Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

Evidencija POPDV - izmena (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 402 od 04.12.2018.godine

---Evidencija POPDV - izmena---

Izmenjen je način formiranja opšte evidencije POPDV u cilju jednostavnijeg pregleda i slaganja podataka sa POPDV obrascem.

Izmena se odnosi na:

- Način iskazivanja podataka o avansnom zatvaranju kod primljenih i izdatih računa (u delu evidencije koji se odnosi na iskazivanje podataka o avansu, iskazuju se podaci samo o izdatim i povezanim avansnim računima iz istog poreskog perioda);

- U delovima opšte evidencije POPDV koje se odnose na primljene račune koji se iskazuju u delovima obrasca 8a, 8b i 8g dodate su 4 nove kolone koje se odnose na prikaz podataka o PDV-u iz povezanih avansnih računa iz prethodnog obračunskog perioda. Dodatne kolone će naknadno biti uključene na štampi opšte evidencije POPDV.

Ukoliko ste ranije štampali podatke iz evidencije, potrebno je da po preuzimanju dorada ponovite štampu.

Dorade se nalaze u podršci za poreske statuse POD_PSTS i kumulativnoj podršci k171201. Ukoliko imate verziju programa od 30.11.2018. godine potrebno je instalirati samo podršku za poreske statuse POD_PSTS.SR

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 398 od 01.09.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_3.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.06.2017.god - 31.08.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 401 od 03.12.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_4.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.09.2017.god - 30.11.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201, ili K2019 i J2019 za verziju programa V2019.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Olakšice od 01.oktobra 2018.godine (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 400 od 19.11.2018.godine


---Olakšice koje se primenjuju od 1. oktobra 2018. godine---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za oslobađanja od plaćanje poreza i doprinosa za novoosnovane poslodavce koja se primenjuju od 1. oktobra 2018. godine, preduzeće
“Infosys“ je pripremilo odgovarajuće programsko rešenje.

1) U šifarniku statusa, opcija Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik statusa otvoreni novi statusi sa pravom na poresko oslobođenje u skladu sa članom 21đ Zakona i članom 45g Zakona o doprinosima,
koje koriste poslodavci- pravna lica,odnosno preduzetnici, koji su osnovani, odnosno registrovani počev od 01. oktobra 2018. godine zakuljučno sa 31. decembrom 2020. godine.

330 - Zaposleni-novoosnov.prav.lica
Porez i doprinosi se ne placaju.
Zaposleni kod poslodavaca-novoosnovanih pravnih lica, odnosno preduzetnika.

331 - Vlasnik-novoosnovana pr.lica
Porez i doprinosi se ne plačaju.

332 - Preduzetnik-novoosnovano lice
Porez i doprinosi se ne plaćaju.

333 - Poljoprivred.novoosnovano lice
Porez i doprinosi se ne plaćaju.

340 - Zaposleni-novoosnov.prav.lica
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.
Zaposleni kod poslodavaca-novoosnovanih pravnih lica, odnosno preduzetnika.

341 -Vlasnik-novoosnovana pr.lica
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.

342 - Preduzetnik-novoosnovano lice
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.

343 -Poljoprivred.novoosnovano lice
Porez se ne plaća, plaća se doprinos za PIO.


2) U šifarniku olakšice/subvencije otvorena nova šifra:
22 - Poslodavci-novoosnovana pravna lica, preduzetnici registrovani od 1.oktobra 2018. god.

3) U šifarniku stopa poreza i doprinosa, definisane su stope za doprinos za PIO za statuse:
340,341,342,343


Podešavanje stopa doprinosa za PIO vrši se na sledeći način:
Opcija, Zarada/Parametri obračuna/Stope poreza i doprinosa, pozicioniranjem na odgovarajući status stope se preuzimaju opcijom,Okruženje/Default-ne stope za obračun poreza i doprinosa.

Izvozne fakture, formiranje PDV dok (JOB: FIN, SPOT, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 399 od 11.10.2018.godine


--- Izvozne fakture – formiranje PDV dokumenta ---

Omogućeno je formiranje PDV dokumenta na osnovu izlaznih faktura koje se odnose na izvoz dobara i usluga u slučaju kada datum fakture i datum istupa dobara ne pripadaju istom obračunskom periodu (Opcija menija Robno/Faktura/Okruženje/Formiranje PDV dokumenta – IZVOZ). Za ovu svrhu je dodato datumsko polje ’Datum istupa’ na zaglavlju faktura.

U slučaju da je izvozno carinjenje izvršeno u jednom obračunskom periodu, a istup dobara je izvršen u narednom obračunskom periodu, moguće je na osnovu izvoznih faktura i zadatog perioda istupa dobara formirati PDV dokument kojim će se izvršiti knjiženje u PDV evidenciji.

Pripremljene su odgovarajuće difoltne vrste promena (opcija menija Šifarnici/Vrste dokumenata, potom Okruženje/Postavljanje difoltnih vrsta promene) i difoltne šifre osnova (opcija menija Šifarnici/Ostali/Šifarnik osnova, potom Okruženje/Postavljanje difoltnih osnova) .

Postupak unosa:
1. Izvozna faktura se unosi sa neutralnim poreskim statusom 0003 i odgovarajućom vrstom promene za knjiženje:
- difoltna vrsta promena '-85M' ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu umesto konta prihoda iznos prometa knjiži na konto pasivnih vremenskih razgraničenja ili,
- difoltna vrsta promene '-85N' ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu po osnovu fakture knjiži samo razduženje magacinskog konta i konta troška ili,
- standarna vrsta promene ukoliko je potrebno da se u finansijskom knjigovodstvu konto kupca i konto prihoda knjiže po datumu fakture a ne po datumu istupa.
2. U trenutku kada roba pređe granicu, na zaglavlju faktura je potrebno uneti podatak o datumu istupa
3. Za određeni period je potrebno formirati PDV dokument pokretanjem opcije na okruženju faktura ’Formiranje PDV dokumenta – izvoz’. Na dobijenom dijalogu je potrebno zadati:
a) period datuma istupa,
b) poreski status sa kojim je uneta faktura (najčešće 0003).
Nakon potvrde unosa formiraće se tabelarni pregled sa prikazom izvoznih faktura koje ispunjavaju prethodno zadate kriterijume. Upis faktura u PDV dokumenta vrši se iz tabelarnog pregleda pomoću opcije Okruženje/Upis u PDV dokumenta. Na dobijenom dijalogu je potrebno zadati:
a) broj PDV dokumenta (podmeće se naredni broj PDV dokumenta, koji je moguće izmeniti),
b) datum PDV dokumenta (može biti u opsegu zadatog perioda datuma istupa),
c) vrstu promene:
- difoltna vrsta promene '-993' u slučaju da se u trenutku istupa vrši zatvaranje konta pasivnih vremenskih razgraničenja i prihoda ili,
- difoltna vrsta promene '-994' ukoliko se u trentuku istupa vrši knjiženje na kontu prihoda i kupca ili,
- difoltna vrsta promene '-995' u slučaju da se u trenutnu istupa vrši samo knjiženje u poresku evidenciju bez knjiženja u finansijsko knjigovodstvo,
d) šifru osnova (difoltna '-244'),
e) PDV status (najčešće 1100).
Podaci iz polja koja su označena zvezdicom (*) se na osnovu prvog unosa mogu zapamtiti izborom opcije "Snimanje podataka označenih *"

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 387 od 01.06.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_2.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.03.2017.god - 31.05.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

POPDV - učitavanje XML datoteke (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 397 od 10.08.2018.godine

--- POPDV - učitavanje XML datoteke (fajla) u Poresku upravu ---

U skladu sa poslednjim izmenama strukture XML datoteke od strane Poreske uprave 01.08.2018. godine, uradjena je odgovarajuća programska dorada.

Dorada je ubačena u podršku 03.08.2018. godine.

Programske dorade možete preuzeti instaliranjem podrške K171201E, J171201, POD_PSTS.

POPDV - novi poreski statusi (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 396 od 30.07.2018.godine

- POPDV - novi poreski statusi

U skladu sa najnovijim tumačenjima Pravilnika, uradjena je programska dorada, podešavanjem poreskih statusa. Neki poreski statusi su izmenjeni, pa je potrebno uraditi ponovnu obradu dokumenata.

Izmenjeni poreski statusi su:
- 0016 - Nabavka dobara i usluga u Republici bez prava na odbitak PDV knjizi se bruto u osnovicu.
- 1002 - Knjizno odobrenje naknadno potpisano knjizi se samo pdv.
- 1030 - Naknadno steceno pravo odbitka PDV za Kosovo (stornira se oporezivi promet i istovremeno evidentira promet koji je oslobodjen obracuna PDV).
- 1500 - Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu clan 24. stav 1. tacka 5. Zakona o PDV.

