Da'. Nakon toga biramo opciju Okruzenje/difoltna podesavanja parametara, u dobijenoj tabeli se postavimo na sifru 658-Radno iskustvo, potom kliknemo na ikonicu 'Prepis', potvrdimo na 'ok' i izadjemo iz tekuce tabele. Proverite parametre ostvarenja i po potrebni izmenite naziv.

III) U sledecem koraku definisemo procente uvecanja zarade po osnovu godina radnog iskustva. Postavka se vrsi na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada, potom Okruzenje/Kreiranje nove stavke obracuna. U polje 'nova stavka obracuna' upisujemo sifru ostvarenja koju smo predvideli za obracun (u primeru sifra 658 - Radno iskustvo), potvrdu upisa vrsimo klikom na ikonicu 'ok'. U tabelarnom prikazu ce se otvoriti po jedan red za svaku vrstu staza zaposlenog za zadatu sifru ostvarenja (658 iz primera). Na postavku su kopirana podesavanja sa minulog rada, koja je potrebno uskladiti sa potrebama obracuna radnog iskustva. U polje procenat, pored vrste staza na koju hocemo da obracunamo dodatak za radno iskustvo, unosimo procenat. Npr. ukoliko hocemo da obracunamo dodatak od 0.5% za svaku godinu radnog staza van firme unosimo 0.50 u redu za sifru 658 i radni staz van preduzeca. Na procentima za ostale vrste staza za sifru 658 upisujemo 0.00 (NAPOMENA: Obratite paznju da se na istoj opciji vrsi i postavka za obracun minulog rada - sifra 660).

IV) Prilikom unosa ostvarenja zaposlenog NE UNOSIMO sifru 658, vec se ona obracunava na osnovu prethodno unetih podesavanja.

B) Ukoliko za obracun radnog iskustva koristimo drugaciju osnovicu za obracun od osnovice za obracun minulog rada, potrebno je u sifri ostvarenja (korak II) u polju formula za obracun upisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak po osnovu radnog iskustva. Formulu unosimo tako sto otvorimo tabelarni prikaz sifarnika ostvarenja kombinacijom tastera Alt+F6. U redu gde se nalazi postavka za sifru ostvarenja 658 u polje 'Formula' unesete ostvarenja koja su osnov za obracun. Npr. ukoliko radno iskustvo obracunavamo na zbir ostvarenja pod sifrom 067 i 068, formulu upisujemo u formi: D067+D068 . Ostala podesavanja su ista kao i za situaciju opisanu pod A).

Takodje, ovim je omoguceno da se za mesec jul 2014. godine vrsi obracun minulog rada posebno za period do 28.07. (na ukupan staz zaposlenog) i za period od 29-31.07. (na staz kod poslodavca). Za ovaj vid obracuna potrebno je uneti posebna ostvarenja za obracun zarade do 28.07. i za obracun zarade od 29.07., kao i postaviti odgovarajucu sifru ostvarenja za obracun minulog rada.

Nakon obracuna zarade, proverite obracunate iznose.

OBR - Minuli rad (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 308 od 01.08.2014.godine

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

---Minuli rad-postavka parametara---

Podsecamo Vas na koji nacin mozete postaviti parametre koji su od znacaja za obracun minulog rada:
1) Radni staz: u sifarniku zaposlenih (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik zaposlenih) na ekranu 2 se unose podaci koji su od znacaja za racunanje staza zaposlenog. Ovi podaci su od znacaja za racunanje penzijskog staza zaposlenog, kao i staza za minuli rad:

- Datum zaposlenja - od ovog datuma se racuna tekuci staz u firmi
- Pretnodni staz van preduzeca
- Prethodni staz u preduzecu (upisuje se prethodni radni staz u firmi - ukoliko je zaposleni ranije radio kod sadasnjeg poslodavca)
- Staz za stalnost (staz za stalnost se odnosi na vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem - u skladu sa zakonom)
- i druge vrste prethodnog staza

Primer unosa podataka o prethodnom stazu: zaposleni ima ukupan prethodni staz 3 godine 11 meseci 20 dana, a od toga je 5 meseci nekad ranije radio u sadasnjoj firmi (prethodni staz u preduzecu), a 2 godine i 4 meseca kod povezanog pravnog lica. Unos staza je potrebno uraditi tako da u prethodni staz van preduzeca upisemo 1 godinu 2 meseca i 20 dana (u formi 01:02:20), u prethodni staz u preduzecu upisemo 5 meseci (u formi 00:05:00), a u staz za stalnost upisemo 2 godine i 4 meseca (02:04:00).

2) Stope minulog rada: definisanje stopa za obracun minulog rada vrsimo na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada. U svakom polju koje se odnosi na sifru 660 (Minuli rad), pored naziva radnog staza unosimo procent minulog rada koji se primenjuje na obracun te vrste staza. Ukoliko u polje pored naziva radnog staza upisemo 0.00 to znaci da na tu vrstu radnog staza ne obracunavamo minuli rad. Npr. ukoliko obracun minulog rada hocemo da vrsimo na ukupan radni staz (tekuci i prethodni) koji je radnik proveo u firmi, kao i ne vreme koje je proveo u radnom odnosu kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika, tako sto na svaku punu godinu staza obracunavamo 0.4% minulog rada, postavku unosimo na sledeci nacin:
- Radni staz u preduzecu: 0.40 (odnosi se na prethodni radni staz u preduzecu, kod sadasnjeg poslodavca)
- Radni staz van preduzeca: 0.00
- Beneficirani radni staz: 0.00
- Otkupljeni staz:0.00
- Poseban staz: 0.00
- Staz za stalnost: 0.40 (odnosi se na radni staz kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika)
- Tekuci radni staz: 0.40 (odnosi se na radni staz u preduzecu od datuma zaposlenja unetog u sifarniku zaposlenih).

Maksimalni procenat minulog rada mozete uneti preko opcije Odrzavanje/Prametri obracuna/Globalni parametri, jezicak Dodatni parametri. U polju 'Maksimalni procenat minulog rada' upisuje se maksimalna stopa do koje se vrsi obracun minulog rada.

Napomena: nakon inicijalizacije obracuna mozete proveriti staz za minuli rad i procente minulog rada na opciji Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruzenje/Pregled podataka za obracun. Na padajucem meniju (donji levi ugao) odabrati 'Minuli rad', potom otici na ikonicu 'Tabela' (ukoliko izmenite neku od vrednosti u tabelarnom prikazu, to ce imati uticaja na tekuci obracun). Dobijeni pregled mozete odstampati.

Pre postavke parametara, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k131202e.
Postavku parametara je potrebno uraditi u skladu sa Vasim tumacenjem propisa.

OBR - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig. (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 305 od 29.07.2014.godine

OBRACUN ZARADA

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

--- Zamena stopa za PIO i zdravstveno osiguranje u segmentu Obracun zarada ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stopa doprinosa za PIO i za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi odgovarajuca podesavanja-zamenu stopa za obracun i isplatu za naredne sifre doprinosa: 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog, 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca, 732 - Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog i 932 - Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca.

I - Zamena stopa u segmentu "Obracun zarada"

Postupak izmene:

1) 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog
1a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%) :
- Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koji menjamo: 731-doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za obracun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za obracun sa 24% na 26% tako sto cete ponoviti navedeni postupak sa zadavanjem odgovarajucih stopa za izmenu.

1b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%):
- Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koji menjamo: 731-doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za isplatu",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za isplatu sa 24% na 26% tako sto cete ponoviti navedeni postupak sa zadavanjem odgovarajucih stopa za izmenu.

2) 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca
2a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931 vrsi se na nacin objasnjenom pod tackom 1a. Izmenu je porebno uraditi sa stare stope 11% na novu stopu 12%.

2b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931 vrsi se na nacin objasnjenom pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 11% na novu stopu 12%.
*Ukoliko imate zaposlene sa statusom doprinosa 304, potrebno je uraditi i izmenu stope za isplatu sa 2,2% na 2,4%.

3) 732 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog
3a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1a. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za obracun sa 12,30% na 10,30%.

3b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za isplatu sa 12,30% na 10,30%.

4) 932 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca
4a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1a. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.

4b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
*Ukoliko imate zaposlene sa statusom doprinosa 304, potrebno je uraditi i izmenu stope za isplatu sa 1,23% na 1,03%.

VAZNO
Ukoliko ste isplatili akontaciju po starim stopama, a obracun konacne isplate vrsite po novim stopama neophodno je da prilikom obracuna zarada (opcija obracun/obracun zarada) na tabu Opcije oznacite obracun poreza i doprinosa po SVP.
Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202 (verzija od 01.08.2014. godine i kasnije).

OBR - Racunanje proseka (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 307 od 01.08.2014.godine

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

---Racunanje proseka za obracun zarade---

U skladu sa Vasim tumacenjem izmena Zakona o radu, potrebno je da na odgovarajuci nacinu uradite inicijalizaciju i unos ostvarenja u programu:

I) Ukoliko izmene Zakona hocete da primenite od obracuna zarade za mesec avgust - potrebno je da instalirate kumulativnu podrsku k131202e kako bi Vam program na inicijalizaciji obracuna na ekranu 'Izracunavanje proseka' odabrao isplate za prethodnih 12 meseci. Unos ostvarenja vrsite na standardni nacin;

II) Ukoliko izmene Zakona hocete da primenite od obracuna zarade za mesec jul (ili neki prethodni mesec) - na inicijalizaciji obracuna, na ekranu 5. 'Izracunavanje proseka' mozete odabrati isplate koje ulaze u racunanje proseka. Odabir isplata vrsite duplim klikom na isplatu u dijalogu sa leve strane. U dijalogu sa desne strane se nalaze odabrane isplate, koje ulaze u racunanje proseka. Unos ostvarenja vrsite na standardni nacin;

III) Ukoliko u istom mesecu hocete da koristi dva proseka za obracun (na osnovu prethodna 3 i prethodnih 12 meseci), u programu to mozete uraditi na sledeci nacin:

1. Uradi se inicijalizacija na dosadasnji nacin - sa racunanjem proseka na osnovu prethodna 3 meseca
2. Potom, da bismo izracunali prosek na osnovu prethodnih 12 meseci idemo na opciju Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruzenje/Korekcija inicijalnih vrednosti/Izracunavanje proseka. Cekiramo 'izbor isplata za prosek' i u dobijenoj tabeli oznacimo sve isplate koje ulaze u racunanje proseka za prethodnih 12 meseci. Nakon odabira isplata, zatvorimo tekucu tabelu na 'x' i potvrdimo izbor klikom na ikonicu 'OK'. Na ekranu cemo dobiti izracunate proseke na osnovu odabranih isplata. Dobijene proseke odstampamo (ikonica 'Stampa') i izadjemo iz opcije za racunanje proseka (BEZ PREPISA). Potom izadjemo iz opcije za unos ostvarenja.
3. Potrebno je otvoriti nove sifre ostvarenja koje ce imati osnov za obracun novi prosek - npr. hocemo da otvorimo sifru za 'Godisnji odmor' koji cemo racunati na 12-mesecni prosek. Postupak otvaranja nove sifre je sledeci:
- Idemo na opciju Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja
- Postavimo se na standardnu sifru koju koristimo za godisnji odmor (npr. sifra 100)
- Klikom na ikonicu '+Kopi' otvaramo novu sifru ostvarenja:
- unosimo novi naziv (npr. Godisnji odmor 29-31.07.2014.)
- menjemo osnov za obracun: upisujemo 'S' - satnica i potvrdjujemo upis klikom na ikonicu 'Da'.

4. Primer unosa ostvarenja za zaposlenog koji koristi godisnji odmor u periodu od 15 - 31.07. koji hocemo da obracunamo tako da deo od 15-28.07. (80 sati) ide na prosek iz preth. 3 meseca, a ostatak od 29-31.07. (24 sata) na prosek iz prethodnih 12 meseci:

(1) unosi se standardna sifra ostvarenja za godisnji odmor (sifra 100): unosimo 80 sati
(2) unosimo novu sifru ostvarenja za godisnji odmor od 29-31.07. (u primeru sifra 101): unosimo 24 sata i u polje 'bruto zarada po satu' upisujemo iznos ranije izracunatog proseka iz prethodnih 12 meseci.

Nakon uradjenog obracuna, proverite dobijene iznose.

Napomena: nakon instalacije kumulativne podrske k131202e, od obracuna za mesec avgust, program ce inicijalno nuditi racunanje proseka P1 na osnovu prethodnih 12 meseci. Podsecamo Vas da na inicijalizaciji obracuna na 5. ekranu 'Izracunavanje proseka' mozete odabrati isplate koje ulaze u racunanje proseka. Isplate mozete odabrati duplim klikom na isplatu iz dijaloga sa leve strane. U dijalogu sa desne strane se nalaze sve isplate koje su odabrane za racunanje proseka.

OBR.ZARADA I DRUGI PRIH. - izmene (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 309 od 01.08.2014.godine

Obratite paznju posebno na poslednja objavljena 4 obavestenja. Obavestenja su u vezi obracuna zarada (OBR) i drugih prihoda (DRU).

Obavestenja su objavljena pod naslovima:
----------------------------------------
308: OBR - Minuli rad
307: OBR - Racunanje proseka
306: DRU - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.
305: OBR - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.
----------------------------------------

Preporucujemo da svako obavestenje odstampate kod sebe i da postupite po uputstvu koje je zapisano u njima.

DRU - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 306 od 31.07.2014.godine

DRUGI PRIHODI

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

--- Zamena stopa za PIO i zdravstveno osiguranje u segmentu Drugi prihodi ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa za PIO i izmenu stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi sledeca podesavanja - zamenu stopa za naredne sifre doprinosa: 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog, 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca, 732 - Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog i 932 - Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca.


Postupak izmene:

1. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%) :
- Izabere se opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna (vrste ugovora), (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koga menjamo: 731 - doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za isplatu",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.

* Izmena stope doprinosa sa 24% na 26% vrsi se na prethodno opisan nacin, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.

2. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931, (sa stare stope 11% na novu stopu 12%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.

3. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732 (sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu. Na isti nacin se vrsi i izmena sa stare stope 12,30% na novu stopu 10,30%.

4. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932 (sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.


ZADRUGA - Izmana stopa PIO i zd.os. (JOB: ZAD, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 304 od 29.07.2014.godine

--- Izmena stope doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stopa doprinosa za PIO i za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi odgovarajuca podesavanja - zamenu stopa za obracun doprinosa.

Izmena stope poreza i doprinosa vrsi se pomocu programske opcije: Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/relacija.
Stope se definisu za svaku opstinu, a u ovkiru opstine za svaki status doprinosa. Sifre doprinosa koji se placaju na teret zadrugara pocinju oznakom '1' (npr. sifra dopirnosa PIO na teret zaposlenog je 101, sifra doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog je 102), a sifre doprinosa koji se placaju na teret poslodavca pocinju oznakom '2' (npr. sifra doprinosa PIO na teret poslodavca je 201, sifra doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca je 202). U polju 'Stopa doprinosa' unosimo odgovarajucu vrednost stope.