Podešeni su novi poreski statusi:
- 0228 - Promet u oblasti gradjevine clan 10. stav 2. tacka 3 iznad limita sa pravom odbitka PDV
- 0515 - Uvoz dobara na koji se placa PDV iznad limita sa pravom odbitka PDV
- 0820 - Nabavka dobara i usluga u Republici bez prava na odbitak PDV koristi se u specificnim situacijama.
- 0913 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici sa pravom odbitka PDV povracaj sredstava - storno.
- 0914 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici bez prava odbitka PDV povracaj sredstava - storno.
- 0915 - Dati avans za nabavku u Republici (nije primljen avansni racun).
- 0921 - Primljeni avansni racun za nabavku u Republici sa pravom odbitka PDV povracaj sredstava - storno - srazmerni odbitak.
- 1008 - Oporezivi promet dobara i usluga u Republici iznos osnovice u PDV i FIN je razlicit.
- 1009 - Storno nepotpisanog knjizenog knjiznog odobrenja - knjizi se samo osnovica.
- 1031 - Obracun PDV za Kosovo, nisu steceni uslovi za oslobadjanje PDV (stornira se oslobodjen promet, i istovremeno evidentira oporeziv promet).
- 1055 - Promet za koji obveznik PDV nije poreski duznik cl. 10. stav 2. tacka 1. - povecanje osnovice (otvoren za unos knjiznog zaduzenja po fakturi za sekundarne sirovine i gradjevinu).
- 1056 - Promet za koji obveznik PDV nije poreski duznik cl. 10. stav 2. tacka 1. - smanjenje osnovice (otvoren za unos knjiznog odobrenja po fakturi za sekundarne sirovine i gradjevinu).

Programska dorada se nalazi u podršci Difoltni poreski statusi za Srbiju.

POPDV - NOVI PROGRAMSKI MODUL (JOB: FIN,SPOT,KASAM2,REC, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 392 od 28.06.2018.godine

--- POPDV ---

Pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje za primenu Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Predviđeno je da se primena pravilnika vrši upotrebom odgovarajućih poreskih statusa, kako bi se izvršilo evidentiranje u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, kao i formirale potrebne PDV evidencije. Šifarnik poreskih statusa (Opcija menija PDV/Šifarnici/Poreski statusi) je značajno proširen uvođenjem novih statusa. U okviru statusa je uveden opis polja POPDV obrasca u kojima će se status iskazivati, a radi lakšeg upoznavanja i primene novih statusa, omogućena je štampa poreskih statusa po delovima POPDV obrasca (opcija menija PDV/Šifarnici/Poreski statusi). Prilikom unosa dokumenta odabir poreskog statusa možete vršiti pretragom po delu POPDV obrasca u kom je potrebno iskazati odgovarajuću promenu. Preporučujemo da u ovu svrhu koristite inkrementalnu pretragu – po ulasku u šifarnik, umesto pokretanja pretrage klikom na taster F5, potrebno je odabrati kombinaciju tastera Ctrl+i, nakon čega se zadaje kriterijum pretrage. Npr. ukoliko je neku promenu potrebno evidentirati u delu 8a.2 Obrasca POPDV, inkrementalnom pretragom će se suziti prikaz šifarnika poreskih statusa samo na one koji se iskazuju u ovom delu Obrasca. Ukoliko želite da inkrementalna pretraga bude inicijalno uključena pri ulasku u šifarnik poreskih statusa, nakon uključivanja inkrementalne pretrage kombinacijom tastera Ctrl+i, potrebno je kliknuti na tabelu desnim tasterom miša, potom na dobijenoj listi odabrati ’Dodatne opcije’ i nakon toga podopciju ’Snimi tekuće stanje inkrementalnog pretraživanja’.

Neophodno je da se detaljno upoznate sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV, kako biste mogli da se opredelite za upotrebu odgovarajućeg poreskog statusa.

Napominjemo da obratite pažnju na najčešće situacije, koje se sada posebno iskazuju u Obrascu (kao što su storna dokumenata, knjižna odobrenja i zaduženja i mnoge druge) i koristiti odgovarajuće statuse. Navodimo primer nekih od njih, za koje se sada koriste drugačiji poreski statusi:
a) Ukoliko se vrši storno izlazne fakture koji je potrebno iskazati u delu 3.6 Obrasca, potrebno je izmeniti status na storno dokumentu na 1006,
b) Ukoliko se za knjižno odobrenje unosi faktura u minusu, a izmenu je potrebno iskazati u polju 3.6 Obrasca, takođe je potrebno izmeniti status na 1006,
c) Knjižno odobrenje od dobavljača ili storno dokumenta koje je potrebno iskazati u delu 8a.5 obrasca je potrebno uneti sa statusom 0085 ukoliko je u pitanju izmena osnovice sa pravom odbitka prethodnog PDV ili sa statusom 0095 ako je u pitanju izmena bez prava na odbitak prethodnog PDV

Takođe, napominjemo da obratite pažnju i na promet po članu 24. Zakona za koji je predviđeno vođenje Dodatnih evidencija, pa je za svaku od ovih evidencija predviđeno korišćenje i posebnih poreskih statusa:
- 1104 - Diplomatsko konzularno predstavnistvo clan 24. stav 1. tacka 16;
- 1105 - Promet dobara i usluga po ugovoru o donaciji clan 24. stav 1. tacka 16a;
- 1106 - Promet dobara i usluga po ugovoru o kreditu/zajmu 24. stav 1. tacka 16b;
- 1107 - Promet dobara i usluga po medjunarodnom ugovoru 24. stav 1. tacka 16v).

Evidencije POPDV:

Obrazac POPDV, opšta i dodatna evidencija o PDV smeštene su na grani menija PDV/POPDV obrazac i evidencije. Na osnovu odabranih poreskih statusa i izvršenih knjiženja u PDV, formiraće se Obrazac POPDV, Opšta i Dodatna evidencija.

A) Obrazac POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Obrazac POPDV)

Prilikom pokretanja opcije Obrazac POPDV dobija se dijalog na kom je moguće izvršiti odabir poreskog perioda za koji se želi pregled obrasca. Nakon odabira meseca, klikom na ’Izveštaj’ dobija se pregled POPDV obrasca. Pri pokretanju obrasca kontrolišu se sledeće nelogičnosti:

- Upotreba poreskog statusa sa neogovarajućim iznosom (predviđeno je da se status koristi za unos prometa u pozitivnom iznosu, a dokument je proknjižen u minusu i obrnuto)
- Očekivana vrednost polja obrasca (predviđeno je da polje ima samo negativnu vrednost, a njegova vrednost je pozitivna i obrnuto)

Na okruženju obrasca postoje sledeće opcije:

1) Štampa, knjiženje i arhiviranje obrasca – omogućava da se po završetku obračunskog perioda izvrši knjiženje PDV prijave i zaključavanje uz arhiviranje obračunskog perioda (moguće za periode nakon juna 2018.). Pokretanjem opcije dobija se dijalog na kom se prelazak na sledeću opciju vrši klikom na odgovarajuću akciju na dnu dijaloga:
- Na prvom ekranu se vrši izbor obrada. Za otključan poreski period podrazumevane obrade su knjiženje, arhiviranje i štampa obrasca. Prelazak na sledeći ekran vrši se klikom na opciju ’Dalje’. Na bilo kom od ekrana moguće je odustati od narednih obrada i izvršiti štampu Obrasca klikom na ikonicu ’Zatvori’;
- Drugi ekran se odnosi na opciju knjiženja PDV prijave. Nakon izvršene kontrole predloga knjiženja, eventualnih izmena i zadavanja podataka za knjiženje (datum knjiženja, vrsta promene, broj naloga i dokumenta), klikom na ikonicu ’Knjiženje’ izvršiće se knjiženje PDV prijave u finansijsko knjigovodstvo. Ukoliko ne želimo knjiženje, već prelazak na naredni ekran, potrebno je odabrati opciju ’Preskoči’. Nakon odabira neke od navedenih akcija, vrši se prelazak na naredni ekran.
- Treći ekran se odnosi na zaključavanje obračunskog perioda. Klikom na ikonicu ’Arhiviranje’ izvršiće se zaključavanje obračunskog perioda. Odustajanje od akcije postiže se klikom na ikonicu ’Preskoči’.
- Četvrti i poslednji ekran prikazuje status pokrenutih obrada. Sa ovog ekrana je moguće pokrenuti štampu obrasca.
2) Štampa POPDV obrasca – opcija namenjena samo štampi Obrasca.
3) Rekapitulacija – omogućava analizu formiranja obrasca na sledeći način:
- Odabirom filtera poreskog statusa i vrsta promene može se dobiti pregled polja Obrasca i iznosa koji su po zadatim filterima iskazani u Obrascu,
- Označavanjem određenih polja Obrasca i zadavanjem filtera poreskih statusa dobiće se prikaz poreskih statusa koji su iskazani u odabranim poljima Obrasca.
4) Kreiranje PDV prijave na osnovu POPDV obrasca – dobija se pregled PDV prijave formirane na osnovu Obrasca.
5) Otključavanje poreskog perioda – omogućava otključavanje zaključanih poreskih perioda (moguće za periode nakon juna 2018.).
6) Arhiva POPDV – omogućava pregled arhiviranih obrazaca, kao i poređenje 2 arhive za zadat obračunski period;
7) Sledeće tri opcije su dodaci PDV prijavi (PID PDV1, PID PDV2, PP KIM) – formiraju se na isti način kao i do sada;
8) Formiranje XML datoteke – omogućava formiranje i snimanje POPDV Obrasca u predvidjenom XML formatu za učitavanje Obrasca u elektronskom obliku na portalu Poreske uprave. Opciju je moguće pokrenuti nakon arhiviranja obračunskog perioda.

B) Evidencije POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Evidencije POPDV)

Odnosi se na prikaz opšte evidencije za odabrani obračunski period. Nakon odabira poreskog perioda dobija se dijalog za izbor dela i podgrupe (odnosi se na delove Obrasca koji imaju više celina, poput dela 8) Obrasca za koji je formirana opšta evidencija. Na pregledu evidencije za odabrani deo Obrasca moguće je izvršiti štampu kao i formirati zbirni pregled evidencije na nivou reda posmatranog dela Obrasca.

C) Dodatne evidencije POPDV (PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Pregled dod. evidencija POPDV)

Opcija omogućava pregled i štampu dodatnih evidencija za promet po članu 24 stav 1, tačke 16, 16a, 16b i 16v Zakona.

Kako bi se Dodatne evidencije formirale neophodno je, nakon knjiženja dokumenta u PDV evidencije, dopuniti podatke u KIR-u. Unos podataka je moguće izvršiti na 2 načina:

(3) Na izvornom dokumentu, pokretanjem opcije sa okruženja izvornog dokumenta (PDV dokument, Faktura, Pazar struktura...) ’Pregled PDV knjiga i Poreske prijave za dokument’. Na dobijenom pregledu, nakon pozicioniranja na odgovarajući red u KIR-u, potrebno je pokrenuti opciju ’POPDV dodatna evidencija’. Na dobijenom dijalogu je potrebno izvršiti unos nedostajućih podataka. Potvrda unosa vrši se klikom na ikonicu ’Upis’.
(4) Drugi način za unos nedostajućih podataka je direktno u KIR-u (opcija menija PDV/KIR-KIF – Izdati PDV). Nakon pozicioniranja na odgovarjući red u KIR-u za koji je neophodno formirati Dodatne evidencije, potrebno je pokrenuti opciju sa okruženja KIR-a ’POPDV dodatna evidencija’. Dalji postupak unosa je isti kao za prethodno opisan način.

Kontrolu popunjenosti potrebnih podataka za formiranje dodatne evidencije je moguće izvršiti na opciji menija PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Ravnoteža D.E. POPDV-KIR. U slučaju postojanja statusa za koje je predviđeno formiranje dodatne evidencije, a za koje nisu uneti potrebni podaci, prikazaće se lista nepotpuno unetih podataka.

Kontrole:

Pored postojećih kontrola, koje ste i do sada pokretali pre podnošenja PDV prijave, na opciji menija PDV/Ravnoteže uvedena je i kontrola saglasnosti PDV prijave formirane na osnovu dosadašnje knjige primljenih i izdatih računa (KPR i KIR) i PDV prijave formirane na osnovu POPDV obrasca. Ove dve prijave bi trebale imaju isti podatak u polju 110 – Iznos PDV u poreskom periodu.

Podsećamo vas na druge kontrole koje je poželjno pokretati pre predaje POPDV obrasca:
a) Na opciji menija PDV/KPR (KUF) – Primljeni PDV, potom Okruženje/Dodatne opcije/Ravnoteža prethodnog poreza) - kontrola prikazuje eventualno neslaganje iznosa prethodnog PDV-a proknjiženog u finansijskom knjigovodstvu i iznosa PDV-a evidentiranog u KPR-u,
b) Na opciji menija PDV/KIR (KIF) – Izdati PDV, potom Okruženje/Dodatne opcije/Ravnoteža obračunatog poreza) - kontrola prikazuje eventualno neslaganje iznosa obračunatog PDV-a proknjiženog u finansijskom knjigovodstvu i iznosa PDV-a evidentiranog u KIR-u,
c) Na opciji menija PDV/Ravnoteže/KPR (KUF) – izvorni dokument – ukazuje na eventualnu neusklađenost podataka na izvornom dokumentu i načina na koji je evidentiran u KPR-u;
d) Na opciji menija PDV/Ravnoteže/KIR (KIF) – izvorni dokument – ukazuje na eventualnu neusklađenost podataka na izvornom dokumentu i načina na koji je evidentiran u KIR-u.

Programske dorade se nalaze u sledećim podrškama: k171201E, POD_PSTS i zakonskoj podršci ZPOPDV18.

DRU - Ugovori u PDV dokumenta (JOB: DRU, OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 394 od 12.07.2018.godine

---Unos ugovora iz drugih prihoda u PDV dokumenta---

U okviru programskog segmenta Drugi prihodi, moguce je izvršiti automatski prenos odgovarajucih ugovora u PDV dokumenta, odakle se dalje vrši knjiženje u PDV evidencije. Podsecamo vas na koji nacin možete izvršiti evidentiranje unetih i obracunatih drugih primanja u PDV evidencije (obrazac POPDV):

1) Podešavanja:

Na opciji menija Drugi prihodi/Evidencija ugovora, potom Okruženje/Parametri, na jezicku „PDV“ potrebno je definisati:
a) Šifru vrste promene: klikom na taster F5 vrši se ulazak u šifarnik vrsta promena. Kombinacijom tastera Ctrl+Insert otvaramo novu šifru vrste promene. Nakon zadavanja šifre i naziva, u polju „Ui“ unosimo slovo „U“ (ili mozete preuzeti difoltnu vrstu promene -98A);
b) Šifru poreskog statusa: zadajemo najcešcu šifru poreskog statusa. Na primer, ukoliko ugovore treba iskazati u delu 8d.2 POPDV obrasca, onda unosimo status 0030;
c) Šifru osnova: klikom na taster F5 vrši se ulazak u šifarnik osnova. Kombinacijom tastera Ctrl+Insert otvaramo novu šifru osnova. Nakon unosa šifre i naziva, zadajemo poreski status i poresku tarifu (preuzeti tarifu bez PDV).

2) Postupak kreiranja PDV dokumenta:

Kreiranje PDV dokumenta pokrece se na opciji menija Drugi prihodi/Evidencija ugovora, potom Okruženje/Kreiranje PDV dokumenta. Na dobijenom dijalogu su inicijalno popunjeni podaci o broju PDV dokumenta (ponuden je prvi slobodan broj), šifri vrste promene, poreskom statusu i šifri osnova na osnovu prethodno unete postavke. Unosimo period knjiženja ugovora za koje treba da se izvrši formiranje stavki PDV dokumenta. Nakon potvrde unosa klikom na „OK“, dobija se tabelarni pregled obracunatih primanja za zadat period knjiženja u kom treba obeležiti ugovore koji se evidentiraju u POPDV obrascu, odnosno u PDV prijavi. Po zatvaranju tabele dobija se poruka „Završeno formiranje dokumenta“.

Nakon što je PDV dokument formiran, potrebno je isti pronaci u okviru JOB-a Poslovni sistem i izvršiti njegovo knjiženje u PDV evidenciju.

POPDV - Evidentiranje troškova (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 395 od 12.07.2018.godine

---Evidentiranje odredenih troškova u POPDV---

Ukoliko je potrebno da u okviru PDV evidencije iskažete troškove poput kamate, provizije banke, osiguranja, isplate po osnovu ugovora sa fizickim licima i drugih, postupak je sledeci:

1) Podešavanja:

a) Na opciji menija Šifarnici/Vrste dokumenata definisati novu vrstu promene. Difoltna vrsta promene za ovu namenu je -98A.
b) Na opciji menija PDV/Šifarnici/Osnova, potrebno je otvoriti nove šifre osnova za svaku grupu troškova koje se iskazuju u odredenom delu POPDV obrasca. U šifri osnova definišemo šifru, naziv, poreski status u zavisnosti o dela POPDV obrasca u kom je potrebno iskazati odgovarajucu promenu, kao i poresku tarifu (preuzeti tarifu bez PDV). Npr. ukoliko je odredene promene potrebno iskazati u delu 8v.2 POPDV obrasca odgovarajuca šifra poreskog statusa je 0506, ili ako je potrebno iskazati je u okviru dela 8d.2 POPDV obrasca, odgovarajuca šifra poreskog statusa je 0030 itd.

2) Unos dokumenta:

Nakon definisanja vrste promene i najcešcih šifara osnova, PDV dokument se unosi na standardan nacin - na stavkama PDV dokumenta unosimo odgovarajuce šifre osnova i iznose, nakon cega pokrecemo obradu i vršimo knjiženje u PDV evidenciju.

Podsecamo korisnike koji imaju licencu za programski segment DRU – drugi prihodi, da je moguce izvršiti automatsko formiranje PDV dokumenta za odabrane isplate po ugovorima (detaljan postupak je opisan u obaveštenju broj 394 u okviru JOB-a Drugi prihodi).

POPDV – Promet na Kosovu (JOB: FIN, SPOT, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 388 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – Promet na teritoriju Kosova ---