Definisane stope poreza i doprinosa mozete odstampati pomocu opcije Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/stampa doprinosa.

OBR - Obracun minulog rada (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 303 od 28.07.2014.godine

---Izmene uslovljene novim Zakonom o radu ---

1. Obracun minulog rada

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu obracuna minulog rada, potrebno je uneti odgovarajuce procente minulog rada za radni staz koji se priznajete po Zakonu o radu, opcija: odrzavanje/procenti minulog rada.

2. Izracunavanje proseka za naknade po clanu 114 Zakona o radu

Zbog izmene obracuna proseka za naknade po clanu 114 Zakona o radu, napravljena je dorada programa na inicijalizaciji obracuna.
Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

PDV PRIJAVA - izmena (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 302 od 03.07.2014.godine

---PDV prijava: izmena obrasca i xml formata---

Uradjena je izmena forme stampanog obrasca PDV prijave, kao i xml formata za dostavljanje PDV prijave u elektronskom obliku, u skladu sa poslednjim izmenama Pravilnika.

Programsku doradu mozete preuzeti instalacijom kumulativne podrske k131202.

Napomena:
Ukoliko nemate aktivnu opciju za izvoz PDV prijave u elektronski format, potrebne izmene se nalaze u zakonskoj podrsci Zepdv.

Obrasci za nedobitne organizacije (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 301 od 13.06.2014.godine

---Izmena obrazaca poreskih bilansa za nedobitne organizacije---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca poreskih bilansa za nedobitne organizacije (obrasci PBN i PBN-1), u skladu sa poslednjim izmenama propisa.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

CG - PR PDV-2, elektronsko slanje (JOB: FIN,OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 300 od 03.06.2014.godine

--- Elektronsko slanje poreske prijave – obrazac PR PDV-2 ---

Na okruženju opcije “Poreska prijava” (PDV/Poreska prijava/Okruzenje_01/Elektronski oblik) omoguceno je kreiranje xml fajla prema šemi prepisa koju je definisala Poreska uprava Crne Gore . Navedena opcija na dijalogu povlaci podatke iz prethodno izabranog poreskog perioda, ali pruža mogucnost da se podaci promene pre kreiranja xml fajla. Na kraju dijaloga se definiše putanja za snimanje xml fajla, koji se potom može ucitati u program Poreske uprave.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci k131202. Uslov za slanje PDV prijave je da imate kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima.

OBR-Osn.zarada i satnica po zaposl. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 299 od 28.05.2014.godine

---Omogucen unos osnovne zarade i satnica po svakom zaposlenom---

Uvedena je mogucnost postavke osnovne zarade i satnica (osnovna satnica, satnica 2, satnica 3), kao i obracuna minulog rada (sa ili bez obracuna) po svakom zaposlenom. Ovi podaci se definisu u okviru sifarnika zaposlenih na ekranu 10 (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Podaci o zaposlenima/Ekran 10). Za ulazak na ovaj ekran potrebno je uneti korisnicku lozinku. Kod obracun minulog rada podrazumevana vrednost parametra je D – sa obracunom minulog rada, a po potrebni je moguce postaviti na N – bez obracuna minulog rada.

Ukoliko je neki od podataka definisan na nivou radnika, on se uzima kao relevantan za obracun zarade. U suprotnom se podaci, koji nisu postavljeni po zaposlenom, uzimaju na osnovu postavke u globalnim parametrima obracuna (Odrzavanje/Parametri obracuna/Parametri-formule).

Pregled zaposlenih koji imaju neku od pojedinacnih postavki unetih na ekranu 10 moguce je videti na okruzenju podataka o zaposlenom (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Pregled formula za osnovnu zaradu, satnice, minuli rad).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202

OBR - Obrazac ZIP-1 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 298 od 12.04.2014.godine

--- Obrazac ZIP-1 ---

U skladu sa postojecim zakonskim izmenama uradjena je stampa obrasca ZIP-1. Obrazac se nalazi na opciji izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1.

Podesavanja:

1. Opcija izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1/parametri, potrebno je u predvidjena polja uneti odgovarajuce sifre ostvarenja. Na primer u polje "osnovna zarada" uneti 060.

2. Opcija izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1/program poslovanja, potrebno je u predvidjena polja uneti podatke o planu.

3. Ukoliko imate novozaposlene radnike u tekucoj godini, potrebno je u podacima o zaposlenim na ekranu 8 u polje "obrazac ZIP1" uneti ZN.

4. Za poslovodstvo u podacima o zaposlenim na ekranu 8 u polje "obrazac ZIP1" uneti PS - poslovodstvo starozaposleni ili PN - poslovodstvo novozaposleni.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

M4 - POMOCNI IZVESTAJ (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 297 od 02.04.2014.godine

--- Pomocni izvestaj za M4 ---

Usled izmene stope za PIO u toku 2013 godine, izmenili smo kontrolu pomocnog izvestaja za M4 obrazac.

Opcija arhiva/obrasci/M4obrazac/pomocni izvestaj za M4, na ponudjenom dijalogu kliknuti na dugme "opcije" i uneti potrebne podatke (tekucu stopu za PIO, datum promene i prethodnu stopu za PIO).

Da bi program uradio korektnu kontrolu, neophodno je da u arhivi isplata ima upisan datum isplate u polju "datum".

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

Obrasci: PPI-1 i PPI-2 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 296 od 20.03.2014.godine

--Izmena obrazaca za obracun poreza na imovinu---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca za obracun poreza na imovinu (Finansijsko/Obrasci/Porez na imovinu), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PPI-1
- Obrazac PPI-2

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zppi.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

OBR - Virmani i poziv na broj odobr (JOB: OBR, FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 291 od 01.03.2014.godine

Uputstvo KORAK PO KORAK

--- Kreiranje virmana i upis poziva na broj odobrenja ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za kreiranje virmana, potrebno je izvrsiti odgovarajucu podrsku K131202 kao i uraditi sledeca podesavanja.


I - Osnovna podesavanja
1. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/parametri zaokruzenja, potrebno je ukinuti zaokruzenje po opstinama i statusu, kao i zaokruzenje poreza i doprinosa na nalozima za obracun zarada.

2. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri, podesiti parametar "izrada naloga za poreze i doprinose po opstinama" na D.

3. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/PPP-PD, u previdjeno polje "sifre placanja sa pozivom na broj odobrenja iz PPP-PD prijave" uneti sifre placanja odvojene zarezom. Na primer treba uneti 240,254....

4. Opcija sifarnici/sifarnik poreza i doprinosa potrebno je upisati P na sva tri predvidjena polja, za sledece sifre 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933.

5. Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa, na relaciji promeniti parametar "placa se prema" umesto slova R, treba parametar da bude prazan (za vrstu obracuna socijalno bolovanje).

6. Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa, na relaciji promeniti parametar "placa se prema" za statuse 720 i 730 upisati slovo "N" za sve doprinose.

7. U sifarniku banka, opcija sifarnici/sifarnik banaka u polje poziv na broj odobrenja u prvu kucicu uneti "97".


II - Zamena podataka u stopama poreza i doprinosa za segment "obracun zarada".

8. Zamena tekuceg racuna za uplatu poreza i doprinosa vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "ziro racun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve ziro racune koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi tekuci racun i sve to potvrditi na OK.

9. Zamena sifre placanja za porez i doprinose vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (6).
Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "sifra placanja",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u naredno dijalogu odabrati sve sifre placanja koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu sifru placanja i sve to potvrditi na OK.

10. Zamena naziva poverioca vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (6).
Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "naziv poverioca",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u naredno dijalogu odabrati sve nazive poverioca koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi naziv poverioca i sve to potvrditi na OK.


III - Zamena podataka u stopama poreza i doprinosa za segment "drugi prihodi".
11. Zamena tekuceg racuna za uplatu poreza i doprinosa vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "ziro racun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve ziro racune koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi tekuci racun i sve to potvrditi na OK.

12. Zamena sifre placanja za porez i doprinose vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (9).
Opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "sifra placanja",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve sifre placanja koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu sifru placanja i sve to potvrditi na OK.

13. Zamena naziva poverioca vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (9).
Opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "naziv poverioca",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve nazive poverioca koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi naziv poverioca i sve to potvrditi na OK.


IV - Zamena podataka za obracun primanja po clanu 18. Zakona o porezu na dohodak gradjana.
14. Zamena tekuceg racuna i sifre placanja vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija arhiva/ispata primanja OPJ1/sifarnik primanja za OPJ1. Za svaku vrstu primanja potrebno je izmeniti tekuci racun i sifru placanja.


V - Zavrsna podesavanja
Kada Vam Poreska uprava dodeli identifikacioni broj prijave i broj odobrenja, potrebno je sprovesti sledece korake:

15. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP-PD, potrebno je pronaci odgovarajucu prijavu, pomocu opcije okruzenje/idetifikacioni broj prijave, uneti identifikacioni broj prijave i broj odobrenja koji vam je dodelila Poreska uprava. Kada upisete poziv na broj odobrenja, program ce automatski taj isti broj upisati u tekuci obracun.

16. Kreirati virmanske naloge i proveriti njihovu ispravnost. Obavezno ukljuciti grupisanje po vrsti obracuna.

Napomena: ukoliko ste izvrsili obracun zarada, obracun drugog primanja ili obracun primanja po clanu 18. Zakona o porezu na dohodak gradjana, pre nego sto ste izvrsili kumulativnu podrsku i odgovarajuca podesavanja, potrebno je ponoviti obracun istih.

MOP prijava (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 295 od 12.03.2014.godine

--- Elektronsko ucitavanje MOP ---

Izmenjena je struktura EPP datoteke za elektronsko ucitavanje MOP prijave.

Izmena je u kumulativnoj podrsci K131202.

Obrazac PDP (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 294 od 10.03.2014.godine

---Izmena obrazaca PDP---

Uradjena je izmena obrasca PDP - Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, u skladu sa poslednjim izmenama propisa.

Novu formu obrasca mozete preuzeti instalacijom zakonske podrske Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

Obrazac PPDG1 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 293 od 07.03.2014.godine

--Izmena obrasca PPDG1---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana (Finansijsko/Obrasci/Fin.izv-por.bilans-preduzetnik/obrazac PPDG1), u skladu sa poslednjim izmenama propisa.
Izmenjeni su sledeci obrasci:

- Obrazac PPDG-1S
- Obrazac PPDG-1P

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdg.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

Napomena:
Stope za obracun doprinosa (PIO, zdravstveno i nezaposlenost) potrebno je uneti na prvom dijalogu obrasca PPDG-1S.

Obrasci PB2, PK2, SU1 (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 292 od 04.03.2014.godine

--Izmena obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana (Finansijsko/Obrasci/Fin.izv-por.bilans-preduzetnik), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PB2
- Obrazac PK2
- Obrazac SU1

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdg.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

FIN - Obrasci PDP (porez na dobit) (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 290 od 25.02.2014.godine

---Izmena obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica (Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit preduzeca), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PB1
- Aneks Obrasca PB1
- Obrazac KPB
- Obrazac OK
- Obrazac SU
- Obrazac SI
- Obrazac PK

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

FIN - Izmena statistickog aneksa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 288 od 10.02.2014.godine

---Izmena obrasca Statisticki aneks---

U skladu sa primenom novih kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, koji se primenjuju za zavrsni racun 2013. godine, uradjena je odgovarajuca programska izmena.

Izmenom su obuhvaceni obrazac Statisticki aneks i definicija kodeksa (20 i 26).

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

OS - Poreska amortizacija (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 289 od 15.02.2014.godine

--- Poreska amortizacija ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je dorada programa, vezano za obracun poreske amortizacije za ulaganja koja su ispod prosecne bruto zarade.

Sada se uvek kreira poreski dokument, na osnovu bilansnog dokumenta, bez obzira na iznos ulaganja, tj da li ulaganje ispod ili iznad prosecne bruto zarade.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

CESTITKA 2014 i radno vreme (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 286 od 31.12.2013.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan u 2014.god. u petak 03.01.2014.god.

OBR-Virm.nal.i sif.osnova placanja (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 287 od 08.01.2014.godine

--- Virmanski nalozi: izmena sifre osnova placanja---

U skladu sa novim propisanim siframa osnova placanja (Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa, Sl. Glasnik 98/2013), uradjene su odgovrajuce izmene u programu za obracun zarada.

Kako bi se na virmanskim nalozima upisale adekvatne sifre osnova placanja za neto iznos primanja i nalozi formirali na ispravan nacin, neophodno je izvrsiti odgovarajuca podesavanja:
1. U okviru sifarnika vrsta obracuna (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik obracuna), potrebno je proveriti i po potrebni izmeniti podatak o sifri osnova placanja neto iznosa zarade ili naknade zarade koja je uneta u polju 'sifra placanja'.
2. Takodje, u okviru sifarnika ostvarenja (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja) otvoreno je polje 'sifra placanja', u koje se unosi podatak o sifri placanja za konkretno ostvarenje. Ukoliko polje ostane prazno, za neto iznos primanja ce se na viramnskom nalogu upisati sifra placanja iz sifarnika vrste obracuna. Npr. ovo polje mozemo ostaviti prazno za sifru ostvarenja 060 – Redovan rad obzirom da je sifra placanja ista kao i za vrstu obracuna 0 – Obracun zarada, ali za sifru ostvarenja 480 – Bolovanje do 30 dana je potrebno da unesemo sifru osnova placanja (npr. 242).
3. U sifarniku primanja za OPJ-1 (Arhiva/Isplata primanja OPJ-1/Sifarnik primanja za OPJ-1) otvorena su polja za unos sifre placanja za neoporezivo i oporezivo primanje (Sif. pl. ispod i iznad neop.). Npr. za sifru primanja 001 – Naknada troskova za prevoz, u prvo polje unosimo sifru osnova placanja za primanje ispod neoporezivog (npr. 241), a u drugo polje sifru osnova placanja za primanje iznad neoporezivog iznosa (npr. 240).
4. Sifre osnova placanja za obustave mozete proveriti u okviru sifarnika obustava (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik kreditora, polje 'sifra placanja na nalogu').
5. Ukoliko koristite programski segment za obracun drugih prihoda, sifre placanja mozete proveriti u okviru sifarnika ugovora (Drugi prihodi/Sifarnik ugovora, polje 'sifra placanja na nalogu za prenos').