U slučaju kada u periodu prometa na terijtoriju AP Kosova i Metohije nisu ispunjeni uslovi za oslobođenje od obračuna PDV-a, odnosno kada se u nekom od narednih obračunskih perioda steknu uslovi za oslobođenje i storno obračunatog PDV-a, u programu je poslovne promene moguće evidentirati na sledeći način:
- Fakturu za promet na teritoriju Kosova je potrebno uneti sa poreskim statusom 1012.
- Ukoliko se do kraja obračunskog perioda ne steknu uslovi za oslobođenje, preko opcije PDV dokumenta je moguće evidentirati obračun PDV-a za Kosovo na sledeći način:
a) Unos zaglavlja PDV dokumenta sa odgovarajućom vrstom promene (difoltna '-93F');
b) Na stavkama dokumenta uneti stavku sa odgovarajućom šifrom osnova (difoltna '-233') i poreskim statusom 1031. Iznos je potrebno uneti u plusu.
c) Umesto ručnog unosa, moguće je automatsko formiranje stavki zaduženja PDV–a pokretanjem opcije na okruženju PDV dokumenata, nakon unosa zaglavlja PDV dokumenta, (opcija okruženja Obračun PDV za status 1012 (KIM – dinarske fakture)/Zaduženje PDV-a po neizvršenim uplatama). Na pregledu će se prikazati fakture za koje nisu izvršene uplate. Dobijene podatke je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti. Klikom na ikonicu ’Upis stav’ izvršiće se upis stavki u PDV dokument. Nakon formiranja stavki, neophodno je izvršiti knjiženje dokumenta. Difoltni poreski status za automatski upis stavki zaduženja moguće je definisati parametrom LISTA_PSTS za namenu KIM_ZADUZENJE (podrazumevani status je 1031).
- Kada se u nekom od narednih obračunskih perioda steknu uslovi za oslobođenje, storno obračunatog PDV se može izvršiti na sledeći način:
a) Unos zaglavlja PDV dokumenta sa odgovarajućom vrstom promene (difoltna '-93F')
b) Na stavkama dokumenta uneti stavku sa odgovarajućom šifrom osnova (difoltna -234') i poreskim statusom 1030. Iznos je potrebno uneti u minusu.
c) Umesto ručnog unosa, moguće je automatsko formiranje stavki storna PDV–a pokretanjem opcije na okruženju PDV dokumenata, nakon unosa zaglavlja PDV dokumenta, (opcija okruženja Obračun PDV za status 1012 (KIM – dinarske fakture)/Storniranje PDV-a nakon izvršenih uplata). Na pregledu će se prikazati fakture za koje su izvršene uplate. Dobijene podatke je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti. Klikom na ikonicu ’Upis stav’ izvršiće se upis stavki u PDV dokument. Nakon formiranja stavki, neophodno je izvršiti knjiženje dokumenta. Difoltni poreski status za automatski upis stavki storniranja PDV je moguće definisati parametrom LISTA_PSTS za namenu KIM_STORNO (podrazumevani status je 1030).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

POPDV – otkup od poljoprivrednika (JOB: FIN, OTKUP, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 389 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – otkup od poljoprivrednika ---

Kako bi se otkup od poljoprivrednika ispravno iskazao u okviru POPDV obrasca, predvidjeno je da se sav otkup inicijalno evidentira sa odgovarajućim poreskim statusom i to:
- 0051 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika sa pravom na PDV nadoknadu i
- 0054 - Nabavka dobara i usluga od poljoprivrednika - samo osnovica za otkup od poljoprivrednika bez prava na PDV nadoknadu.
U trenutku kada se steknu uslovi za odbitak PDV nadoknade, potrebno je pravo na odbitak PDV nadoknade uneti sa poreskim statusom 0052.

Podešavanja:
1. U šifarniku tipova komitenata, opcija Šifarnici/Tipovi komitenata, potrebno je popuniti nova polja sa odgovarajućim poreskim statusom i to za sve tipove komitenata.
- za tip komitenta 01 - proizvođač u polje 'poreski status sa pravom na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0051,
- za tip komitenta 01 - proizvođač u polju 'poreski status bez prava na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0054,
- za tip komitenta 02 - otkupljivač u polju 'poreski status sa pravom na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0000,
- za tip komitenta 02 - otkupljivač u polju 'poreski status bez prava na odbitak PDV nadoknade' potrebno je uneti 0000.

2. Potrebno je uskladiti poreske statuse sa unetim otkupnim listovima, opcija Evidencije/Prijem robe (maska)/Okruženje/Promena poreskog statusa. Uneti odgovarajući period i obeležiti 'Uskađivanje sa parametrima'.
U skladu sa unetim podatkom 'PDV' u šifarniku komitenata i unetim poreskim statusom u šifarniku tipova komitenata, automatski će biti izmenjen podatak o poreskom statusu na otkupnom listu.
Da bi se izmena ažurirala u poresku evidenciju potrebno je serijski obraditi otkupne listove, opcija Evidencija/Prijem robe(maska)/Okruženje/Obrada i štampa OBAVEZNO RASČEKIRATI ŠTAMPU/kliknuti na Opcije, obeležiti 'svi dokumenti' i potvrditi na OK.

POPDV – nalog za ispravku i DKP (JOB: FIN, KASAM2, REC, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 390 od 28.06.2018.godine

--- POPDV – nalog za ispravku i diplomatsko konzularna predstavnistva (DKP) ---

Nalog za ispravku:
Kako bi se povraćaji u maloprodaji u okviru POPDV obrasca iskazali u polju 3.6 – Smanjenje osnovice, odnosno PDV, potrebno je izvršiti odgovarajuću postavku u okviru tipa dokumenta koji se odnosi na povraćaj robe (u programskom segmentu KASA, na opciji menija Šifarnici/Podešavanje/Tipovi dokumenata). Za tipove dokumenata koji se odnose na povraćaj robe (nalozi za ispravku) potrebno je u polju ’PDV status’ uneti poreski status 1006 .

Diplomatsko konzularna predstavništva:
Kako bi se prodaja diplomatsko konzularnim predstavništvima u maloprodaji u okviru POPDV obrasca i pratećih evidencija iskazala na odgovarajući način, potrebno je izvršiti odgovarajuću postavku u okviru tipa dokumenta koji se odnosi na prodaju diplomatsko konzularnim predstavništvima (u programskom segmentu KASA, na opciji menija Šifarnici/Podešavanje/Tipovi dokumenata). Za tipove dokumenata koji se odnose na prodaju diplomatsko konzularnim predstavništvima potrebno je u polju ’PDV status’ uneti poreski status 1104, umesto do sada korišćenog statusa 1012.
Podaci za dodatnu evidenciju se mogu uneti na neki od sledećih načina:
(1) Na izvornom dokumentu, pokretanjem opcije sa okruženja izvornog dokumenta (PDV dokument, Faktura, Pazar struktura...) ’Pregled PDV knjiga i Poreske prijave za dokument’. Na dobijenom pregledu, nakon pozicioniranja na odgovarajući red u KIR-u, potrebno je pokrenuti opciju ’POPDV dodatna evidencija’. Na dobijenom dijalogu je potrebno izvršiti unos nedostajućih podataka. Potvrda unosa vrši se klikom na ikonicu ’Upis’.
(2) Drugi način za unos nedostajućih podataka je direktno u KIR-u (opcija menija PDV/KIR-KIF – Izdati PDV). Nakon pozicioniranja na odgovarjući red u KIR-u za koji je neophodno formirati dodatnu evidenciju, potrebno je pokrenuti opciju sa okruženja KIR-a ’POPDV dodatna evidencija’. Dalji postupak unosa je isti kao za prethodno opisan način.
Kontrolu popunjenosti potrebnih podataka za formiranje dodatne evidencije je moguće izvršiti na opciji menija PDV/POPDV obrazac i evidencije/Dodatne evidencije POPDV/Ravnoteža D.E. POPDV-KIR. U slučaju postojanja statusa za koje je predviđeno formiranje dodatne evidencije, a za koje nisu uneti potrebni podaci, prikazaće se lista nepotpuno unetih podataka.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

POPDV - Otpremnice po linijama (JOB: FIN, OTP_LIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 393 od 30.06.2018.godine

--- POPDV – Otpremnice po linijama - povrati robe i naknadni rabat ---

U slučajevima evidentiranja prometa za tipove otpremnica koji se odnose na povrat robe (isporuke), naknadni rabat
ili bilo koji drugi slučaj koji se ne tretira novim prometu po Zakonu o PDV-u i koji je potrebno iskazati u delu 3.6 Obrasca,
potrebno je izmeniti do sada korišćeni status 1000 na storno (izlaznom) dokumentu poreskim statusom 1006.

Primeri:
-Ukoliko imate podešena pravila za kreiranje faktura neophodno je u parametrima (Podešavanja/Podaci za formiranje faktura/Poreski status)
za već definisani objekat, VP koji su predviđeni za ove slučajeve upisani poreski status 1000 zameniti poreskim statusom 1006.
-Ukoliko prilikom kreiranja faktura poreski status za ove slučajeve unosite ručno, potrebno je umesto do sada
korišćenog statusa 1000 unositi status 1006.

Programske dorade se nalaze u sledećim podrškama: k171201E, POD_PSTS.

PLATE - Ostvarenja, tabelarni unos (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 385 od 23.05.2018.godine

--- Ostvarenja - tabelarni unos ---

Uvedena je nova mogućnost tabelarnog unosa mesečnih ostvarenja zaposlenih. Opcija se nalaza na meniju "Zarada/Ostvarenja/Tabelarni unos ostvarenja". Namenjena je unosu ostvarenja na osnovu listi prisutnosti tako što se jednostavno i brzo mogu unositi ostvarenja zadavanjem šifre zaposlenog, ostvarenja, sati, iznosa i drugih podataka koji su bitni za obračun.

Preko parametara tabelarnog unosa (Zarada/Ostvarenja/Tabelarni unos ostvarenja potom Okruženje/Parametri) moguće je definisati:

a) Redosled prikaza podataka unošenjem podatka o rednom broju kolone u polje "Redosled". Ukoliko je vrednost polja 0, taj podatak se neće prikazivati.

b) Način unosa sa kopiranjem - u polju "Kopiranje" je potrebno upisati vrednost "D" pored podatka koji je potrebno kopirati prilikom unosa sa kopiranjem.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k171201E.

---Akciza - izmene--- (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 386 od 09.05.2018.godine

---Akciza - izmene---

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl. glasnik RS 30/2018) izvršene su dorade programa vezano za obračun prava na odbitak prethodne akcize za proizvodjače kafe.

Izmenama u programu regulisano je da se prilikom utvrdjivanja prava na odbitak prethodne akcize ne razmatra da li je dobavljaču plaćen račun ili ne.

Takodje, omogućeno je knjiženje prava na odbitak prethodne akcize (opcija menija Robno/Posebne opcije/Evidencija akcize/Obračun akcize, potom Okruženje/Analiza prava na odbitak). Pri pokretanju upisa prava na odbitak prethodne akcize dobija se dijalog na kom je moguće odabrati da li se vrši knjiženje u finansijsko, kao i definisati vrstu promene i broj naloga za knjiženje u finansijsko. Podrazumevana vrsta promene se može postaviti parametrom LISTA_VP za namenu UPIS_ODBITKA_AKCIZE. Vrstu promene za knjiženje je potrebno definisati na opciji menija Šifarnici/Vrste dokumenata - maska. U formulama se može koristiti izraz AKCIZA_POV ili NETO.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci k171201E.

Opšti uslovi (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 384 od 23.04.2018.godine

Obaveštavamo vas da su izmenjeni Opšti uslovi ustupanja na korišćenje Infosys poslovnog softvera u smislu dodatne i preciznije formulacije u nekoliko članova. Nova verzija dokumenta Opšti uslovi je postavljena na naš sajt www.infosys.rs.

KASPERSKY - ANTIVIRUS PROGRAM (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 378 od 21.12.2017.godine

--- Za korisnike antivirus programa "Kaspersky" ---

Od 20.12.2017 Kaspersky antivirus je počeo da blokira normalan rad Infosys programa, na taj način što zabranjuje startovanje programa i briše ikonice infosys programa! To se desilo zbog novog ažuriranja antivirusnih definicija koje je Kaspersky pustio 20.12.2017.godine. U pitanju je očigledan propust od strane Kasperskog, jer Infosys program ne sadrži bilo kakav zlonamerni program. Takođe je čest slučaj da blokira i programe za rad sa smart karticama poput: čitača lične karte, portala za predaju i potpisivanje PDF dokumenata, elektronski pristup bankama, …

Da bi se podesio antivirus Kaspersky za pravilan rad sa infosys programom, potrebno je podesiti ga da ne skenira fajlove sa sledećim ekstenzijama:
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

Potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u VINFOxx folderima ("xx" označavaju godine kao na primer: 16, 17, 18, 19, … ), na serveru i radnim stanicama.

Ukoliko postoji folder C:\handystock, potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u njemu.

Potrebno je podesiti antivirus da uopšte ne kontrolise mrežni disk sa radnih stanica, jer nema potrebe dok postoji antivirus na samom fajl serveru. Inače se stvara apsolutno nepotrebno usporenje programa i mreze.

Potrebno je da se ne kontroliše folder: C:\infocache [ je na primer: Z, Y, X, itd …]

Potrebno je podesiti antivirus da ne kontroliše sledeće fajlove i dodati njih u "trusted applications":
- Na 32 Bit sistemima: C:\windows\system32\vfp9run.exe
- Na 64 Bit sistemima: C:\windows\syswow64\vfp9run.exe

Ukoliko Vam je potrebna asistencija tokom podešavanja antivirusa možete kontaktirati neku od naših poslovnica.

PRVE RADNJE U 2018. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 379 od 30.12.2017.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 03.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2018. GODINI ***

PRE SVEGA 2017.GODINA (Info2017)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2017.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2018. GODINI (Info2018)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2018.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2018, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2017.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2018. godini, sa uskladjivanjem sa 2017.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

CRF - CENTRALNI REGISTAR FAKTURA (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 382 od 01.03.2018.godine


---Centralni registar faktura---

Za potrebe registrovanja faktura i predračuna u aplikaciji Centralni registar faktura (CRF) Uprave za trezor, pripremljeno je odgovarajuće programsko rešenje.

A) Postavka parametara:

1) U šifarniku komitenata (opcija menija Šifarnici/Komitenti/Kupci-dobavljači, potom Okruženje/Tabelarni pregled) potrebno je uneti podatak o jedinstvenom broju korisnika javnih sredstava u polje JBBK, kao i oznaku tipa korisnika javnih sredstava u polje tip_KJS. Registar korisnika javnih sredstava nalazi se na sledećem linku https://www.trezor.gov.rs/registar-kjs-cir.html
2) Moguće je definisati vrste promena za koje se fakture/predračuni prosleđuju u CRF. Potrebno je postaviti parametar LISTA_VP (opcija glavnog menija Servis/Parametri/Parametri), za namenu CRF i vrste promena koje se prosleđuju u CRF. Ukoliko parametar nije definisan, podrazumevano je da se sve fakture/predračuni prosleđuju u CRF.
3) Moguće je definisati komentar/napomenu za dokument koji se učitava u CRF: parametar DEF_TEXT_DOKUM (opcija glavnog menija Servis/Parametri/Parametri), za opciju CRF. Na primer:
napomena = iif(!empty(FAK1.ugovor), "Po ugovoru: "+FAK1.ugovor, "")


B) Izvoz faktura i predračuna u CRF:

Omogućeno je formiranje JSON fajla za pojedinačno ili grupno učitavanje faktura i predračuna u aplikaciju CRF Uprave za trezor (opcija glavnog menija Robno/Fakture - Računi/Okruženje/Centralni registar faktura, odnosno Robno/Predračuni/Okruženje/Centralni registar faktura).
Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati:

1) Putanju za snimanje JSON dokumenta. Odabrana putanja se može zapamtiti klikom na "Snimanje podataka označenih *";
2) Naziv dokumenta – podrazumevan naziv je "CRF", a po potrebi korisnik može dodeliti drugačiji naziv;
3) Izvršiti izbor dokumenata za koje se formira dokument u JSON formatu: inicijalno je označena tekuća faktura/predračun, a moguće je definisati period koji se odnosi na datum fakture/predračuna.
- Za izabrani period moguć je izbor samo faktura/predračuna koje za tip_kjs u šifarniku komitenata imaju definisan tip 0, 1, 2, 4 ili 6.

C) Napomene:

1) Moguće je automatsko formiranje fajla samo za fakture/predračune kod kojih nije navedena posebna instrukcija za plaćanje, odnosno samo ukoliko je poziv na broj odobrenja prilikom plaćanja isti kao i broj fakture/predračuna;
2) Broj dokumenta se uzima sa kontrolnim brojem, ukoliko je modelom za računanje kontrolnog broja tako definisano;
3) Ukoliko je za dokument jednom formiran fajl za učitavanje u CRF, takav dokument neće biti inicijalno obeležen prilikom izbora faktura za period za koji je već kreiran JSON dokument;
4) Nakon formiranja JSON fajla, sva dokumenta za koje je kreiran fajl se zaključavaju (prametrom ZAKLJUCAVANJE_DOKUM, za opciju CRF i tabelu FAK1 moguće je isključiti zaključavanje dokumenata);
5) Fakturni iznos se ažurira pokretanjem opcije za slanje faktura/predračuna u CRF. U slučaju kada postoji razlika u obračunatom iznosu pojaviće se obaveštenje o tome;
6) U CRF se prosleđuje iznos fakture umanjen za iznos povezanog avansa, tj. iznos za uplatu po fakturi;
7) Ukoliko je po predračunu potrebno izvršiti uplatu manju od ukupnog iznosa predračuna, potrebno je uneti predračun na iznos koji je potrebno avansno uplatiti i njega odabrati prilikom formiranja fajla za učitavanje u CRF;
8) Prilikom kreiranja JSON dokumenta kontroliše se da li je unet JBKJS komitenta i da li je iznos dokumenta veći od nule;
9) Ukoliko postoji plaćanje putem rata, preporučujemo da za svaku ratu formirate posebnu fakturu.

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K171201E i zakonskoj podršci zCRF.Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 377 od 01.12.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_4.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.10.2016.god - 30.11.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 383 od 06.03.2018.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2018_1.pdf


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2017.god - 28.02.2018.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K171201 i J171201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

CENOVNIK PROGRAMA I USLUGA INFOSYSa (JOB: ALL, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 381 od 12.02.2018.godine


Poštovani korisnici,

Nova cena dodatne obuke za rad na Infosys programu je 3000 dinara po svakom započetom satu. Cena se primenjuje od 01.02.2018.godine.

Za korisnke iz Crne Gore i Republike Srpske, cena je 25eura po svakom započetom satu.

Podsećamo vas da se dodatna kao i redovna obuka može izvoditi terenski kod korisnika, u prostorijama Infosys-a, ili preko interneta, zavisno od mogućnosti u konkretnim slučajevima.

Hvala na azumevanju.


Detalj iz izmenjenog cenovnika Infosys-a sa našeg sajta www.infosys.rs
-------------------------------------------
- Ako je korisniku potrebna dodatna i/ili prekovremena obuka, i/ili ponavljanje obuke, i/ili je korisnik preneo ili podneo molbu/zahtev Infosys-u za obuku (a to se obično dešava zbog smene kadrova ili angažovanja novih kadrova, potrebe korisnika da mu kadrovi budu bolje obučeni, zbog zaboravljanja rada u programu od strane kadrova (operatera) korisnika, nekada zbog promene organizacije u firmi, ili iz bilo kog drugog razloga), ta obuka se posebno plaća i cena za svaki započeti sat je 3,000 dinara uključujući i vreme provedeno u prevozu (do korisnika i povratak).

- Vreme provedeno na obuci se radnom nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Usluga dodatne obuke na zahtev korisnika" (broj započetih sati X cena sata).