Ukoliko je potrebno da izvrsite izmenu sifre placanja za poreze i doprinose po odbitku, podsecamo vas da to mozete uciniti na sledeci nacin:

1. Izmenu sifre placanja za poreze i doprinose na zaradu, u okviru programskog segmenta obracun zarada, mozete izvrsiti serijski pomocu opcije Odrzavanje/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka. Na dobijenom dijalogu oznacite podatak koji menjate (u ovoj situaciji br. 4. Sifra placanja) i, ukoliko je potrebno, unesete sifru poreza/doprinosa za koji se vrsi izmena (ako se izmena odnosi na sve poreze i doprinose, ovaj podatak nije neophodno unositi). Zatim u polju prethodna vrednost u drugoj kucici (ispod naziva 'prethodna vrednost') unesete sifru placanja koja je ranije vazila (npr. 253), a u polju nova vrednost (takodje u drugom polju – ispod naziva 'nova vrednost') unesete novu sifru placanja (npr. 254).
2. Izmenu sifre placanja za poreze i doprinse u okviru drugih prihoda mozete izvrsiti na opciji Drugi prihodi/ Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka na nacin koji je opisan u prehodnom pasusu.
3. Izmenu sifre placanja za porez po osnovu troskova prevoza, dnevnica na sluzbenom putovanju i drugih primanja vrsite preko opcije Arhiva/Isplata primanja OPJ-1/Sifarnik primanja za OPJ-1 u polju sifra placanja za porez, posebno za svaku sifru primanja.

VAZNO:
Ukoliko se isplata zarade vrsi iz dva ili vise delova, neophodno je da sve isplate budu obracunate sa novom postavkom sifara osnova placanja. Na primer, ukoliko je akontacija zarade isplacena u decembru sa prethodno vazecim siframa osnova placanja na virmanskim nalozima, a drugi deo se isplacuje u januaru, neophodno je ponoviti obracun akontacije kako bi se ispravno formirali virmanski nalozi za naredne isplate.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

PPP-PD poreska prijava (JOB: FIN,OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 278. od 28.11.2013.godine

--- Obrazac PPP-PD pojedinacna poreska prijava o obracunatim porezima i doprinosima ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PPP-PD, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje.

U cilju pravilne primene programskog resenja, neophodno je da se svi korisnici sto pre detaljno informisu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, katalogom vrste prihoda i korisnickim uputstvom za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Nas izvor informacija je Poreska uprava, link: http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html

U sklopu kumulativne podrske dostupne su izmene vezano za sifranik ostvarenja, sifarnik primanja za OPJ-1 i sifarnik ugovora (drugi prihodi).

Podesavanja:

1. Sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja, potrebno je za svaku sifru ostvarenja, u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru ostvarenja 060 - redovan rad potrebno je uneti sifru 101 – zarada.

2. Arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1, potrebno je za svaku sifru primanja u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru primanja 001 – naknada troskova za prevoz potrebno je uneti sifru 110 – primanja iz clana 18. Zakona preko neoporezivog iznosa.

3. Drugi prihodi/sifarnik ugovora, potrebno je za svaku sifru ugovora, u predvidjena polja “PPP-PD osiguran”, “PPP-PD nije osiguran” i “PPP-PD oslob.PIO-a” uneti odgovarajuce sifre iz sifarnika kataloga.
Na primer: za sifru ugovora 001 - ugovor o delu potrebno je uneti sifre u predvidjena polja i to: u polje “PPP-PD osiguran” uneti sifru 601, u polje “PPP-PD nije osiguran” uneti sifru 602 i u polje “PPP-PD oslob. PIO-a” uneti sifru 603.

Podesecamo korisnike da u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija socijalnog bolovanja, opcija arhiva/evidencija bolovanja, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun socijalnog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
Podsecamo korisnike da u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija porodiljskog bolovanja opcija arhiva/porodiljsko odsustvo, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun porodiljskog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
Takodje sva primanja koja se isplacuju preko neoporezivog iznosa a vezana su za obrazac OPJ-1, potrebno je da obracun poreza radite u okviru programskog segmenta Arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja.

Kreiranje poreske prijave PPP-PD i formiranje xml fajla bice dostupni tokom decembra u okviru zakonske podrske.

OBR - PPP-PD poreska prijava (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 283. od 31.12.2013.godine

--- Obrazac PPP-PD pojedinacna poreska prijava o obracunatim porezima i doprinosima ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PPP-PD, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje.
U cilju pravilne primene programskog resenja, neophodno je da se svi korisnici sto pre detaljno informisu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, katalogom vrste prihoda i korisnickim uputstvom za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.
Nas izvor informacija je Poreska uprava, link: http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html
U sklopu kumulativne podrske K131202 dostupne su izmene vezano za podesavanje odgovarajucih sifarnika.

Podesavanja:
1. Sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja, potrebno je za svaku sifru ostvarenja, u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru ostvarenja 060 - redovan rad potrebno je uneti sifru 101 – zarada.

2. Arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1, potrebno je za svaku sifru primanja u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru primanja 001 – naknada troskova za prevoz potrebno je uneti sifru 110 – primanja iz clana 18. Zakona preko neoporezivog iznosa.

3. Drugi prihodi/sifarnik ugovora, potrebno je za svaku sifru ugovora, u predvidjena polja “PPP-PD osiguran”, “PPP-PD nije osiguran” i “PPP-PD oslob.PIO-a” uneti odgovarajuce sifre iz sifarnika kataloga.
Na primer: za sifru ugovora 001 - ugovor o delu potrebno je uneti sifre u predvidjena polja i to: u polje “PPP-PD osiguran” uneti sifru 601, u polje “PPP-PD nije osiguran” uneti sifru 602 i u polje “PPP-PD oslob. PIO-a” uneti sifru 603.

4. U sifarniku statusa potrebno je u predvidjena polja “vrsta primaoca prihoda” i “sifra olaksice/subvencije” uneti odgovarajucu sifru iz propisanog sifarnika. Takodje je potrebno popuniti i predvidjeno polje “osiguran po drugom osnovu”.
Preduzece “Infosys” je pripremilo mogucnost prepisa defaultn-ih podesavanja sifarnika statusa. Opcija okruzenje/defaut-ni sifarnik statusa. U ponudjenoj tabeli potrebno je proveriti podesavanja i po potrebi ih izmeniti. Prepis se vrsi opcijom okruzenje/prepis default-nih podataka. Ovom opcijom se brisu postojeca podesavanja i postavljaju nova.

5. U sifarniku ostvarenja treba proveriti podesavanja vezano za polje “PPP-PD sati” koje mora biti pravilno popunjeno i ne sme biti prazno. Upisuje se D za sve sifre ostvarenja za koje se sati iskazuju u poreskoj prijavi PPP-PD.
Napomena: ovo polje je inicijalno (kumulativnom podrskom K131202) popunjeno na osnovu parametra “fond sati” koji ulazi u fond sati zaposlenog. Medjutim za sifru ostvarenja prekovremeni sati (nasa sifra 120) ovo polje treba da ima vrednost N. Potrebno je proveriti i polje “porez”. Ukoliko polje “PPP-PD-sati” ima vrednost N, onda i polje “porez” treba da ima vrednost N.
Za svaku sifru ostvarenja mozete kopirati default-na podesavanja, koja treba proveriti i po potrebi ispraviti.

6. Ukoliko imate zaposlenog invalida sifra vrste prihoda 105 iz kataloga prihoda, program sam automatski upisuje sifru 105 u prijavu, na osnovu unetog statusa u podacima o zaposlenim i na osnovu unetog broja resenja invalidnosti u podacima o zaposlenim. Takodje program automatski upisuje i vrstu primaoca prihoda -07.

7. Prilikom unosa ostvarenja, opcija ostvarenja/ostvarenja zaposlenih (unos ostvarenja zaposlenima) potrebno je uneti i broj kalendarskih dana.

8. Podesecamo korisnike:
- u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija socijalnog bolovanja, opcija arhiva/evidencija bolovanja, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun socijalnog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
- u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija porodiljskog bolovanja opcija arhiva/porodiljsko odsustvo, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun porodiljskog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
- na obavestenje vezano za “OBR-Dopis razlike do minimalne neto po ostvarenjima” da ga procitate zbog obracuna bolovanja do 30 dana.
- sva primanja koja se isplacuju preko neoporezivog iznosa a vezana su za obrazac OPJ-1, potrebno je da obracun poreza radite u okviru programskog segmenta Arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja.OBR - PPP-PD kreiranje por.prijave (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 284. od 31.12.2013.godine

--- Kreiranje poreske prijave ---

1. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/kreiranje poreske prijave. Na ponudjenim tabovima potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
-na prvom tab-u “podaci o prijavi” uneti potrebne podatke kao sto su podaci o: vrsti prijave, obracunskom periodu, da li je konacna (ako je konacna uneti K), datumu placanja...
-na drugom tab-u “podaci o poslodavcu isplatiocu prihoda” uneti potrebne podatke.
-na trecem tab-u “vrste prihoda” oznaciti novo izdvajanje i obleziti vrstu prihoda koja treba da se isplati.
-na cetvrtom tab-u “kamata” uneti obracunatu kamatu po vrsti poreza i doprinosa.
Ukoliko postoji neka neispravnost vezano za popunjavanje sifarnika kao i neispravnost u podacima na prijavi, pojavice se poruka upozorenja, koju mozete da odstampate.
Ukoliko su uneti podaci tacni, kreirace se poreska prijava PPP-PD u formi tabele. Opcijom okruzenje/stampa, moguce je odstampati kreiranu prijavu.
Da bi formirali xml fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom okruzenje/arhiviranje prijave. Datum prijave je uvek tekuci datum, u polje verzija prijave treba uneti broj ili slovo koje se oznacava broj prijave za datum prijave. U polje napomena treba uneti opisno sta se isplacuje (ovo olaksava pretragu prijave u arhivi).
Klikom na OK pojavice se poruka da je prijava arhivirana, kao i broj prijave.


2. Opcijom izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP-PD potrebno je po broju prijave pronaci odgovarajucu prijavu. Pomocu opcije okruzenje/xml format potrebno je snimiti xml fajl na odgovarajucu putanju, kao i uneti naziv datoteke. U naziv datoteke ne treba unositi rec xml, na primer u naziv datoteke treba uneti Zarada_decembar_prvi_deo, a ne Zarada_decembar_prvi_deo.XML.
Opcijom okruzenje/stampa moguce je odstampati prijavu.
Kada od Poreske uprave dobijete identifikacioni broj prijave kao i broj odobrenja potrebno je uneti oba podataka pomocu opcije okruzenje/identifikacioni broj prijave.
Brisanje prijave je moguce uraditi pomocu opcije okruzenje/brisanje prijave, ali samo dok se ne unese identifikacioni broj prijave.

3. Kada se budu placali porez i doprinosi na jedan uplatni racun, potrebno je u sifarniku poreza i doprinosa u polje “placa se prema opstini/filijali” i u polje “parametar opstine za druge prihode”
uneti slovo P.

Kreiranje poreske prijave PPP-PD i formiranje xml fajla nalazi se u zakonskoj podrsci ZEPPP.

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2014.god (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 285. od 31.12.2013.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2014. GODINI ***

PRE SVEGA OBAVITE RADNJE U 2013.GODINI (Info2013)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2013.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

ZATIM OBAVITE RADNJE U 2014. GODINI (Info2014)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2014.godinu.
Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2014, ako imate robno. Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:
1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2013.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2014. godini, sa uskladjivanjem sa 2013.godinom.
2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.
Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2014. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

PDV - izmena sa 8% na 10%,2.obavest (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 282. od 28.12.2013.godine

--- POSTUPAK ZA REGULISANJE PROGRAMSKIH IZMENA ZBOG IZMENE STOPE PDV-a ---

1.Upoznati se sa izmenama Zakona.

2. Izvršiti (startovati, pustiti) pripremljene programske podršku K131202e i ZPDV8_10. Postupak aktiviranja podrške je opisan u fusnoti (*).

3. Posebna stopa PDV-a ce biti povecana sa 8% na 10%. Preduzece Infosys je pripremilo programske izmene koje, izmedu ostalog, omogucavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program ce automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri cemu za ulazne racune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim racunima dobavljaca pomocu opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 02.01.2014., a ulazni racun dobavljaca 15.12.2013., tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa racuna dobavljaca.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.01.2014., a promet je bio do 31.12.2013. Ovde je kljucno da datum prometa bude tacno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajucu stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih racuna kada je avansni racun od pre 01.01.2014., a konacni nakon toga.

d) Korisnici koji imaju zalihe u maloprodaji treba da urade odgovarajuca knjiženja pod 01.01.2014. godine pomocu opcije finansijsko/nalozi.
Ukoliko menjate cene u maloprodaji potrebno je uraditi opštu nivelaciju.
Korisnici koji imaju zalihe kompjutera u maloprodaji potrebno je u 2014 godini u šifarniku artikala da izmene staru tarifu, odnosno da unesu novu odgovarajucu tarifu (stara tarifa ima stopu pdv-a 8%, a nova tarifa ima stopu pdv-a 20%). Kada uradite izmenu tarife u 2014 godini, više se ne sme pustati prepis šifarnika artikala iz prethodne godine.
Pocetno stanje zaliha u KEPU knjigu treba uneti rucno ili uraditi pocetnu kalkulaciju kao što ste radili i prethodnih godina.

e) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 31.12.2013 treba da bude stara stopa, inace treba da je nova stopa.

f) Modifikacija datuma prometa fakture, kalkulacije i drugih dokumenata ce menjati primenjene stope PDV-a, ako je to potrebno zbog prelaska iz starog na novi period i obrnuto.

Preporuka: Proveriti racunsku tacnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata i raznim slucejima i situacijama (racuni, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice, ...).


(*)
Postupak aktiviranja (startovanja, pustanja) podrške je sledeci:
a) - Na glavnom ekranu opcija: Infosys podrska / Okruženje / Sinhronizacija / OK
b) - Mišem pozicioniranje na odgovarajucu podrsku (na primer K131202e)
c) - Infosys podrska / Okruženje / Preuzimanje podrške, pa zatim kliknuti mišem na dugme 'Preuzmi'
d) - Kada je potpuno završen korak c), onda je potrebno kliknuti mišem na dugme 'Instaliraj'
e) - Kada se pojavi poruka da je završena instalacija podrške, treba izaci iz programa pa ponovo uci.
- Ukoliko je potrebno da aktivirate jos neku podrsku, ovaj postupak ponovite u celosti.
- Ukoliko imate više dislokacija na kojima je instaliran Infosys program, podršku treba izvršiti na svakoj dislokaciji posebno.
- Kod startovanja nekih podrški može Vam biti potrebna lozinka koju cete dobiti od Infosys-a. U svakom slucaju, možete pozvati Infosys za konsultacije oko ovog postupka.

OBR-umanjenje neto prih. u jav.sek. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 281. od 27.12.2013.godine

--- Umanjenje neto prihoda lica u javnom sektoru ---

Usled izmene propisa vezano za umanjenje neto zarade i umanjenje neto drugog primanja zaposlenih lica u javnom sektoru, uradjena je dorada programa.
Posto se jos uvek ceka objavljivanje Pravilnika koji bi trebao da regulise zbirno umanjenje neto prihoda, trenutno je moguce uraditi nezavisno umanjenje neto zarade i nezavisno umanjenje neto drugog primanja.

Podesavanja:
1. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/dodatni parametri, potrebno je obeleziti "smanjenje zarade", "smanjenje naknade" i "smanjenje zarade - nepuno radno vreme". Kada se obelezi "smanjenje zarade", otvori se tabela za unos limita.
U prvom redu se unosi iznos 60.000 i procenat 20.
U drugom redu se unosi iznos 100.000 i procenat 25.
2. Opcija ostvarenja/inicijalizacija obracuna/tab dodatne opcije, potrebno je u polje Ukupna prosecna neto zarada u Republici ili u polje Limit zarade u javnom sektoru upisati nula.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

OBR - Doprinosi osnivaca ... (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 280. od 25.12.2013.godine

---Doprinosi osnivaca koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom drustvu---

Uradjena je programska dorada kojom je omogucen obracun i isplata socijalnih doprinosa za osnivaca privrednog drustva koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom drustvu, ukoliko se utvrdi osnovica za obracun doprinosa koja je visa od najnize mesecne osnovice za obracun (PBO), kako je predvidjeno poslednjim izmenama Zakona.

U ovoj situaciji je potrebno u sifarniku zaposlenih (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled, potom Okruzenje/Podaci o zaposlenom) u polje 'Osnovna zarada' (koef1) uneti iznos na koji se vrsi obracun doprinosa. Ukoliko se obracun doprinosa vrsi na minimalnu osnovicu za obracun dopirnosa, ovaj podatak nije potrebno unositi.

Programska izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

PDV - izmena sa 8% na 10% (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 279. od 12.12.2013.godine

--- Izmena stope pdv-a sa 8% na 10% ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za izmenu posebne stope pdv-a sa 8% na 10%, kao i izmene stope na promet personalnih racunara i komponetni od kojih se sastoje personalni racunari sa 8% na 20%, preduzece Infosys je pripremilo programsko resenje u vidu programske podrske (update) koju krace nazivamo 'Zakonske podrske'.

Programska dorada se nalazi u zakonskoj podrsci ZPDV8_10. Kako izmena stupa na snagu od 01.01.2014, potrebno je startovati (pustiti) zakonsku podrsku u programu za 2014. poslovnu godinu.

--- Napomena u vezi rada sa fiskalnim uredjajima ---

Infosys NE VRŠI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampacima.

Korisnici koji imaju fiskalne kase ili fiskalne štampace, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreskih stopa sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadleznim softverskim firmama sa kojima imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana u 2013. godini, a obavezno pre pocetka prvog radnog dana u 2014. godini.

Dakle, preduzece Infosys NE RADI taj posao.

Preduzece Infosys pruža konsultacije i programsku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

ZEPDV - El.slanje PDV prijave (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 277. od 14.11.2013.godine

--- Elektronsko slanje PDV prijave ---

Na okruženju opcije "Poreska prijava" postoji mogucnost kreiranja xml datoteke prema šemi koju
je definisala Poreska uprava. Na dijalogu za kreiranje xml datoteke se mogu upisati ili izmeniti podaci o preduzecu, iznosi u celijama kao i odrediti putanja i naziv datoteke. Xml datoteku je zatim moguce ucitati u aplikaciju Poreske uprave.
Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci ZEPDV.

Napomena: Da bi ste mogli poslati PDV prijavu elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima.

MATRIX - Program u klasi BI (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 276. od 13.11.2013.godine

--- MATRIX - novo u ponudi Infosys-a ---

Program MATRIX je u klasi Business Intelligence - BI (prevod: poslovna inteligencija).

BI predstavlja sistem za podršku u odlučivanju radi ostvarivanja taktičkih i strateških poslovnih ciljeva. U informatičkom smislu BI se sastoji od sistema naprednih analiza i izveštaja.

MATRIX sadrži savremene analitičke metode analize poslovanja, urađene po najnovijim dostignućima u oblastima informatike i ekonomije uz podršku statistike i matematike. MATRIX obuhvata posebnu analitičku bazu podataka u klasi Data Warehouse (DW) na osnovu koje je pripremljeno gotovih preko 300 službenih izveštaja i analiza. Neke od tipskih analiza MATRIX-a su: pivot analizatori, RFM - profitabilnost kupaca (referenata, artikala), GMROI - profitabilnost artikala, analize zaliha, abc-xzy analize, analize ekstrema, trend, rang, vremenske serije, strukturne serije, analize učešća, analize 'nije se dogodilo', grafičke analize, z-score, racio analize, cross-process analize, višegodišnje analize.

Preporučujemo Vam prezentaciju programa MATRIX. Potrebno je prisustvo vlasnika i direktora.

OBR-Dopis razl.do min.neto po ostv. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 275. od 14.10.2013.godine

--- Dopis razlike do minimalne neto zarade po sifri ostvarenja ---

Omogucen je dopis razlike do minimalne neto zarade po satu, posebno za svaku sifru ostvarenja: redovan rad, godisnji odmor, bolovanje do 30 dana....

Podesavanje:
Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri, potrebno je obeleziti odgovarajuci metod dopisa razlike do minimalne neto zarade.
Ponudjene metode su:
1. Obracun po sifri ostvarenja. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi za svaku sifru ostvarenja posebno. Potrebno je u polje ostvarenje uneti odgovarajucu sifru ostvarenja za dopis do minimalne neto zarade.
2. Zbirno po vrsti obracuna. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi po vrsti obracuna.
3. Poseban obracun bolovanja do 30 dana. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi po vrsti obracuna gde se posebno racuna razlika za bolovanje do 30 dana od ostalih ostvarenja na teret poslodavca.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

OBR-Registar zaposlenih (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 273. od 27.09.2013.godine

U skladu sa postojecim zakonskim nivinama, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje. Cilj naseg resenja je da se na osnovu raspolozivih podataka iz segmenata “Obracun zarada”, “Drugi prihodi” i “Kadrovska evidencija”, automatski kreiraju propisani obrasci. U ponudjenoj tabeli potrebno ih je dopuniti i eventualno korigovati.
Ukoliko imate licence za sve nase programske segmente koji su relevantni za ove obrasce, a to su: “Obracun zarada”, “Drugi prihodi”, ”Kadrovska evidencija”, bice vam automatski popunjena sva polja pod uslovom da su potrebni podaci evidentirani u odgovarajuce evidencije.
Ukoliko nemate licencu za segment “Kadrovska evidencija”, odgovarajuca polja koja morate azurirati direktno u obrascima su: broj pasosa, drzavljanstvo, opstina prebivalista, opstina rada, strucna sprema, vrsta zaposlenja, tip sluzbenika, platna grupa, godina poslednjeg napredovanja, grupa namestenika, sifra zanimanja, godine staza za jubilarnu nagradu, procenat uvecanja plate, naknada za zaposlene na KIM.
Ukoliko nemate licencu za segment “Drugi prihodi”, obrazac 2 i obrazac 4 ce biti delimicno popunjeni.
Podesavanja:
1. Opcija sifarnici/osnovni sifarnik/sifra ostvarenja/okruzenje/pregled i kontrola parametara potrebno je na dijalogu u padajucem meniju izabrati “sifra osnova primanja” i kliknuti na dugme tabela. U ponudjenoj tabeli potrebno je za svaku sifru ostvarenja, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom. Npr: za default-nu sifru ostvarenja 060 potrebno je u novootvoreno polje uneti sifru 111.
2. Opcija arhiva/isplata primanja za OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1 u novootvoreno polje “sifra osnova primanja” potrebno je za svaku sifru primanja, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom.
3. Opcija drugi prihodi/sifarnik ugovora u novootvoreno polje “sifra osnova primanja” potrebno je za svaku sifru ugovora, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom.
4. Opcija sifarnici/podaci o zaposlenima/celovit sifarnik, potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
- Na prvom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: JMBG, ime, prezime, pol, mesto prebivalista, opstina prebivalista, strucna sprema, radno vreme (podatak 0% je isto sto i podatak 100%), datum pocetka rada i datum zavrsetka rada.
- Na drugom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: radni staz, benificirani radni staz, osnovni koeficijent, dodatni koeficijent, neto osnovica i bruto osnovica.
- Na trecem ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: vrsta zaposlenja, tip sluzbenika, platna grupa, godina poslednjeg napredovanja, grupa namestenika, godine staza za jubilarnu nagradu, procenat uvecanja plate i naknada za zaposlene na KIM.
- Na cetvrtom ekranu uneti podatke o sifri zaposlenja iz propisanog sifarnika zaposlenja.
- Na petom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja i to: drzavljanstvo, broj pasosa i opstina rada.
5. Opcija drugi prihodi/evidencija ugovora, na zaglavlju evidencije ugovora, potrebno je uneti i to: broj ugovora, neto naknadu, bruto naknadu, datum pocetka rada i datum zavrsetka rada.
Na stavkama evidencije ugovora potrebno je uneti podatak i izvoru finansiranja.
6. Opcija arhiva/pregled isplata, potrebno je uneti podatak o izvoru finansiranja.
7. Opcija arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja, potrebno je uneti izvor finansiranja.
8. Opcija sifarnici/podaci o zaposlenima/celovit sifarnik/okruzenje/inicijalizacija RZ, izborom radnika i izborom polja automatski se vrsi upis podataka u predvidjena polja.
Ukoliko izaberete upis podataka osnovni koeficijent i dodatni koeficijent, automatski ce program upisati podatke sa prvog ekrana na drugi ekran.
Ukoliko izaberete upis podataka: drzavljanstvo, opstina rada, vrsta zaposlenja, neto iznos i bruto iznos, automatski ce program upisati podatke u odabana polja.
9. Automatsko izracunavanje godina staza za jubilarnu nagradu, vrsi se sa okruzenja opcije kadrovska /penzijski staz/penzijski staz izvestaj, izborom radnika, kao i izborom staza dobicete tabelu o visini staza. Opcijom okruzenje/prepis jubilarna nagrada, podatak o godini za jubilarnu nagradu automatski ce program upisati u predvidjeno polje na trecem ekranu podataka o zaposlenim.
10. Da bi sva novootvorena polja bila vidljiva, potrebno je u opciji podaci o zaposlenim/okruzenje/inicijalizacija RZ obeleziti “vidljivost polja za RZ”.

Da bi ste mogli da evidentirate potrebne podatke, neophodno je da pustite kumulativnu podrsku K121205.

Obrazac PPDSO (JOB: FIN, Prioritet: 2)


Obavestenje broj 272. od 20.09.2013.godine

Obrazac PPDSO - Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je programska opcija formiranje i stampa obrasca PPDSO.
Opcija se nalazi na meniju [finansijsko/obrasci/obrazac PPDSO].
Na dijalogu obrasca automatski se popunjavaju podaci o firmi iz maticnih podataka. Potrebno ih je proveriti i po potrebi izmeniti.

Podesavanje dijaloga:
U polje "Formula za iznos obracunatog i placenog poreza za rezidentna pravna lica" potrebno je uneti konto na koji je proknjizena uplata poreza. Na primer: uplata je proknjizena na dugovnu stranu konta 48290, u formulu se upisuje D48290.
U polje "Formula za iznos obracunatog i placenog poreza za nerezidentna pravna lica" potrebno je uneti konto na koji je proknjizena uplata poreza. Na primer: uplata je proknjizena na dugovnu stranu konta 48280, u formulu se upisuje D48280.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zppdso.

OBR-Kumuliranje obracuna PiP posl. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 274. od 01.10.2013.godine

--- Kumuliranje obracuna privremenih i povremenih poslova ---

Omoguceno je kumuliranje doprinosa kod obracuna privremenih i povremenih poslova za dve ili vise isplata za mesec.

Prilikom obracuna ugovora o privremnim i povremenim poslovima, omogucen je kumulativni obracun doprinosa u situaciji kada se isplata za jedan mesec vrsi iz vise delova. Pri pokretanju obracuna pojavljuje se tabela u kojoj je potrebno oznaciti ranije izvrsene isplate koje se kumuliraju sa tekucom.

Izmene su uradjene i na stampi PP OD obrasca.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

Oml.Zadruga - Izmena forme obrazaca (JOB: ZAD, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 269. od 22.07.2013.godine

--- Omladinska zadruga - izmena forme obrazaca ---

U skladu sa postojecim zakonskim izmenama uradjena je dorada programa u programskom segmentu Omladinska zadruga.

1. Izmenjena je stampa obrazaca i to: PP OPJ, PP OD, PP OPJ-7.

2. Omogucena je stampa starih obrazaca, opcija [Obrada/obrasci/PP OPJ, PP OD, PP OPJ-7/okruzenje/stampa starog obrasca].

Programska dorada je u zakonskoj podrsci 'zobr_opj'.

DRU - izmena forme i sadrzine obraz (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 270. od 22.07.2013.godine

--- Drugi prihodi - izmena forme i sadrzine obrazaca ---

U skladu sa postojecim zakonskim izmenama uradjena je dorada programa u programskom segmentu Drugi prihodi.

1. Izmenjena je stampa obrazaca i to: PP OPJ, PP OD, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8.

2. Postavljene su nove sifre ugovora, opcija [drugi prihodi/sifarnik ugovora] i to:
- 029 - podzakup nepokretnosti,
- 031 - uzimanje iz imovine privrednog drustva od strane vlasnika,
- 032 - ucesce u dobiti zaposlenih i clanova uprave.

3. Za vrstu ugovora 020 i 028, potrebno je izmeniti parametar koji odredjuje vrstu obrasca.

4. Na dijalogu za stampu obrasca PP OPJ, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8, postoji mogucnost izbora stampe obrasca po prethodnim propisima. Potrebno je obeleziti parametar "stampa starog obrasca".

Programska dorada je u zakonskoj podrsci 'zobr_opj'.

OBR-Izmena u vezi preduz.i osnivaca (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 271. od 22.07.2013.godine

--- Obracun zarada izmena vezana za preduzetnike i osnivace ---

U skladu sa postojecim zakonskim izmenama uradjena je dorada programa u programskom segmentu Obracun zarada.