- Vreme provedeno u prevozu do korisnika sa povratkom, se na radnim nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Terenska intervencija" (broj provednih sati X cena sata).
---------------------------------------

AKCIZA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 380 od 02.02.2018.godine


---Obračun akcize---

Zbog izmena zakonskih propisa vezano za obračun akcize koje se primenjuju od 1.1.2018. godine, Infosys program je delimično izmenjen i dopunjen. Izmene se odnose na:

A) Postavka parametara za obračun akcize:

1) Evidenciju (šifarnik) akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"). Zakonom je propisan jedinični iznos akcize po referentnoj jedinici mere, najčešće je to kilogram ili litar. Ranije se, u slučaju da imate istu vrstu proizvoda u različitim količinskim pakovanjima, moralo otvoriti onoliko šifara akcize koliko postoji kombinacija zakonskih vrsta akciznih proizvoda i različitih količinskih pakovanja. Sada je dovoljno da postoji po jedan red u šifarniku akciza za svaku vrstu propisanih akciznih proizvoda.
Na primer:
Šifra Opis Obr.jm
A01 Rakije od voća Lit
A02 Rakije od žitarica Lit
A05 Pivo Lit
K01 Nepržena kafa Kgr
K02 Pržena kafa Kgr

2) Jedinični iznos akcize se ranije upisivao direktno u šifarnik akciza. To je stvaralo probleme kada se propisani iznos akcize izmeni, morala su se prvo obraditi dokumenta iz jednog perioda, izmeniti iznos akcize, pa unosti dokumenta iz novog perioda. Nakon programskih izmena, jedinični iznos akcize se ne upisuje u šifarnik akciza, nego postoji posebna evidencija koja sadrži podatke o promenama jediničnog iznosa za svaku šifru akcize sa datumom primene ("Sifarnici / Ostali / Akcize", zatim "Okruženje / Iznosi akcize po periodima").

3) U šifarniku artikala treba popuniti polje "kol_ojm" sa odnosom jedinice mere kako se vodi u bazi podataka (kom, lit, kgr, pak, ...) prema referentnoj (propisanoj) jedinici mere (kgr, lit, ...) Ukoliko ovo polje ostane prazno, podrazumevaće se 1.
Primer: Alkoholno piće se pakuje u boce od po 0.7 litara, jedinica mere je "KOM" a akciza je propisana po litru. U polje "kol_ojm" u šifarniku artikala treba upisati 0.7.

4) U šifarniku objekata ("Šifarnici / Objekti", zatim ulazak u tablarni pregled sa "Alt+F6") je uvedeno polje "Oind_akciz". U ovom polju treba da piše "D" ukoliko je prilikom fakturisanja iz tog objekta potrebno obračunati akizu za akcizne artikle ili ukoliko je u pitanju objekat u kom se evidentiraju materijali za koje postoji pravo na odbitak prethodne akcize.

5) Ukoliko je prilikom prenosa u drugi maloprodajni ili veleprodajni objekat iz objekta porizvodnje potrebno obračunati akcizu, predviđeno je da se u tom slučaju kreira otpremnica u evidenciji otpremnica. Potrebno je postaviti parametar "INT_OTPR" na "D".

6) Može se definisati spisak vrsta promena za koje se ne primenjuje akciza, spisak vrsta promena za koje se ne iskazuje akciza na štampi, kao i spisak vrsta promena za koje se ne knjiži akciza u evidenciju obračunate akcize. Za ovo se koristi parametar "LISTA_VP" ("Servis/Parametri/Parametri") za namene "BEZ_PRIMENE_AKCIZE", "BEZ_ISKAZ_AKCIZE", "BEZ_KNJIZ_AKCIZE".

B) Postavka parametara za evidenciju i obračun prava na umanjenje za prethodnu akcizu – proizvođači kafe:

1) Za obveznike koji rade obračun za akcizne proizvode gde se radi umanjenje za iznos akcize obračunate od prethodnog učesnika u prometu, prilikom evidentiranja stavke prijemnice/kalkulacije za takav promet treba evidentirati iznos prethodne akcize (opcija "Robno / Kalkulacije - prijemnice", zatim prelazak na stavke). U stavkama ove opcije treba proveriti da li se pojavljuje polje "Preth.akciza". Ako se ne pojavljuje, treba izabrati "Parametri / Objekti tekućeg obrasca" i postaviti "VISIBLE" na ".T." za polje "AK_IZN" ("screen" je "SKALK"). Ukoliko takav red ne postoji, treba ga otvoriti i upisati potrebne podatke. Ukoliko je potrebno izvršiti knjiženje prethodne akcize u finansijsko knjigovodstvo, za to se može korsititi izraz CK.AKCIZA.

2) U šifarniku akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"), potrebno je otvoriti šifru akcize za sirovu kafu (npr. K00) i dodeliti joj tip "KAFA". Za ovu šifru akcize nije potrebno definisati iznos akcize; šifru akcize je potrebo dodeliti svim šiframa artikala koje se odnose na šifre koje imaju prethodnu akcizu. Takođe, potrebno je šiframa akcize koje se odnose na akcizu za kafu proizvedenu u zemlji dodeliti tip "KAFA".

C) Pregled obračunate akcize:

1) Zbirni pregled obračunate akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Zbirni pregled po tarifama"). Za zadati period se prikazuju zbirni podaci po tarifnim brojevima za akcizu o količini u propisanoj jedinici mere, iznosima obračunate i prethodne akcize (samo za tip "KAFA").

2) Pregled obračunate akcize za zadati period (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled i štampa"). Za zadati period se prikazuju podaci sa tarifnim brojevima za akcizu, datumu obračuna, broju dokumenta, količini u propisanoj jedinici mere i iznosu obračunate akcize.

D) Prethodna akciza (proizvođači kafe):

1) Povezivanje realizacije akciznih proizvoda (proizvedena količina ili izlaz iz akciznih skladišta) u jednom obračunskom periodu sa ulaznim dokumentima (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Povezivanje realizacije sa odbitkom"). Odnosi se na prerađivače kafe. Da bi se ustanovilo da li postoji i koliko je pravo odbitka prethodne akcize, neophodno je prethodno povezati realizaciju akciznih gotovih proizvoda sa tipom "KAFA" sa ulaznim dokumentom za akcizni materijal tipa "KAFA". Da bi se to ustanovilo, neophodno je da se normativom definiše koja količina kojih akciznih materijala ulazi u sastav svakog akciznog gotovog proizvoda. Na osnovu realizacije u obračunskom periodu i normativa se utvrđuje koja je količina materijala bila potrebna za proizvodnju realizovanih proizvoda. Količina se u hronološkom redosledu (sortirano prema datumu nabavke) povezuje sa ranije nepovezanim ulaznim dokumentima. Povezivanje može biti sprovedeno u celosti ili delimično. Nepovezana količina za delimično povezane dokumente ostaje za povezivanje u narednom obračunskom periodu.

Pregled automatskog povezivanja se dobija u obliku tabele. Opcijom okruženja ("Upis") se radi upis podataka o povezivanju u permanentnu tabelu.

2) Ispunjenost uslova za odbitak prethodne akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Analiza prava odbitka"). Da bi se prethodna akciza odbila, neophodno je da ulazni račun od strane dobavljača bude u celosti plaćen. Ispunjenost ovih uslova program automatski proverava. Neophodno je da u evidenciji "Kalkulacije - Prijemnice" postoji ulazni račun dobavljača, da se na kontu dobavljača u finansijskom knjigovodstvu nalaze stavovi za zaduženje i razduženje po fakturi dobavljača, tako da je račun u potpunosti izmiren. Pri programskoj analizi se proveravaju svi povezani, a ranije neizmireni ulazni računi, bez obzira na obračunski period u kome je povezivanje izvršeno. Dakle, prilikom analize ispunjenosti uslova za odbitak prethodne akcize u jednom obračunskom periodu, nije bitan obračunski period kada je realizacija povezana sa nabavkom, već kada su se stekli uslovi za odbitak prethodne akcize.

3) Pregled povezivanja realizacije sa nabavkama akciznih proizvoda (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled povezivanja"). Ovaj pregled se dobija za zadati period povezivanja, zadati period sticanja prava na odbitak uz mogućnost zadavanja filtera za šifru materijala i dobavljača.

?) Poreska prijava o obračunu akcize (obrazac PP OA)

1) Kreiranje poreske prijave vrši se na osnovu evidencije obračunate akcize i prava na umanjenje za prethodnu akcizu (pravo na umanjenje se odnosi samo na proizvođače kafe). Kreiranje obrasca PP OA nalazi se na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Kreiranje obrasca PP OA". Na dijalogu za kreiranje prijave postoje tri sekcije: "Podaci o prijavi", "Podaci o obvezniku akcize" i "Podaci o obračunu akcize". Podatke o prijavi je obavezno popuniti za svaki mesec za koji se radi prijava. U sekciji "Podaci o obvezniku akcize", većina podataka se automatski povlači iz matičnih podataka, a ostali podaci se na osnovu prvog unosa mogu zapamtiti izborom opcije "Snimanje podataka označenih *". Na trećoj sekciji se nalaze podaci koji se odnose na period obračuna akcize, datum dospelosti, odnosno datum do kog je obračunata kamata. Potrebno je proveriti ih i po potrebi prilagoditi. Nakon potvrde klikom na taster "OK" dobija se pregled podataka. Dobijeni obrazac se može odštampati (opcija okruženja "Štampa obrasca PP OA"). Nakon provere, potrebno je arhivirati prijavu (opcija okruženja "arhiviranje PP OA prijave").