1. Izmenjena je stampa obrazaca i to: PP OPJ, PP OPJ-1, PP OD, PP OD-1.

2. Usled izmene propisa vezano za obracun zarade preduzetnika i poljoprivrednika dorada se sastoji od:

a) Postavljene su nove sifre statusa, opcija [sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik statusa] i to:
- 110 - preduzetnik licna zarada koji nije osiguran po drugom osnovu,
- 120 - preduzetnik licna zarada koji je osiguran po osnovu zaposlenja kod drugog poslodavca,
- 130 - preduzetnik licna zarada koji je osiguran kao penzioner,
- 150 - poljoprivrednik licna zarada koji nije osiguran po drugom osnovu,
- 160 - poljoprivrednik licna zarada koji je osiguran po osnovu zaposlenja kod drugog poslodavca,
- 170 - poljoprivrednik licna zarada koji je osiguran kao penzioner.

Podesavanje default-ih stopa poreza i doprinosa vrsi se opcijom [odrzavanje/stope poreza i doprinosa]. Potrebno je pronaci odgovarajucu vrstu obracuna, sifru radnog odnosa i opstinu, potom startovati opciju sa okruzenja: default-ne stope poreza i doprinosa.
Postupak ponoviti za svaku sifru statusa (po potrebi).

b) Uradjena je stampa obrasca PP OD-P - Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na licnu zaradu preduzetnika odnosno poljoprivrednika.

3. Usled izmene propisa vezano za obracun doprinosa za osnivaca koji nije zasnovao radni odnos u svom drustvu dorada se sastoji od:

a) Postavljene su nove sifre statusa i to:
- 720 - osnivac koji nije zasnovao radni odnos u svom drustvu i nije socijalno osiguran po drugom osnovu,
- 730 - osnivac koji nije zasnovao radni odnos u svom drustvu i koji je socijalno osiguran po drugom osnovu.

Podesavanje default-ih stopa poreza i doprinosa vrsi se opcijom [odrzavanje/stope poreza i doprinosa]. Potrebno je pronaci odgovarajucu vrstu obracuna, sifru radnog odnosa i opstinu, potom startovati opciju sa okruzenja: default-ne stope poreza i doprinosa.
Postupak ponoviti za svaku sifru statusa (po potrebi).

b) Uradjena je stampa obrasca PP OD-O - Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivaca, odnosno clanove privrednog drustva.

c) Na inicijalizaciji obracuna neophodno je na dijalogu "obracun doprinosa" obeleziti parametar "korekcija parametra za obracun osnivaca (statusi 720/730)".

4. Na dijalogu za stampu obrasca PP OPJ postoji mogucnost izbora stampe obrasca po prethodnim propisima. Potrebno je obeleziti parametar "stampa starog obrasca".

Programska dorada je u zakonskoj podrsci 'zobr_opj'.

CG - PDV 17%-19%, PDV prij, KUF,KIF (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 268. od 08.07.2013.godine

-----PDV 17%-19%: stampa PDV prijave, KUF i KIF-----

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama vezano za promenu stope PDV sa 17% na 19%, uskladjena je stampa obrasca poreske prijave za obracun PDV, kao i knjige primljenih i izdatih racuna.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k121205.

CG - PDV stopa 17% - 19% (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 267. od 27.06.2013.godine

--- Postupak za regulisanje programskih izmena zbog izmena Zakona o PDV-u
sa primenom od 01.07.2013. godine ---


POSTUPAK:

1. Upoznati se sa izmenama Zakona.

2. Uraditi arhiviranje (backup) baze podataka za 2013. godinu [Opcija je "Servis / Arhiviranje / Arhiviranje na USB (lokalni disk)"].

3. Izvršiti pripremljene programske podrške (update): k121205e i zcgTarifeEX. Ukoliko imate više dislokacija na kojima je instaliran Infosys program, podršku treba izvršiti na svakoj dislokaciji posebno. Postupak aktiviranja podrške je sledeci:
a) Na glavnom ekranu opcija: Infosys podrška / Okruženje / Sinhronizacija / OK
b) Pozicionirate se mišem na podršku k121205e
c) Potom: Okruženje / Preuzimanje podrške, pa zatim kliknuti mišem na dugme 'Preuzmi'
d) Kada je potpuno završen korak c), onda je potrebno kliknuti mišem na dugme 'Instaliraj'
e) Kada se pojavi poruka da je završena instalacija podrške, treba zatvoriti dijalog sa kog smo pokrenuli instalaciju podrške, a potom se pozicionirati na podršku zcgTarifeEX i ponoviti korake c) i d). Obratite pažnju da se ova podrška može nalaziti dosta nisko na ekranu i tada je potrebno skrolovati ekran naniže malo duže. Kod startovanja ove podrške bice vam neophodna lozinka koju cete dobiti od Infosys-a, za šta je potrebno da nam se obratite. Ukoliko imate neki od programskih segmenata ITR ili Komunalni sistem, postupak treba ponoviti za podršku j121205e. U svakom slucaju, možete pozvati Infosys za konsultacije oko ovog postupka.

Opšta stopa PDV-a ce ovim biti povecana sa 17% na 19%. Pripremili smo programske izmene koje, izmedu ostalog, omogucavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program ce automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri cemu za ulazne racune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim racunima dobavljaca pomocu opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 02.07.2013. godine, a ulazni racun dobavljaca od 28.06.2013, tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa racuna dobavljaca.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.07.2013., a promet je bio do 30.06.2013. Ovde je kljucno da datum prometa bude tacno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajucu stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih racuna kada je avansni racun iz perioda pre 30.06.2013., a konacni nakon toga.

d) Regulisanje knjižnih odobrenja prema periodu prometa na koji se odnose. Kako u programu postoje opcije za automatsko kreiranje knjižnih odobrenja na osnovu prometa u nekom periodu, preporuka je da se to kreiranje odvojeno radi za period do 30.06.2013., a odvojeno za period od 01.07.2013.

e) Regulisanje kopiranja dokumenata, kao i kreiranje dokumenata jednog tipa na osnovu dokumenata drugog tipa (Faktura ? Fakturu, Kalkulacija ? Fakturu, Nalog magacinu ? Otpremnicu i slicno). U ovim situacijama se primenjuju stope u skladu sa datumom prometa dokumenta koji se kreira. Na primer, ako kopiramo neku fakturu iz veleprodaje koja nosi datum prometa od 28.06.2013. u novu fakturu koja nosi datum prometa od 02.07.2013., kopirace se svi podaci osim poreskih stopa koje ce se uzeti iz novog perioda.

f) Regulisanje stanja zaliha u maloprodaji, na osnovu popisa po tarifama ili po artiklima. Korisnici koji imaju maloprodaju treba da se odluce da li povecavaju cene za procenat promene PDV-a (oko 1,7094%) ili regulišu izmenu smanjenjem svoje razlike u ceni za iznos uvecanog PDV-a. Ako se radi izmena cene, obavezno bi trebalo sprovesti popis. U svakom slucaju, ukoliko vodite robno ili ukoliko ne vodite robno, treba pomocu opcije „Robno / Zalihe, popisi, nivelacije / Popisne liste / Popisi„ evidentirati zaglavlje popisa za svaki maloprodajni objekat, a zatim uneti sve stavke po artiklima pojedinacno (ukoliko ne vodite robno) ili ih inicijalizovati sa knjigovodstvenim stanjem opcijom prepis kolicina i cena (ukoliko vodite robno).
Ukoliko ne menjate cene opcijom Okruženje/ „Kreiranje MP kalkulacija“ (iz režima „Tabelarni pregled – obrada“) popuniti dijalog: potrebno je uneti prelazni konto a indikator promena cena ne treba da bude ukljucen. Automatski se kreiraju dve MP kalkulacije. Jedna ce nositi datum 30.06.2013., imace negativne kolicine, nabavna cena ce biti upisana kao prodajna cena umanjena za PDV prema staroj stopi. Druga ce nositi datum 01.07.2013., imace pozitivne kolicine, nabavna cena i prodajna cena ce biti kao sa prve kalkulacije.
Ako menjate cene zbog efekta promene stope pdv-a, potrebno je na dijalogu uneti prelazni konto, broj decimala za zaokruženje a indikator promene cena treba da bude ukljucen. Automatski se kreiraju tri MP kalkulacije. Jedna ce nositi datum 30.06.2013., imace negativne kolicine, nabavna cena ce biti upisana kao prodajna cena umanjena za PDV prema staroj stopi. Druga ce nositi datum 01.07.2013., imace pozitivne kolicine, nabavna cena i prodajna cena ce biti kao sa prve kalkulacije. Treca ce nositi datum 01.07.2013., i predstavljace nivelaciju cena.
Obradom ovih kalkulacija se reguliše ukalkulisan PDV i ukalkulisana razlika u ceni u poslovnim knjigama. Prelazni konto služi da se uravnoteži nalog od automatski dobijenih kalkulacija.
Ako se popis evidentira po tarifama, onda se koristi opcija „Maloprodaja / Zakljucna knjiženja / Popis po tarifama. Tu se unese popis po objektima i tarifama ili se generiše na osnovu robnog. Zatim se startovanjem opcije „Kreiranje MP kalkulacija“ automatski kreiraju dve MP kalkulacije, uz pitanje da li se menjaju prodajne cene ili ne. Jedna ce nositi datum 30.06.2013., imace kolicinu -1, nabavna cena ce biti upisana kao prodajna vrednost umanjena za PDV prema staroj stopi. Šifra artikla ce biti „TAR0101“, ako je „0101“ tarifa za opštu stopu. Druga ce nositi datum 01.07.2013., imace kolicinu +1, a nabavna cena ce biti kao sa prve kalkulacije, a prodajna ce ostati ista ako se ne menjaju cene. Promena cena se ne preporucuje ako se koristi ova opcija, jer mora postojati popis po svakom artiklu, a to znaci da treba raditi prethodno objašnjen popis po artiklima. Obradom ovih kalkulacija ce se regulisati ukalkulisan PDV i ukalkulisana razlika u ceni u poslovnim knjigama.

g) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 30.06.2013. treba da bude primenjena stara vrednost poreske stope, inace treba da je nova vrednost stope.

h) Modifikacija datuma prometa fakture, kalkulacije i drugih dokumenata ce menjati primenjene stope PDV-a, ako je to potrebno zbog prelaska iz starog na novi period i obrnuto.

Preporuka: Proveriti racunsku tacnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata (racuni, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice...) za stope 17% i 19% jer cete verovatno imati dokumente iz juna i jula.

OBR - Licna zarada preduzetnika (JOB: obr, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 266. od 25.06.2013.godine

Licna zarada preduzetnika

Usled izmene propisa vezano za obracun licne zarade preduzetnika, postavljene su nove sifre statusa [Opcija sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik statusa] i to:
110 - preduzetnik licna zarada koji nije osiguran po drugom osnovu,
120 - preduzetnik licna zarada koji je osiguran po osnovu zaposlenja kod drugog poslodavca,
130 - preduzetnik licna zarada koji je osiguran kao penzioner.

Podesavanje difoltnih stopa poreza i doprinosa vrsi se opcijom odrzavanje/stope poreza i doprinosa. Potrebno je pronaci odgovarajucu vrstu obracuna, sifru radnog odnosa i opstinu, potom startovati opciju sa okruzenja: default-ne stope za obracun poreza i doprinosa.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

OBR-Osnovica za rad u inostranstvu (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 265. od 24.06.2013.godine

---Osnovica za obracun poreza na zarade zaposlenih upucenih na rad u inostranstvo---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, uskladjen je nacin utvrdjivanja osnovice za obracun poreza na zarade zaposlenih upucenih na rad u inostranstvo. Izmenom je predvidjeno da se kao osnovica za obracun poreza uzima iznos stvarno isplacene zarade.

Programska dorada se odnosi na zaposlene koji imaju status doprinosa 800 - Upuceni na rad u inostranstvo i na vrstu obracuna 6 - Inostranstvo.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k121205.

OBR - Ugovor o zakupu nepokretnosti (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 264. od 13.06.2013.godine

--- Ugovor o zakupu nepokretnosti ---

Na osnovu poslednjih zakonskih izmena postavljena je nova sifra za ugovor o zakupu nepokretnosti, kao i stope za obracun, u situaciji kada se normirani troskovi priznaju u visini od 50%. Difoltna sifra ugovora je 028 - Zakup 50% nepokretnih stvari.
Takodje, na postojecoj difoltnoj sifri ugovora 020- Ugovor o zakupu nepokretnih stvari uskladjen je iznos normiranih troskova sa novom vrednoscu od 25%.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k121205.

ZAD-Izmena stope poreza i doprinosa (JOB: ZAD, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 263. od 07.06.2013.godine

Izmena stope poreza i doprinosa

Podsecamo korisnike kako se u Infosys programu vrsi promena stopa poreza i doprinosa, ukoliko je potrebno da izvrsite izmenu stopa poreza i doprinosa usled najnovijih zakonskih izmena.

Izmena stope poreza i doprinosa vrsi se pomocu programske opcije: Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/relacija.
Stope se definisu za svaku opstinu, a u ovkiru opstine za svaki status doprinosa. Sifre doprinosa koji se placaju na teret zadrugara pocinju oznakom '1' (npr. sifra dopirnosa PIO na teret zaposlenog je 101), a sifre doprinosa koji se placaju na teret poslodavca pocinju oznakom '2' (npr. sifra doprinosa PIO na teret poslodavca je 201). U polju 'Stopa doprinosa' unosimo odgovarajucu vrednost stope.

Definisane stope poreza i doprinosa mozete odstampati pomocu opcije Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/stampa doprinosa.

Otkup sek.sir.-obrac.por.po odbitku (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 262. od 06.06.2013.godine

--- Otkup sekundarnih sirovina – obracun poreza po odbitku ---

Postavili smo novu vrstu promene za potrebe knjizenja obracunatog poreza po odbitku 1% prilikom otkupa sekundarnih sirovina i otpada od pravnog lica, ukoliko je potrebno da izvrsite ovaj obracun koji je predvidjen poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Model knjizenja je postavljen na difoltnoj vrsti promene (-92K) i sifri osnova (-405). Potrebno je da preuzmete difoltne vrste promena i sifara osnova i dodeliti im odgovarajucu sifru (pozeljno cetvorocifrenu oznaku bez predznaka minus) u sifarniku. Podsecamo Vas na postupak za preuzimanje difoltnih vrsta promena i sifara osnova :
1. Difoltne vrste promena: Sifarnici/Vrste dokumenata/Okruzenje/Postavljanje difoltnih vrsta promena. Potom se postavite na odgovarjucu difoltnu vrstu promene i preuzmete model knjizenja pomocu opcije Okruzenje/Uzmi vrstu promene. Nakon toga otvarite novu sifru vrste promene (sami zadajemo sifru nove vrste promene) na koju cete prekopirati preuzeto kontiranje pomocu opcije Okruzenje/Spusti vrstu promene.
2. Difoltne sifre osnova: PDV/Sifarnici/Osnova/Okruzenje/Postavljanje difoltnih osnova. Potom predjete u tabelarni rezim klikom na taster F6. Pronadjite odgovarajucu difoltnu sifru osnova i prekucavanjem postojece difoltne sifre zadate sifru osnova koju cete koristiti prilikom unosa dokumenata.

Kroz opciju PDV dokumenta se unosi iznos obracunatog poreza po odbitku 1% , tako sto na stavkama PDV dokumenta u polju 'neto iznos' unesete iznos poreza sa predznakom minus.

Ovako unet dokument mozete odstampati i poslati kao obavestenje dobavljacu. Za odgovarajucu stampu dokumenta potrebno je da postavite prateci tekst pomocu opcije Odrzavanje/Futeri. Prateci tekst se nalazi na futeru -ZFIN. Postavite se ne njega tako sto otvorite dijalog za pretragu i u polje 'Opcija' ukucate -ZFIN. Klikom na taster F2 mozete pregledati i izmeniti postojeci tekst. Kako biste sacuvali izmene, iz unosa teksta izadjite kombinacijom tastera Ctrl+Enter. Potom kombinacijom tastera Alt+F6 predjite u tabelarni rezim, gde cete futer dodeliti odgovarajucoj vrsti promene: potrebno je da obrisete minusnu oznaku ispred ZFIN u prvoj koloni tabele, a u narednoj koloni 'sifra_vp' unesete sifru vrste promene koju ste opredelili za knjizenje obracunatog poreza po odbitku. Prilikom stampe dokumenta koji cete slati dobavljacu potrebno je da iskljucite stampu finansijskog naloga.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k121205.

OBR - U toku su izrade u obr.zarada (JOB: OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 261. od 06.06.2013.godine

--- U toku su programske izmene i dorade u programu za obracun zarada ---

1. ---Novi statusi za obracun poreza i doprinosa---
U toku je izrada programskog resenja kojm ce biti regulisana mogucnost obracuna i isplate licne zarade preduzetnika, kao i obracuna i isplate socijalnih doprinosa za osnivaca privrednog drustva koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom drustvu, utvrdjene novim zakonskim izmenama i dopunama.

2. ---Osnovica za obracun poreza na zarade zaposlenih upucenih na rad u inostranstvo---
U toku je izrada programskog resenja vezano za novi nacin utrvdjivanja osnovice za obracun poreza na zarade radnika upucenih na rad u inostranstvo, predvidjen najnovijim izmenama Zakona o prezu na dohodak gradjana.

3. ---Premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja---
Poslednjim izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana predvidjeno je izuzimanje od oporezivanja i premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

U toku je izrada programskih resenja ...

OBR-Izmene stopa poreza i doprinosa (JOB: FIN, OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 260. od 30.05.2013.godine

--- Izmene stopa poreza i doprinosa ---

Izmene stopa poreza i doprinosa u segmentu obracun zarada i obracun drugih prihoda

Podsecamo korisnike kako se u Infosys programu vrsi promena stopa poreza i doprinosa u segmentima obracuna zarada i obracuna drugih prihoda, a sve usled najnovijih zakonskih izmena.

Izmena stope poreza vrsi se pomocu programske opcije [odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka]. Potrebno je posebno izmeniti stopu za obracun i stopu za isplatu. Izmenu mozete izvrsiti tako sto u prethodnu vrednost unosite staru stopu (npr. vrednost 12), a u novu vrednost unosite novu stopu (npr. vrednost 10).

Izmena stope doprinosa za obracun PIO na teret zaposlenog vrsi se modifikacijom stope pomocu programske opcije [odrzavanje/stope poreza i doprinosa/relacija]. Potrebno je pojedinacno izmeniti stopu za PIO na teret zaposlenog (sifra doprinosa 731) za svaku vrstu obracuna, svaki status radnog odnosa, kao i za svaku opstinu.

Infosys priprema programsko resenje vezano za automatsku izmenu stopa doprinosa za PIO na teret zaposlenog.
Novim obavestenjem cemo Vas izvestiti kada ova programska dorada bude uradjena.

Izmena obrasca Evidencija trgovine (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 258. od 30.04.2013.godine

Usled izmene Pravilnika o evidenciji nabavke i prodaje robe i pruzanju trgovinskih usluga, izvrseno je uskladjivanje stampe obrasca Evidencija trgovine.

Sada se na stampi obrasca prikazuju podaci o uplati dnevnog pazara i to:
- datum uplate i
- iznos uplate.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

Maksimalan rok za placanje (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 259. od 30.04.2013.godine

U skladu sa Zakonom o ograničenju rokova plaćanja, napravljena je programska opcija koja daje odgovarajući pregled obaveza prema dobavljačima ili potraživanja od kupaca.
Da bi se koristila ova opcija, neophodno je prvo izvršiti kumulativnu podršku K121205. Novouvedena opcija ("Finansijsko / Izveštaji Kupci-Dobav / Potraživanja/ Istek maksimalnog roka plaćanja") pruža informacije za koje obaveze ili potraživanja ističe maksimalno propisani rok u željenom periodu. Pregled prikazuje šta nije izmireno, a prošlo je više od zadatog broja dana od datuma prometa (fakture), bez obzira na ugovoreni datum dospeća. Maksimalni broj dana (za privredu 60, za budžetske korisnike 45 ili prema propisanim izuzecima) se može podesiti novouvedenim parametrom "ROK_IZMIRENJA_OBAV" u opciji "Servis / Parametri / Parametri". Ukoliko se ne podesi vrednost ovog parametra, podrazumevaće se 60 dana. U dijalogu se zadaje period isteka propisanog roka, maksimalni rok, kao i period prema datumu prometa iz koga se uzimaju obaveze ili potraživanja. Najbolje je ovaj period ne menjati, to jest da se odnosi od 01.04.2013 pa nadalje. Takođe, mogu se birati komitenti prema nekom kriterijumu, kao i postavljati filteri za poslovnicu, sektor, ugovor ili vrste promena.

Dobijeni pregled se može odštampati, ili uraditi rekapitulacija po komitentima, poslovnicama ili datumima. Takođe, postoji i mogućnost korišćenja opšte rekapitulacije po proizvoljnim kriterijumima.

Da bi se koristio ovaj izveštaj neophodno je da se vrši povezivanje zaduženja i uplata, tj. broj dokumenta na stavci finansijskog naloga koji predstavlja uplatu mora odgovarati broju dokumenta sa stavke finansijskog naloga koja predstavlja zaduženje.

Ukoliko je prvenstveni cilj da se blagovremeno izmire obaveze, kako se ne bi dospelo pod udar sankcija koje predviđa zakon (kazne inspekcije i penali od dobavljača) potrebno je da period isteka maksimalnog roka dospeća uvek bude u budućnosti (na primer, narednih 1,3,7 ili više dana) kako bi se na vreme sagledale obaveze.

Ukoliko je cilj da se vidi spisak nenaplaćenih potraživanje od kupaca a da je prošao maksimalni rok, radi opominjanja kupaca ili zaračunavanja penala, period isteka maksimalnog roka dospeća treba da bude u prošlosti (na primer, prethodni dan, sedmica itd.)

Obavestenje o neradnim danima (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 257. od 30.04.2013.godine

ZELIMO VAM SRECNE I RADOSNE PREDSTOJECE PRVOMAJSKE I USKRŠNJE PRAZNIKE.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, u utorak 07.05.2013.godine.

Dezurstvo cemo imati 02,03 i 04.05.2013. od 08. do 12h i 06.05.2013. od 08 do 15h. u kancelariji u Uzicu.

Budzetske firme i veza sa RINO prog (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 256. od 16.04.2013.godine

--- Dostavljanje podataka o obavezama/racunima ---

Ministarstvo finansija i privrede je donelo Pravilnik o nacinu i postupku vršenja nadzora nad sprovodenjem Zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transakcijama izmedu korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata kada su korisnici javnih sredstava dužnici.
Nadzor podrazumeva dostavljanje podataka o obavezama/racunima i izmirenjima obaveza.

Infosys sprema odgovarajuce programsko resenje koje ce biti ponudjeno svim korisnicima koji nam se jave da su zainteresovani.

Opis programskog resenja:
Podaci o obavezama/racunima iz finansijskog knjigovodstva u Infosys programu bice eksportovani u xml datoteku prema strukturi definisanoj u "Uputstvu o formatu i nameni poruke za elektronsku razmenu podataka u sistemu za registar izmirenja novcanih obaveza - RINO V.01" koje je izdalo "Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za trezor - Centrala u Beogradu - Sektor za informacione tehnologije".

Korisnici ce u opciji za eksport moci da zadaju period obaveza/racuna, kao i da izaberu konta, vrste dokumenata, komitente (šifarnik Kupaca/Dobavljaca), analitike (šifarnik Analitika), poslovnice i sektore. Predvideno je i da korisnici mogu da definišu i sacuvaju razlicite varijante izbora konta i vrsta dokumenata. Izborom snimljene varijante na dijalogu ce automatski biti podešeni filteri za konta i vrste promena.
Na osnovu zadatih parametara (period, konta, vrste promene ...) bice formiran pregled obaveza/racuna. Korisnici ce moci i da selektuju racune koji ce biti ekportovani u xml datoteku.

XML datoteku kreiranu iz Infosys programa bice moguce importovati u excel obrazac (Rino.xls) i dalje nastaviti rad prema "Uputstvu za popunjavanje obrasca sa podacima o obavezama i izmirenju obaveza" i "Korisnickom uputstvu za rad sa web aplikacijom RINO - Registar izmirenja novcanih obaveza".

BI PROMO - uskoro se ukida (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 255. od 30.03.2013.godine

--- Uskoro se ukida BI PROMO ---

BI PROMO vam je u prethodna 3 meseca bio dostupan da se upoznate i isprobate programske mogucnosti u klasi BI (Business Intelligence) to jest naprednog izvestavanja i analiza.

BI PROMO, koji se nalazi u okviru PROMO PANEL-a (gornji levi deo glavnog ekrana programa), ce biti ukinut 04.04.2013.godine, jer mu je istekao promo period.

Ukoliko ste zainteresovani za programe u klasi BI pozovite nas da organizujemo prezentaciju i ponudu.

------------------
Napomena i podsecanje na neke zanimljive analize u okviru BI PROMO:
- RFM analiza, najprofitabilniji kupci
- GMROI analiza, najprofitabilniji artikli
- ABC-XYZ analiza zaliha
- Market Basket analiza
- Analize 'Nije se dogodilo'
- Prihodi-rashodi, visegodisnje i mesecne uporedne analize
- Starost zaliha
- Optimalna nabavka
- Kasnjenja u placanju, ocekivani prilivi
- Racio analize (likvidnosti, aktivnosti, rentabilnosti)
- Trendovi
- Graficke analize

I jos jedna novina - PIVOT ANALIZATOR - opcija koja nije bila deo segmenta BI PROMO, vec ce biti uskoro deo naseg novog programa MATRIX!

DRUGI PRIHODI i poreska prijava (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 254. od 23.03.2013.godine

--- Unos ugovora iz drugih prihoda u pdv dokumenta ---

Usled izmene propisa vezano za popunjavanje poreske prijave, uradjena je dorada programa. Omogucen je automatski prenos, unetih i obracunatih, drugih prihoda u opciju PDV dokumenta.

Podesavanja - u opciji [Drugi prihodi /evidencija ugovora/ okruzenje/ parametri/pdv], potrebno je uneti:
- Sifru vrste promene, sa F5 otvoriti sifarnik vrsta promena i uneti novu vrstu promene. U novoj vrsti promene pored sifre i naziva u polje "Ui" uneti slovo "U".
- Sifru poreskog statusa 0506.
- Sifru osnova, sa F5 otvoriti sifarnik osnova i uneti novu sifru osnova. U novoj sifri osnova pored sifre i naziva uneti poreski status 0506 i tarifu 0101.

Kreiranje pdv dokumentra - u opciji [Drugi prihodi/ evidencija ugovora/ okruzenje/ kreiranje pdv dokumenta] na dijalogu su inicijalno popunjeni podaci: broj pdv dokumenta (program sam ponudi zadnji slobodan broj), sifru vrste promene, sifru osnova i sifru poreskog statusa, potrebno je samo uneti period knjizenja ugovora.
Aktiviranjem dugmeta OK pojavice se tabela sa svim ugovorima iz ponudjenog perioda. Potrebno je obeleziti ugovore koji se unose u poresku prijavu.
Zatvaranjem tabele dobicete poruku "Zavrseno formiranje dokumenta".
Potom je potrebno u job-u poslovni sistem pronaci i proknjiziti kreiran pdv dokumenat pomocu opcije, [PDV/ pdv dokumenta/ okruzenje/ stampa i obrada dokumenta].

Izmena je u kumulativnoj podrsci K121205.

* Samo za korisnike koji imaju licencu za programski segment DRU - drugi prihodi

OBR - Izmena RAD-1/P (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 253. od 22.03.2013.godine

--- Izmena periodicnog obrasca RAD-1/P ---

Usled izmene propisa u vezi periodicnog obrasca RAD-1/P za statistiku, izveseno je uskladjivanje obrasca. Poslednjim izmenama u obrazac RAD-1/P je dodata tabela 4 u kojoj se obuhvataju podaci o troskovima prevoza zaposlenih od mesta stanovanja do mesta rada, koji su isplaceni u izvestajnom mesecu.

Krace uputstvo:
Kako bi se iznos isplacenog prevoza automatski povlacio u tabeli 4, potrebno je definisati koja primanja imaju karakter prevoza preko opcije 'prevoz' (nalazi se na osnovnoj masci obrasca RAD-1/P). Ovde se za sva primanja koja spadaju u prevoz u koloni 'prevoz' unosi 'D', za ostala primanja se unosi 'N'.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k121205.

PDV -Izmena poreske prijave i KPR/1 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 248 od 30.01.2013.godine

--- Prvo obavestenje ---
--- Izmena Pravilnika o obliku i sadrzini poreske prijave PDV ---

U Službenom Glasniku Republike Srbije 123/12 od 28.12.2012, objavljen je Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave PDV. Menja se nacin popunjavanja poreske prijave u odredenim situacijama. Izmena se odnosi na sve poreske prijave pocev od prijave za januar 2013.

Zato je pripremljena programska podrška "PDV izmene - januar 2013" koja reguliše sledece:
a) Uvodenje novih poreskih statusa.
b) Podešavanje pravila za obradu dokumenata tako da upis u poreske knjige KPR i KIR na osnovu postojecih i novih poreskih statusa bude u skladu sa novim propisima.
c) Regulisanje vec upisanih stavova u poreskim knjigama KPR i KIR za postojece poreske statuse.
d) Izmena kod kreiranja poreske prijave prema novim propisima.
Novouvedeni poreski statusi sa opisom situacija u kojima se koriste, kao i izmene u nacinu formiranja poreske prijave za postojece poreske statuse se nalaze u posebnom obaveštenju.