2) Arhivirane prijave se nalaze na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Arhiva obrasca PP OA". Prijava se može eksportovati u XML format (opcija okruženja "XML format"). Pre izvoza u XML, potrebno je pozicionirati se na odgovarajuću prijavu, nakon toga odabrati opciju okruženja "XML format". Arhivirane prijave se mogu naknadno odštampati (opcija okruženja " Štampa obrasca PP OA").

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K171201E.
Možete nas pozvati radi instalacije podrške i regulisanja prava pristupa.

PRVE RADNJE U 2017. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 367 od 30.12.2016.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 2. i 3. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 04.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 2. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2017. GODINI ***

PRE SVEGA 2016.GODINA (Info2016)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2016.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2017. GODINI (Info2017)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2017.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2017, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2016.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2017. godini, sa uskladjivanjem sa 2016.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

Izmena stope PDV-a (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 376 od 29.11.2017.godine

--- Izmena stope PDV-a sa 19% na 21% sa primenom od 01.01.2018. godine ---


U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za povećanje stope PDV-a sa 19% na 21%, preduzeće Infosys pripremilo je programsko rešenje.


Programske izmene između ostalog, omogućavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program će automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri čemu za ulazne račune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim računima dobavljača pomoću opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 05.01.2018. godine, a ulazni račun dobavljača od 15.12.2017, tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa računa dobavljača.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.01.2018., a promet je bio do 31.12.2017. Ovde je ključno da datum prometa bude tačno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajuću stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih računa kada je avansni račun iz perioda pre 01.01.2018., a konačni nakon toga.

g) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 31.12.2017. treba da bude primenjena stara vrednost poreske stope, inače treba da je nova vrednost stope.

d) Korisnici koji imaju zalihe u maloprodaji treba da urade odgovarajuća knjiženja pod 01.01.2018. godine pomoću opcije finansijsko/nalozi.
Ukoliko menjate cene u maloprodaji potrebno je uraditi opštu nivelaciju.


Preporuka: Proveriti računsku tačnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata (računi, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice...) za stope 19% i 21% jer ćete verovatno imati dokumente iz prethodne godine.


---Napomena u vezi rada sa fiskalnim uredjajima---

Infosys NE VRSI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampačima.
Korisnici koji imaju fiskalne štampače, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreske stope sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadležnim softverskim firmama sa kojim imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana u 2017. godini, a obavezno pre početka prvog radnog dana u 2018. godini.
Dakle, preduzeće Infosys NE RADI taj posao.
Preduzeće Infosys pruža konsultacije i programsku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

Obračun prevoza i dnevnica (JOB: OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 375 od 17.11.2017.godine

--- Obračun prevoza i dnevnica uz privremeno povremene poslove ---


U skladu sa dosadašnjim saznanjima, uradjena je dorada za obračun prevoza i dnevnica za privremeno povremene poslove.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podršku "k161201e", kao i zakonsku podršku "zdru_kum".

PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 374 od 09.11.2017.godine

----PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV -----

U toku je priprema programskog rešenja za primenu novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01.01.2018. (Službeni glasnik RS broj 90/2017).

Predviđeno je, između ostalog, da se uvođenje novih evidencija i POPDV-a u programu reguliše otvaranjem novih šifara poreskih statusa. Kako je novim pravilnikom predviđeno posebno evidentiranje određenih prometa, povećanja i smanjenja osnovice, kao i avansa vezanih za odredjene promete, šifarnik poreskih statusa će biti značajno dopunjen u svrhu podržavanja različitih situacija. Radimo na tome da prilikom praktične primene nećete imati izmena u načinu rada u programu, već da ćete izborom odgovarajućeg poreskog statusa regulisati formiranje evidencija i POPDV.

Po završetku programske dorade, objavićemo novo obaveštenje sa detaljima u vezi sa preuzimanjem i primenom dorade. Potrebno je da se u međuvremenu detaljno upoznate sa propisima kako biste lakše odabrali odgovarajući poreski status i izvršili kontrolu ispravnosti formiranja evidencija o PDV i Pregleda obračuna PDV.

S poštovanjem,

Infosys doo

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 373 od 09.10.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_3.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 02.07.2016.god - 30.09.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 369 od 14.04.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_1.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2016.god - 13.04.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 372 od 04.07.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_2.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 14.04.2016.god - 01.07.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

PDV - oporezivi promet (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 371 od 24.06.2017.godine

---Korekcija iznosa oporezivog prometa u PDV prijavi---

Na okruženju opcije PDV/Poreska prijava - PDV dodata opcija 'Korekcija iznosa oporezivog prometa'.

Opciju za korekciju možete koristiti ukoliko, usled zaokruženja, postoji manji iznos odstupanja izmedju iznosa obracunatog PDV-a i iznosa oporezivog prometa. Korekcijom se menjaju podaci o iznosu oporezivog prometa na štampanom obrascu prijave za obracun PDV, bez izmene u KIF. U polju 'Korekcija za upis' je predloženi iznos korekcije koji je dobijen kao razlika odgovarajucih podatka u koloni 'Oporeziv promet KIF' i koloni 'Preracunata osnovica'. Ovaj iznos po potrebi možete izmeniti i izvršiti upis. Klikom na 'Brisanje korekcije' možete obrisati prethodno upisanu korekciju.

Podatak u koloni 'Preracunata osnovica' je dobijen sledecom formulom: (iznos PDV/stopa PDV)+iznos PDV uz pretpostavku da u poreskom periodu nije bilo primene razlicite vrednosti stopa u okviru više i niže poreske tarife, odnosno da nije bilo izmene stope PDV-a.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.

KAMATE - Evidencija kamata (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 370 od 19.05.2017.godine

--- Stalna (permanentna) evidencija kamata---

Uvedena je stalna evidencija obračuna kamata, opcija "Evidencija kamata" (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata). Iz evidencije kamata je moguće vrštiti naknadnu štampu i knjiženje obračunate kamate.

- Formiranje evidencije obračuna kamata i knjiženje u finansijsko knjigovodstvo:
Upis u evidenciju moguće je izvršiti iz obračuna kamata na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (Finansijsko/Obrade-obračni/Obračun kamata/Podaci-fin. knjigovodstvo), kao i na osnovu zadatih podataka (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Zadati podaci). Upis se vrši pokretanjem opcije 'Štampa i obrada' sa okruženja obračuna. Na dobijenom dijalogu je potrebno označiti opciju 'Formiranje evidencije obračuna'. Ukoliko je potrebno proknjižiti obračunatu kamatu u finansijsko knjigovodstvo, potrebno je označiti i opciju 'Knjiženje u finansijsko' i upisati vrstu promene za knjiženje u polje 'Vrsta promene' . Uslov za knjiženje obračunate kamate je upis u evidenciju kamata. Najčešća vrsta promene za knjiženje se može definisati putem parametara (Finsnsijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Parametri, polje VP). Definicija knjiženja kamate postavlja se na opciji Šifarnici/Vrste dokumenata-maska. Kamata se može knjižiti zbirno po komitentu (difoltna vrsta promene -961) ili po računu (ukoliko je izvršen obracun kamate po dokumentu - difoltna vrsta promene -962).

-Štampa i knjiženje kamate iz evidencije kamata:
Naknadna štampa i knjiženje obračunate kamate iz evidencije kamata vrši se na opciji Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata. Nakon postavljanja na odgovarajući obračun, sa okruženja obračuna kamate je moguće pokrenuti opciju 'Obrada i štampa'.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.

Obrasci PB-1, PB-2, PDP (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 368 od 21.02.2017.godine

--- Izmene obrazaca PB-1, PB-2, PDP ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.

Izmenjeni su sledeci obrasci:

- obrazac PB-1 -Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.- pom. obr/Obrazac PB1.

- obrazac PB-2 -Poreski bilans obveznika poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalnih delatnosti, opcija Finansijsko/Obrasci/Fin.izv.-por.bilans-preduzetnik/Obrazac PB-2.

- obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija/Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred. obr/Obrazac PDP-novi.

Izmena se nalazi u kumulatvinoj podrsci K161201E.

KOM - Dorade na obracunu (JOB: KOM, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 365 od 28.11.2016.godine

--- Programske dorade na obracunu komunalnih usluga ---

1. Napravljene su dodatne kontrole obracuna komunalnih usluga. Program ubuduce nece uraditi obracun ukoliko merno mesto ima više objekata prikljucenih na to merno mesto a na nekom od njih nije popunjeno polje za raspodelu potrošnje (procenat, clanova, fiksno ili delitelj). U ovom slucaju ce se prikazati tabela sa pogrešno unetim podacima.

2. Takode obracun nece moci da se uradi i ako postoje objekti povezani na jedno merno mesto a neki objekti imaju definisanu raspodelu potrošnje po deliteljima a drugi nemaju. Odnosno ukoliko je za jedan objekat definisano da se raspodela vrši po delitelju, svi objekti na tom mernom mestu moraju imati raspodelu potrošnje po delitelju.

3. Na definiciji usluga koje su pridružene objektu moguce je iskljuciti neku uslugu tako što se u polje Usluga je neaktivna unese D. Na ovaj nacin ce se taj objekat iskljuciti i iz raspodele potrošnje ukoliko deli potrošnju sa drugim objektima na istom mernom mestu.

---
Navedene programske dorade ce vam biti implementirane u novoj verziji programa prilikom instalacije koja ce se obaviti u decembru 2016.godine.

PLATE - Dijagnostika obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 364 od 08.11.2016.godine

Dijagnostika obracuna

Promenjen prikaz poruka upozorenja u dijagnostici obracuna.