Ova podrška se startuje iskljucivo u 2013. poslovnoj godini, za korisnike - poreske obveznike iz Republike Srbije. Korisnici koji imaju specifican koncept poreskih statusa (korisnici Zorana Ilica) ne treba da puštaju ovu podršku.

--- Pogledajte i Drugo (naredno) obavestenje ---

PDV -Izmena poreske prijave i KPR/2 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 249 od 31.01.2013.godine

--- Drugo obavestenje ---
--- Opis izmena nad postojecim poreskim statusima i uvodenje novih poreskih statusa ---
Zbog izmene Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave PDV objavljenog u Službenom Glasniku Republike Srbije 123/12 od 28.12.2012, program je prilagoden u smislu upisa u poreske knjige, kao i kod kreiranja poreske prijave. Ove izmene se automatski regulišu programskom podrškom "PDV izmene - januar 2013." ciji je nacin sprovodenja opisan u posebnom obaveštenju.

Spisak izmena vezanih za KPR - nabavka dobara i usluga:
1. Poreski status 0011 - "Nabavka dobara i usluga bez prava odbitka pdv-a" - osnovica ide u kolonu 11 KPR i kolonu 008 poreske prijave.
2. Poreski status 0012 - "Nabavka dobara i usluga bez prava odbitka pdv-a po clanu 30. Zakona" - osnovica ide u kolonu 11 KPR i kolonu 008 poreske prijave.
3. Poreski status 0030 - "Nabavka od neobveznika" - osnovica ide u kolonu 008 poreske prijave.
4. Poreski status 0506 - "Nabavke oslobodjenje pdv-a" - osnovica ide u kolonu 008 poreske prijave.
5. Novi poreski status - 0014 - Nabavka dobara i usluga (poreska prijava samo osnovica).
6. Novi poreski status - 0015 - Nabavka dobara i usluga (poreska prijava samo porez).
7. Novi poreski status 0051 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika (poreska prijava samo osnovica).
8. Novi poreski status 0052 - Placen poljoprivrednik (poreska prijava samo pdv).
9. Novi poreski status 0101 - Ispravka za nabavljenu opremu i objekte po clanu 32. Zakona.
10. Novi poreski status 0201 - Usluge ino lica clan 10. stav 1. bez prava odbitka.
11. Novi poreski status 0220 - Promet sekund. sirovina clan 10. stav 1. tacka 2. sa pravom odbitka pdv-a.
12. Novi poreski status 0221 - Promet sekund. sirovina clan 10. stav 1. tacka 2. bez prava odbitka pdv-a.
13. Novi poreski status 0222 - Promet gradjevinari - clan 10. stav 1. tacka 3. sa pravom odbitka pdv-a.
14. Novi poreski status 0223 - Promet gradjevinari clan 10. stav 1. tacka 3. bez prava odbitka pdv-a.
15. Novi poreski status 0502 - Uvoz dobara bez obracuna pdv (poreska prijava samo osnovica).
16. Novi poreski status 0507 - Nabavke oslobodjene pdv (osnovica ne ide u poresku prijavu).
17. Novi poreski status - 0930 Interni obracun za promet novca za sek. sirovine sa pravom na odbitak pdv-a (primljeni avansni racun).
18. Novi poreski status - 0931 - Interni obracun za promet novca za sek. sirovine bez prava na odbitak pdv-a (primljeni avansni racun).
19. Novi poreski status - 0932 - Interni obracun za promet novca za gradjevinare sa pravom odbitka pdv-a (primljeni avansni racun).
20. Novi poreski status - 0933 - Interni obracun pdv-a za promet novca za gradjevinare bez prava odbitka pdv-a (primljeni avansni racun).
21. Izmena je u nazivu kolone 11 u KPR. Naziv je promenjen u "Naknada bez pdv-a"

Spisak izmena vezanih za KIR - realizacija dobara i usluga:
1. Poreski status 1300 - "Realizacija dobara i usluga po clanu 4. stav 4. i clanu 5. stav 4. Zakona" - osnovica ide u kolonu 003 ili kolonu 004 poreske prijave.
2. Novi poreski status 1930 - Izdati avansni racun za promet sekund. sirovina.
3. Novi poreski status 1931 - Izdati avansni racun za promet gradjevinari.
4. Novi poreski status 1050 - Realizacija po clanu 10. stav 2. tacka 1.
5. Novi poreski status 1051 - Realizacija po clanu 10. stav 2. tacka 2.
6. Novi poreski status 1052 - Realizacija po clanu 10. stav 2. tacka 3.

PDV -Izmena poreske prijave i KPR/3 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 252. od 13.02.2013.godine
---
Postoje naknadne izmene i dopune Obavestenja broj 249 od 31.01.2013.godine, usled naknadnih tumacenja propisa.

OBR - Izmena mesecnog obrasca RAD-1 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 250 od 04.02.2013.godine

--- Izmena mesecnog obrasca RAD-1 ---

Usled izmene propisa u vezi mesecnog obrasca RAD-1 za statistiku, izveseno je uskladjivanje obrasca. Poslednjim izmenama u obrazac RAD-1 je dodata tabela 4 u kojoj se obuhvataju podaci o troskovima prevoza zaposlenih od mesta stanovanja do mesta rada, koji su isplaceni u izvestajnom mesecu.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k121205.

Krace uputstvo:
Kako bi se iznos isplacenog prevoza automatski povlacio u tabeli 4, potrebno je definisati koja primanja imaju karakter prevoza preko opcije 'prevoz' (nalazi se na osnovnoj masci obrasca RAD-1). Ovde se za sva primanja koja spadaju u prevoz u koloni 'prevoz' unosi 'd', za ostala primanja se unosi 'n'.

OBR-CG - Preko 720 eura - 15% (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 251 od 12.02.2013.godine

--- Preko 720Eura - 15% ---

uradjena je programska dorada na osnovu Zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizickih lica (Sluzbeni list Republike Crne Gore broj 6/2013 od 31.01.2013.). Zakonskom dopunom je predvidjeno dodatno oporezivanje zarada koje su u bruto iznosu iznad 720 eur, tako sto se na razliku iznad ovog iznosa obracunava porez po stopi od 15%.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

BIH: Aneks - programske izmene (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 242 od 11.12.2012.godine

--- Dodatni racunovodstveni izvestaj - Aneks ---

Usled izmene propisa u vezi obrasca "Dodatni racunovodstveni izvestaj Aneks", izvrseno je uskladjivanje odgovarajuceg programa.

Izmena obrasca je dostupna korisnicima u novoj verziji programa koja je instalirana tokom decembra 2012.

PPP elektronska predaja obrasca (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 247 od 14.01.2013.godine

--- PPP elektronska predaja obrasca ---

Na sajtu porekse uprave (www.poreskauprava.gov.rs) postoji link 'Elektronski servisi za poreske obveznike' u kome se moze elektronski predati pojedinacna poreksa prijava. Na samoj PPP prijavi program pita koji deo obrasca saljete i gde se nalazi txt fajl za uvoz. To su oni txt fajlovi koji se dobijaju u "Elektronskom obliku PPP obrasca" Info programa. Pre podnosenja PPP prijave, potrebno je pustiti podrsku K121205.

PRVI KORACU U PROGRAMU za 2013.god (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 246 od 02.01.2013.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2013. GODINI ***

PRE SVEGA 2012.GODINA (Info2012)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2012.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2013. GODINI (Info2013)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2013.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2013, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2012.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2013. godini, sa uskladjivanjem sa 2012.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2013. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

CESTITKA 2013 i radno vreme (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 245 od 31.12.2012.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, u cetvrtak 03.01.2013.godine. Potom necemo raditi na Bozic 07.01.2013.godine.

CG - Obrazac “EVIDENCIJA TRGOVINE” (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 243 od 13.12.2012.godine


Obavestenje broj 242 od 11.12.2012.godine

--- OBRAZAC “EVIDENCIJA TRGOVINE” ---

Usled izmene propisa vezano za evidenciju nabavke i prodaje robe i pruzanja trgovinskih usluga (Pravilnik se primenjuje za 2013 godinu), uradjena je dorada programa.

Obrazac Evidencija trgovine EM dobija se pozivom opcije maloprodaja/trgovacka knjiga/KEPU obr./okruzenje/pregled trgovacke knjige.
Obrazac Evidencija trgovine EV i EMU dobija se pozivom opcije robno/pregledi knjige/knjige/KEPU knjiga/okruzenje/KEPU obrazac.

Da bi imali tacne podatke u prethodnim evidencijama potrebno je podesiti seme prepisa u 2013.-oj godini.

Podesavanje za obrazac “Evidencija trgovine EM”

Opcija okruzenje/sema prepisa iz finansijskog/okruzenje/postavljanje na default. Nakon dobijanja upita “Postojeca sema prepisa za Trgovacku knjigu se brise. Prepis (Y/N), treba izabrati Yes. Pojavice se novi upis “Prepis osnovne varijante (Y/N), treba izabrati Yes.
Potrebno je da proverite inicijalno postavljena konta u tabeli, i po potrebi ih korigujete.

Podesavanje za obrazac “Evidencija trgovine EV”

Opcija okruzenje/sema prepisa/okruzenje/postavljanje na default. Nakon dobijanja upita “Postojeci def. podaci se brisu. Prepis (D/N), treba izabrati Da.
Postoje nekoliko varijanti podesavanja Evidencije trgovine EV.
1. Veleprodajni objekat se vodi po veleprodajnim cenama, razduzenje i zaduzenje povlaci iz finansijskog knjigovodstva, gde se zaduzenje knjizi po veleprodajnoj ceni a razduzenje knjizi po veleprodajnoj ceni uvecanoj za pdv.
U tom slucaju relevantna je difoltna sema prepisa “-K1”. Potrebno je kliknuti misom na taj red, a potom pozovite opciju okruzenje/kopiranje na objekat. U ponudjenom dijalogu u polje novi objekat potrebno je uneti sifru objekta. Ukoliko imate vise veleprodajnih objekata ponovite postupak za svaki objekat posebno.
2. Veleprodajni objekat se vodi po veleprodajnoj ceni, zaduzenje i razduzenje se knjizi iz robnog knjigovodstva, gde se zaduzenje knjizi po veleprodajnoj ceni a razduzenje knjizi po veleprodajnoj ceni uvecanoj za pdv.
U tom slucaju relevantna je difoltna sema prepisa “-K3”. Potrebno je kliknuti misom na taj red, a potom pozovite opciju okruzenje/kopiranje na objekat. U ponudjenom dijalogu u polje novi objekat potrebno je uneti sifru objekta. Ukoliko imate vise veleprodajnih objekata ponovite postupak za svaki objekat posebno.
3. Veleprodajni objekat se vodi po veleprodajnoj ceni, zaduzenje i razduzenje se knjizi iz robnog knjigovodstva gde se i zaduzenje i razduzenje knjizi po veleprodajnoj ceni uvecanoj za pdv.
U tom slucaju relevantna je difoltna sema prepisa “-NK”. Potrebno je kliknuti misom na taj red, a potom pozovite opciju okruzenje/kopiranje na objekat. U ponudjenom dijalogu u polje novi objekat potrebno je uneti sifru objekta. Ukoliko imate vise veleprodajnih objekata ponovite postupak za svaki objekat posebno.
Napomena: Pravilnik o evidenciji nabavke i prodaje robe i pruzanja usluga nalaze da se “Evidencija trgovine EV” vodi po veleprodajnim cenama.

Podesavanje za obrazac “Evidencija trgovine EMU”

Opcija okruzenje/sema prepisa/okruzenje/postavljanje na default. Nakon dobijanja upita “Postojeci def. podaci se brisu. Prepis (D/N)”, treba izabrati Da. Za obrazac EMU relevantna je difoltna sema prepisa “-81”. Potrebno je kliknuti misom na taj red, a potom pozovite opciju okruzenje/kopiranje na objekat. U ponudjenom dijalogu u polje novi objekat potrebno je uneti sifru objekta. Ukoliko imate vise objekata usluga ponovite postupak za svaki objekat posebno.

OBR - Obrasci OS i OS-1 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 241 od 30.11.2012.godine


Specifikacija uplacenih doprinosa za svakog obveznika - osiguranika: Obrasci OS i OS-1

Uradjena je stampa Obrazaca OS i OS-1 – Specifikacija uplate dprinosa za svakog obveznika - osiguranika. Izmena je uradena prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, a prema kojem se uz OD i OD-1 obrazac predaje i specifikacija uplacenih doprinosa za svakog obveznika – osiguranika.

Obrasci se nalaze na opciji menija "Izveštaji / Obrasci / Obrazac OD ili OD-1", zatim "Okruženje / Obrazac OS ili OS-1".

Programska dorada se nalazi u novoj verziji programa koju ce korisnici dobiti prilikom novogodšnje instalacije.

Napomena:
Kako bi na Obrascima OS i OS-1 bili ispravno popunjeni periodi obracuna doprinosa, potrebno je da pre pocetka obracuna unesete sve relevantne datume za tekuci mesec. Na primer, ukoliko je radnik prekinuo radni odnos u tekucem mesecu potrebno je u sifarniku zaposlenih uneti 'Datum odlaska - poslednji dan rada'; Ukoliko je tokom meseca zapoceto ili zavrseno socijalno bolovanje/porodiljsko odsustvo potrebno je uneti podatak o datumu otvaranja ili zatvaranje bolovanja (opcija Arhiva/Evidencija bolovanja ili Arhiva/Porodiljsko odsustvo).

PDV - Arhiviranje poreske prijave (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 240 od 26.11.2012.godine

--- Arhiviranje poreske prijave ---

Napravljena je programska mogucnost arhiviranja poreske prijave, KPR i KIR. Arhivirana prijava se može odštampati dok se arhivirane verzije KPR/KIR mogu uporedjivati uz prikaz i štampu razlika.
Arhiviranje poreske prijave, KIR i KPR se vrši prilikom obrade poreske prijave (Poreska prijava - Štampa i obrada).
Opcije za štampa arhivirane poreske prijave, poredenje arhiviranih verzija KPR i KIR se pokrecu sa menija Okruzenje / PDV arhiva.

Veza sa pumpnim stanicama (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 239 od 31.10.2012.godine

--- Veza Infosys programa sa pumpnim programima ---


Prema novim propisima, regulisan je nacin povezivanja pumpne stanice i fiskalne kase pomocu odgovarajuce elektronske opreme. Naše preduzece se ne bavi ovim poslom, ali je otvoreno za odredene vidove saradnje. Ukoliko imate poseban softver drugog proizvodaca za rad na prodaji iz objekata gde postoje pumpni automati za naftne derivate (benzinska pumpa), a istovremeno koristite naš poslovni softver, bilo bi poželjno da se ostvari komunikacija izmedu ova 2 programa. Pri tome treba definisati koji se dokumenti i šifarnici, i u kom smeru razmenjuju. Mogu se razmenjivati:
- šifarnik artikala
- šifarnik poslovnih partnera
- kalkulacije na malo - prijemnice robe
- otpremnice prema kupcima
- prodaju sa fiskalnog uredaja
- druge evidencije ako se ukaže potreba

Za samu razmenu, preduzece Infosys je razvilo odredeni postupak koji omogucava eksport i import podataka u tacno definisanom DBF ili XML formatu podataka. Ukoliko je proizvodac vašeg softvera za rad na benzinskoj stanici zainteresovan za saradnju možete ga uputiti na nas radi dogovora o eventualnoj saradnji.

PDV izmene - OBAVEŠTENJE broj 4 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

--- Obaveštenje od 28.09.2012.godine ---

********************************************
POSTUPAK ZA REGULISANJE PROGRAMSKIH IZMENA ZBOG NAJAVLJENIH IZMENA ZAKONA O PDV-u SA PRIMENOM OD 01.10.2012.
********************************************

1. Upoznati se sa izmenama Zakona.

2. Uraditi arhiviranje (backup) baze podataka za 2012. godinu. Opcija je "Servis / Arhiviranje / Arhiviranje na USB (lokalni disk)"

3. Izvršiti pripremljenu programsku podršku. Ukoliko imate više dislokacija na kojima je instaliran Infosys program, podršku treba izvršiti na svakoj dislokaciji posebno. Postupak aktiviranja podrške je sledeći:
a) - Na glavnom ekranu opcija: Infosys podrska / Okruženje / Sinhronizacija / OK
b) - Mišem pozicioniranje na k111205e
c) - Infosys podrska / Okruženje / Preuzimanje podrške, pa zatim kliknuti mišem na dugme 'Preuzmi'
d) - Kada je potpuno završen korak c), onda je potrebno kliknuti mišem na dugme 'Instaliraj'
e) - Kada se pojavi poruka da je završena instalacija podrške, treba izaći iz programa pa ponovo ući.
Ukoliko imate neki od JOB-ova (Otkup poljoprivrednih proizvoda, Otkup mleka, ITR, Otpremnice po linijama, Mehanizacija, Recepcija, Zadruga, Komunalni sistem) postupak treba ponoviti za podršku j111205e.
Na kraju ponovite ceo postupak za podršku PDV20. Obratite pažnju da podrška PDV20 (tacka 2 opisanog postupka) može da se na ekranu nalazi dosta nisko i tada je potrebno skrolovati ekran naniže malo duže. Kod startovanja ove podrške biće vam neophodna lozinka koju ćete dobiti od Infosys-a.
U svakom slučaju, možete pozvati Infosys za konsultacije oko ovog postupka.

Opšta stopa PDV-a će biti povećana sa 18% na 20%, a stopa PDV nadoknade poljoprivrednicima će biti povećana sa 5% na 8%. Preduzeće Infosys je pripremilo programske izmene koje, izmedu ostalog, omogućavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program će automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne račune, pri čemu za ulazne račune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim računima dobavljača pomoću opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 02.10.2012., a ulazni račun dobavljača 28.09.2012., tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa računa dobavljača.
b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.10.2012., a promet je bio do 30.09.2012. Ovde je ključno da datum prometa bude tačno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajuću stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih računa kada je avansni račun od pre 30.09.2012., a konačni nakon toga.

d) Regulisanje otkupa od poljoprivrednika kada je promet izvršen pre 30.09.2012., a isplata bila nakon toga.

e) Regulisanje knjižnih zaduženja prema periodu prometa na koji se odnosi. Kako u programu postoje opcije za automatsko kreiranje knjižnih zaduženja na osnovu prometa u nekom periodu, preporuka je da se to kreiranje odvojeno radi za period do 30.09.2012, a odvojeno za period od 01.10.2012.

f) Regulisanje kopiranja dokumenata, kao i kreiranje dokumenata jednog tipa na osnovu dokumenata drugog tipa (Faktura ? Fakturu, Kalkulacija ? Fakturu, Nalog magacinu ? Otpremnicu I slično). U ovim situacijama se primenjuju stope u skladu sa datumom prometa dokumenta koji se kreira. Na primer, ako kopiramo neku fakturu iz veleprodaje koja nosi datum prometa od 28.09.2012. u novu fakturu koja nosi datum prometa od 02.10.2012., kopiraće se svi podaci osim poreskih stopa koje će se uzeti iz novog perioda.

g) Regulisanje stanja zaliha u maloprodaji, na osnovu popisa po tarifama ili po artiklima. Korisnici koji imaju maloprodaju treba da se odluče da li povećavaju cene za procenat promene PDV-a (oko 1,6949%) ili regulišu izmenu smanjenjem svoje razlike u ceni za iznos uvećanog PDV-a.
Ako se radi izmena cene, obavezno bi trebalo sprovesti popis. U svakom slučaju, ukoliko vodite robno ili ukoliko ne vodite robno, treba pomoću opcije "Robno / Zalihe,popisi,nivelacije / Popisne liste / Popisi" evidentirati zaglavlje popisa za svaki maloprodajni objekat, a zatim uneti sve stavke po artiklima pojedinačno (ukoliko ne vodite robno) ili ih inicijalizovati sa knjigovodstvenim stanjem opcijom prepis količina i cena (ukoliko vodite robno).
Ukoliko ne menjate cene opcijom okruženje "Kreiranje MP kalkulacija" (iz režima "Tabelarni pregled - obrada") popuniti dijalog, potrebno je uneti prelazni konto a indikator promena cena ne treba da bude uključen. Automatski se kreiraju dve MP kalkulacije. Jedna će nositi datum 30.09.2012., imaće negativne količine, nabavna cena će biti upisana kao prodajna cena umanjena za PDV prema staroj stopi. Druga će nositi datum 01.10.2012., imaće pozitivne količine, nabavna cena i prodajna cena će biti kao sa prve kalkulacije.
Ako menjate cene zbog efekta promene stope pdv-a, potrebno je na dijalogu uneti prelazni konto, broj decimala za zaokruženje a indikator promene cena treba da bude uključen. Automatski se kreiraju tri MP kalkulacije. Jedna će nositi datum 30.09.2012., imaće negativne količine, nabavna cena će biti upisana kao prodajna cena umanjena za PDV prema staroj stopi. Druga će nositi datum 01.10.2012., imaće pozitivne količine, nabavna cena i prodajna cena će biti kao sa prve kalkulacije. Treća će nositi datum 01.10.2012., i predstavljaće nivelaciju cena. Obradom ovih kalkulacija se reguliše ukalkulisan PDV i ukalkulisana razlika u ceni u poslovnim knjigama. Prelazni konto služi da se uravnoteži nalog od automatski dobijenih kalkulacija.
Ako se popis evidentira po tarifama, onda se koristi opcija "Maloprodaja / Zaključna knjiženja / Popis po tarifama. Tu se unese popis po objektima i tarifama ili se generiše na osnovu robnog. Zatim se startuje opcija "Kreiranje MP kalkulacija" će se automatski kreirati dve MP kalkulacije, uz pitanje da li se menjaju prodajne cene ili ne. Jedna će nositi datum 30.09.2012., imaće količinu -1, nabavna cena će biti upisana kao prodajna vrednost umanjena za PDV prema staroj stopi. Šifra artikla će biti "TAR0101", ako je "0101" tarifa za opštu stopu. Druga će nositi datum 01.10.2012., imaće količinu +1, a nabavna cena će biti kao sa prve kalkulacije, a prodajna će ostati ista ako se ne menjaju cene. Promena cena se ne preporučuje ako se koristi ova opcija, jer mora postojati popis po svakom artiklu, a to znači da treba raditi prethodno objašnjen popis po artiklima. Obradom ovih kalkulacija će se regulisati ukalkulisan PDV i ukalkulisana razlika u ceni u poslovnim knjigama.
h) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 30.09.2012 treba da bude stara stopa, inače treba da je nova stopa.

i) Modifikacija datuma prometa fakture, kalkulacije i drugih dokumenata će menjati primenjene stope PDV-a, ako je to potrebno zbog prelaska iz starog na novi period i obrnuto.

k) Podrška će automatski arhivirati (zaključati) poreske periode zaključno sa osmim mesecom za mesečne obveznike, odnosno sa drugim kvartalom za kvartalne obveznike. Ukoliko je preduzeće u toku godine prešlo sa jednog režima na drugi, treba proveriti da li se poreski periodi adekvatno arhivirani. Kod preduzeća koji primenjuju srazmerni odbitak, program će kod arhiviranja postaviti koeficijent srazmernog odbitka na 1, a vi to treba kasnije da izmenite.

Napomena:
Datum početka važenja nove opšte pdv stope se može parametarski postaviti tekućim parametrom TARIFEEX. Ukoliko se ispostavi da ovaj propis počinje da se primenjuje od nekog drugog datuma a ne od 01.10.2012. kako je najavljeno, onda korisnik treba da pozove Infosys da mu se postavi taj drugi datum. (Ovo napominjemo jer do momenta objavljivanja ovog obaveštenja nemamo zvaničnu potvrdu da je propis donešen - nije izašao u Službenom listu).

Preporuka: Proveriti računsku tačnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata (računi, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice, ...) za stope 18% i 20% jer ćete verovatno imati dokumente iz septemba i oktobra.

PDV izmene - OBAVEŠTENJE broj 3 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

--- Obaveštenje od 27.09.2012.godine za korisnike koji imaju fiskalne kase ili fiskalne štampače ---

*** Infosys NE VRŠI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampačima

Korisnici koji imaju fiskalne kase ili fiskalne štampače, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreskih stopa sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadleznim softverskim firmama sa kojima imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana vikenda 28.09 do 30.09.2012., a obavezno pre početka rada u ponedeljak, 01.10.2012. (ako Zakon drugačije ne bude regulisao).
Dakle, preduzeće Infosys NE RADI ovaj posao.

Preduzeće Infosys pruža konsultacije i prograsmku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

KASA - NI obrazac-Nalog za ispravku (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 234 od 20.09.2012.godine

Nalog za ispravku - obrazac NI

Uradena je dorada programa u programskom segmentu kasa u maloprodaji. Dorada se odnosi na mogucnost štampe obrasca NI na obicnom štampacu ili fiskalnom uredaju kao nefiskalni tekst.
Potrebno je podesiti parametar "štampa naloga za ispravku", izborom programske opcije glavnog menija, održavanje/parametri/kartica štampa racuna.
Parametar ima tri vrednosti.
1. Bez štampe, ukoliko ne želite da štampate obrazac NI.
2. Na štampacu, ukoliko želite da obrazac NI štampate na obicnom štampacu.
3. Na fiskalnom štampacu, ukoliko želite da obrazac NI štampate na fiskalnom uredaju kao nefiskalni tekst.

Na korisniku je da ovo koristi samo ako smatra da je ispravno to jest u skladu sa propisima.

Izmena se nalazi u podršci K111205.

PDV izmene - OBAVEŠTENJE broj 1 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

--- Obaveštenje od 18.09.2012.godine ---

Vlada Republike Srbije je najavila da ce doći do izmena nekih odredbi Zakona u PDV-u. Opšta stopa PDV-a će biti povećana sa 18% na 20%, a stopa PDV nadoknade poljoprivrednicima će biti povećana sa 5% na 8%. Ove izmene će se primenjivati od 01.10.2012, a neke izmene će važiti od 01.01.2013. godine.
Preduzeće Infosys će pripremiti programske izmene koje, izmedu ostalog, treba da omoguće:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.10.2012., a promet je bio do 30.09.2012.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih računa kada je avansni račun od pre 30.09.2012., a konačni nakon toga

d) Regulisanje otkupa od poljoprivrednika kada je promet izvršen pre 30.09.2012., a isplata bila nakon toga

e) Eventualne druge situacije koje će biti regulisane Zakonom ili podzakonskim aktima

Iako predlog Zakona još nije usvojen, zbog kratkog vremena smo smatrali da sada treba da obavestimo naše korisnike o radnjama koje treba da preduzmu zbog toga:

1. Korisnici koji imaju fiskalne kase ili fiskalne štampace, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreskih stopa sa serviserima fiskalnih kasa sa kojima imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana vikenda 28.09 do 30.09.2012., a obavezno pre početka rada u ponedeljak, 01.10.2012. (ako Zakon drugačije ne bude regulisao).
Preduzeće Infosys NE RADI ovaj posao.

2. Analizirati Zakon kada bude usvojen.

3. Kada u sistemu obaveštenja Infosys programa dobijete novo obaveštenje da je spremna podrška za regulisanje zakonskih izmena, biće potrebno da postupite po njemu. Ukoliko, iz bilo kog razloga još nemate Internet na nekoj od lokacija gde je instaliran Infosys program, neophodno je da se dogovorimo o načinu i terminu instalacije ove podrške.

KEPU knjiga za maloprodaju (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 232 od 23.08.2012.godine

KEPU knjiga za maloprodaju

Ukoliko Vam je podesena KEPU knjiga za maloprodaju na bazi robnog prometa a zelite da se nalog za ispravku posebno prikaze kao razduzenje u storno, potrebno je podesiti sledece:
Opcija [maloprodaja/trgovacka knjiga/KEPU obrazac/okruzenje/parameteri], u polje 'sifra dokumenta - pazar', pored upisane sifre dokumenta za pazar uneti sifru dokumenta za nalog za ispravku, razdvojene zarezom.
Pored ovog podesavanja potrebno je pustiti kumulativnu podrsku K111201.

OBR - Obrazac ZIP, javna preduzeca (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 230 od 17.07.2012.godine

- Programski segment Obracun zarada, Opcija Izvestaji/Obrasci -

U okviru segmenta Obracun zarada uradjen je "Obrazac ZIP - javna preduzeca". Obrazac ZIP sadrži podatke o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima zaposlenih u javnom preduzecu i preduzecu koje je osnovalo javno preduzece. Preduzece popunjava Obrazac ZIP na osnovu podataka koje utvrdi na dan isplate zarada, odnosno drugih primanja u skladu sa Uredbom o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzecima i dostavlja nadleznoj organizacionoj jedinici Zavoda za obracun i placanje.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K111205.

OBR - M4 prilog na obrascu (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 231 od 17.07.2012.godine

Predlog SO:
Internim aktom Fonda penzijsko invalidskog osiguranja uvedene su dve tabele kao prilog M4 obrascu. Tabele se nalaze na okruzenju opcije Arhiva/Obrasci/M4 obrazac/Izrada M4 obrasca. Izmene su u kumulativnoj podrsci K111205.