U cilju bolje preglednosti, poruke su sortirane po vrsti upozorenja, a ne po zaposlenom kao do sada.

Sa Okruzenja dijagnostike obracuna omogucena stampa poruka upozorenja. Na dijalogu postoji mogucnost izbora zaposlenih, izbora poruka o greskama i izbora poruka po prioritetima.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K151130.

PLATE - Ponavljanje obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine
- dopuna ovog obavestenja se nalazi u obavestenju 363

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Po unosu ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene, na dijalogu za obracun postoji dugme ARHIVA, gde se pored godine definišu i mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno raden obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomena: Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!

PLATE - Ponavljanje obracuna (2) (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 363 od 31.10.2016.godine
- dopuna obavestenja broj 358.

PLATE - Ponavljanje obracuna

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.
Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Unosom ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene u arhivi ostvarenja neophodno je pokrenuti obracun iz arhive. Na dijalogu obracuna je dugme ARHIVA. Pozivanjem opcije dobijamo dijalog gde je potrebno da unesete Vašu lozinku kojom ulazite u program, ukoliko je nemate unesite "INFO". Pomenuti dijalog se javlja kao vid upozorenja, da ne bi došlo do slucajnog startovanja opcije, vec upisom lozinke potvrdjujemo da želimo da izmenimo obracun u arhivi. Kod izbora isplate iz arhive pored godine definišu se mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno radjen obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomene:

-Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!
-Posle startovanja opcije obracuna u arhivi svi izveštaji u tekucem obracunu bice iz isplate za koju ste ponovili obracun, dok su ostvarenja u tekucem obracunu ostala nepromenjena. Nakon arhiviranja ponovljenog obracuna iz arhive koji ste uradili, neophodno je da ponovite tekuci obracun, kako bi svi izveštaji odgovarali tekucim ostvarenjima.
-U slucaju da radite obacun iz arhive nakon pražnjenja tekucih podataka, neophodno je da u inicijalizaciji obracuna definišete mesec i isplatu, bez unosa ostvarenja. U ovom slucaju možete uneti mesec i isplatu za koji radite korekciju i obracun u arhivi

Kadrovska i ostala rešenja -štampa (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 362 od 29.09.2016.godine

--- Šampa kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor ---

Uvedena je mogucnost štampe kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor u RTF formatu. Za unapred kreirani šablon moguce je dobiti rešenja sa tekstom koji ima razlicitu velicinu fonta, podebljana slova, ...
Potrebno je na serveru kreirati folder, npr. Resenja u koji bi se smeštali šabloni u RTF formatu. Da bi kreiranje šablona bilo jednostavnije moguce je kopirati sadržaj dosadašnjih šablona sa opcije Kadrovska/Rešenja/Tipovi rešenja, odnosno Kadrovska/Godišnji odmor/Tipovi rešenja. Istovremeno, potrebno je za svaku šifru rešenja u polje Putanja do RTF file-a upisati naziv odgovarajuceg šablona.

OBRAZAC PP PDPO/S (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 361 od 27.08.2016.godine

--- OBRAZAC PP PDPO/S- Poreska prijava za porez na dobit po odbitku ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama uradjena je programska opcija formiranja i stampe obrasca PP PDPO/S.
Opcija se nalazi na meniju Finansijsko/Obrasci /Obrazac PP PDPO/S.

B. SEKUNDARNE SIROVINE

Postupak rada:
1. Podesavanja:
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos fakture od dobavljaca (difoltna -88B).
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos internog obracuna pdv-a (difoltna -92H).
• Otvoriti posebnu sifru osnova za interni obracun pdv-a sa odgovarajucom sifrom poreskog statusa.

2. Unos fakture od dobavljaca:
• Uneti fakturu dobavljaca preko opcije kalkulacije na veliko sa odgovarajucom vrstom promene i odgovarajucom sifrom poreskog statusa (0507).
• Zbog internog obracuna pdv-a, tu istu fakturu od dobavljaca potrebno je uneti u pdv dokumenta sa odgovarajucom vrstom promene I odgovarajucom sifrom poreskog statusa. Pored unosa standarnih podataka potrebno je uneti stopu poreza po odbitku u polje “St. PDPO” i sifru vrste prihoda u polje “Vr. Prihoda”.
• Obraditi pdv dokument. Ovim postupkom je proknjizenja faktura od dobavljaca u glavnu knjigu i poresku evidenciju.

3. Formiranje obrasca PP PDPO/S
• Danom isplate dobavljacu, potrebno je tu isplatu uneti u obrazac PP PDPO/S.
• U zaglavlju obrasca uneti datum isplate i opis.
• Ostali podaci na zaglavlju unose se automatski opcijom okruzenje/dopuna podataka za poresku prijavu (obratiti paznju na polje “osnov prijave”).
• Na relaciji prijave potrebno je uneti sifru komitenta, i iznos uplate.
• Povezivanje uplate sa racunom vrsi se pomocu opcije okruzenje/povezivanje sa PDV dokumentom.
• Stampa poreske prijave vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Stampa.
• Kreiranje XML fajla vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Kreiranje XML datoteke.

HOTELSKA RECEPCIJA - novine (JOB: REC, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 360 od 06.07.2016.godine

--- HOTELSKA RECEPCIJA - novine u programu ---

1. Na opciji Pregled soba uvedena mogucnost promene visine i širine kockica.

2. Omoguceno definisanje podrazumevanog nacina placanja prema tipu dokumenta, opcija Šifarnici/Tipovi dokumenata. Potrebno je popuniti polje preporuceni nacin placanja.

3. Unos napomene po sobama, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Okruženje/Napomena o sobi. Uneta napomena štampa se na spisku za dolazak, odlazak i najavu.

4. Kreiranje predracuna na osnovu rezervacije, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Kreiranje predracuna.

5. Uveden parametar redosleda kolona na hotelskom žurnalu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije, u polje prikaz hotelskog žurnala uneti: 1- standarni redosled kolona ili 2 – novi redosled kolona(podatak o gostu, podatak o rezervaciji, napomena, odjava, usluge).

6. Mogucnost odjave gosta koji nije izmirio sve svoje obaveze ukljucuje se parametrom Odjava gosta sa prebacivanjem usluga na grupu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

7. Na Pregledu racuna dodata štampa spiska gostiju i mogucnost izmene napomene na racunu.

8. Korekcija podataka o gostima za izabrane goste jedne grupe (granicni prelaz, vrsta dokumenta, ...), opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Korekcija podataka o gostima.

9. Upozorenje na unosu podataka o gostu ako nije izmirio sve svoje prethodne obaveze ukljucuje se parametrom Kontrola izmirenog duga gosta na opciji Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

10. Novi dijalog za izradu racuna se definiše istoimenim parametrom na opciji Održavanja\Parametri hotelske recepcije\Dodatne opcije.

11. Pregled slobodnih soba za definisani period je novi izveštaj koji se nalazi na opciji Izveštaji/Rekapitulacije/Rekapitulacija slobodnih soba.

12. Specifikacija usluga na Hotelskom žurnalu je novi izveštaj, nalazi se na okruženju Hotelskog žurnala.

13. Ravnoteža dopisanih usluga opcija Održavanje/Ravnoteža dopisanih usluga. Koristi se za kontrolu zaduženja gostiju prema definisanim paketima usluga.

14. Opcija pregled soba/Okruženje/Zadavanje perioda za pregled, služi za jednostavniji unos rezervacija.

15. Na pregledu soba uvedena plava boja kockice, oznacava rezervaciju koja je na boravku (status 300) ali gosti u datoj sobi još nisu zaduženi (dolaze kasnije u odnosu na neke goste te rezervacije).

MATRIX Supervisor - promocija (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 359 od 29.06.2016.godine

--- MATRIX SUPERVISOR ---

Matrix Supervisor predstavlja po našem mišljenju 22 interesantna izveštaja iz poslovanja, koji se nalaze u sklopu šireg programskog segmenta MATRIX koji ovom prilikom promovišemo. MATRIX je program u klasi BI (business inteligence), u prevodu: Poslovna inteligencija.

Matrix Supervisor se dobija ako kliknete na glavnom ekranu programa na ikonicu u gornjem levom uglu na zelenu površinu, na kojoj piše "MATRIX supervisor".

Izvestaji su podeljeni u 4 grupe:
1. Kupci (prodaja robe)
2. Artikli
3. Finansije
4. Pivot

Mozete nas pozvati za konsultacije ukoliko želite da probate neke od tih izveštaja.

Promo period traje do 30.11.2016.godine.

Praznici: Uskrs i 1. Maj (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 357 od 28.04.2016.godine

ZA ONE KOJI SLAVE, ZELIMO VAM SRECNE PREDSTOJECE PRAZNIKE USKRS i 1. MAJ.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, sreda 04.05.2016.godine.

PDV - Poreski status 0811 (JOB: FIN, PDV, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 356 od 05.04.2016.godine

--- Novi poreski status 0811 - vracena roba ---
knjizi se u KPR bez obracuna pdv neobveznik

Koristi se za evidentiranje povracaja robe od kupca, neobveznika, koji se smatra novim prometom.

Ukoliko Vam kupac neobveznik vrati robu, i vi umesto njega pravite dokument o obracunu, koristicete ovaj poreski status, jer se po njemu ne vrsi obracun pdv-a.

Knjizenje u robnom je storno izlaza, a u pdv evidenciji je knjizenje u KPR.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati programsku podrsku pod_psts.