Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem /Programski moduli

Obračunska i pravna služba

OBR - Obračun zarada zaposlenih

Programski segment Obračun zarada zaposlenih sadrži evidenciju zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih koja su ostvarena iz radnog odnosa, uključujući i obračun zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo (u situaciji kada se ne primenjuje neki od međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja), kao i obračun lične zarade preduzetnika i doprinosa osnivača koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom društvu. Na osnovu bogate parametrizacije moguć je obračun zarade koja je definisana osnovnom bruto zaradom za mesec, bruto zaradom po satu ili na osnovu koeficijenta i cene rada. Moguć je obračun jedne ili više isplata u mesecu, uz Zakonom propisana kumuliranja u obračunu. Na osnovu obračunatih podataka dobijaju se isplatni listići za zaposlene, potrebni obrasci, spiskovi, pregledi, rekapitulacije i nalozi za prenos, sa mogućnošću elektronskog plaćanja uz programski segment E_BANK (veza sa e_bank programom). Svi izveštaji i obrasci se mogu štampati za tekući, kao i za svaki prethodno urađen i arhiviran obračun.

1. ŠIFARNICI

1.1.Podaci o zaposlenima
1.2. Šifarnik statusa radnog odnosa
1.3. Šifarnik banaka
1.4. Šifarnik radnih jedinica
1.5. Šifarnik radnih mesta
1.6. Šifarnik računa
1.7. Šifarnik opština
1.8. Šifarnik prevoza

osim navedenih postoje i drugi šifarnici koji su od značaja za obračun

2.PARAMETRI

2.1. Evidencija doprinosa i poreza po opštinama
2.2. Procenti minulog rada
2.3. Definicija automatskog knjiženja u finansijsko
2.4. Globalni parametri - definicija obračuna

3. EVIDENCIJE MESEČNIH OSTVARENJA I OBUSTAVA ZAPOSLENIH

3.1. Parametri za obračun zarade po zaposlenom
3.2. Evidencija ostvarenja zaposlenog
3.3. Krediti i ostale obustave

4. OBRADE

4.1.Obračun zarada (obračun u zemlji i inostranstvu)
4.2. Privremeno smanjenje zarada u JS
4.3. Evidencija obračuna
4.4.Listići zaposlenih
4.5. Nalozi za prenos
4.6. Spiskovi za banke i kreditore
4.7. PPP-PD prijava
4.8. Obrazac NZ-1
4.9. Obrazac OZ-7
4.10. Obrazac OZ-8
4.11. Obrazac OZ-9
4.12. Obrazac OZ-10
4.13. Obrazac I
4.14. Obrasci OD-O
4.15. Obrazac IOSI
4.16. Obrazac za program sticanja praktičnih znanja
4.17. Obrasci za javna preduzeća: ZIP, Obrazac 1 i Izveštaj o isplaćenim zaradama

5. IZVEŠTAJI

5.1.Specifikacija zarada
5.2. Specifikacija ostvarenja
5.3. Rekapitulacija porodiljskog odsustva
5.4. Rekapitulacija socijalnog bolovanja
5.5. Rekapitulacija invalida rada

6. ARHIVA

6.1. Evidencija obračuna za tekuću godinu
6.2. Obrazac PPP
6.3. Obrazac M4
6.4. Obrazac RAD 1
6.5. Karton zarada
6.6. Evidencija socijalnog bolovanja
6.7. Evidencija porodiljskog bolovanja

7. PRIMANJA PO ČLANU 18. ZAKONA (prevoz, dnevnice, jubilarna nagrada, ...)

7.1. Evidencija primanja
7.2. PPP-PD prijava
7.3. Spiskovi za isplatu
7.4. Nalozi za prenos
7.5. Šifarnik primanja
7.6. Definicija automatskog knjiženja obračuna u finansijsko knjigovodstvo

Ovom evidencijom primanja se obuhvata obračun naknade troškova i drugih primanja zaposelnih iz radnog odnosa koja nemaju karakter zarade (troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa rada, naknada troškova za službeno putovanje, isplata jubilarne nagrade i sl.).

8. ELEKTRONSKO PLAĆANJE

1. AutomatskI prenos naloga za plaćanje

Na ovu programsku opciju ne dajemo garanciju jer njegova funkcionalnost zavisi od e_banking programa koji koristi banka. Ovaj program je primenjiv u komunikaciji sa nekoliko programa banaka koji su navedeni u našim programskim opcijama.

OBR_CG - Obračun zarada zaposlenih U CRNOJ GORI

Programski segment Obračun zarada zaposlenih sadrži evidenciju primanja zaposlenih koja su ostvarena iz radnog odnosa. Na osnovu bogate parametrizacije moguć je obračun zarade koja je definisana osnovnom bruto zaradom za mesec, bruto zaradom po satu ili na osnovu koeficijenta i cene rada. Moguć je obračun jedne ili više isplata u mesecu, uz Zakonom propisana kumuliranja u obračunu. Na osnovu obračunatih podataka dobijaju se listići za zaposlene, potrebni obrasci, spiskovi, pregledi, rekapitulacije i nalozi za prenos, ne samo za tekući obračun već i za svaki koji mu prethodi.

1. ŠIFARNICI

1.1. Šifarnik opština
1.2. Šifarnik banaka
1.3. Šifarnik radnih jedinica
1.4. Šifarnik radnih mesta
1.5. Šifarnik računa
1.6. Šifarnik statusa radnog odnosa
1.7. Šifarnik prevoza,

osim navedenih postoji još šifarnika koji su od značaja za obračun

1.8. Podaci o zaposlenim

2. PARAMETRI

2.1. Evidencija doprinosa i poreza po opštinama
2.2. Procenti minulog rada
2.3. Definicija automatskog knjiženja u finansijsko
2.4. Globalni parametri - definicija obračuna

3. EVIDENCIJE MESEČNIH OSTVARENJA I OBUSTAVA ZAPOSLENIH

3.1. Parametri za obračun zarade po zaposlenom
3.2. Evidencija ostvarenja zaposlenog
3.3. Krediti i ostale obustave

4. OBRADE

OBRAČUN ZARADA

Evidencija obračuna
Listići zaposlenih
Nalozi za prenos
Spiskovi za banke i kreditore
Obrazac OPD1
Obrazac OPP ND

5. IZVEŠTAJI

Specifikacija zarada
Specifikacija ostvarenja
Rekapitulacija porodiljskog odsustva
Rekapitulacija socijalnog bolovanja
Rekapitulacija invalida rada

6. ARHIVA

Evidencija obračuna za tekuću godinu
Obrazac OPD2 – OPD3
Obrazac M4
Obrazac RAD 1
Karton zarada
Dodatne evidencije

OBR_BH - Obračun zarada zaposlenih U BOSNI I HERCEGOVINI

Programski segment Obračun zarada zaposlenih sadrži evidenciju primanja zaposlenih koja su ostvarena iz radnog odnosa. Na osnovu bogate parametrizacije moguć je obračun zarade koja je definisana osnovnom bruto zaradom za mesec, bruto zaradom po satu ili na osnovu koeficijenta i cene rada. Moguć je obračun jedne ili više isplata u mesecu, uz Zakonom propisana kumuliranja u obračunu. Na osnovu obračunatih podataka dobijaju se listići za zaposlene, potrebni obrasci, spiskovi, pregledi, rekapitulacije i nalozi za prenos, ne samo za tekući obračun već i za svaki koji mu prethodi.

1. ŠIFARNICI

1.1. Šifarnik opština
1.2. Šifarnik banaka
1.3. Šifarnik radnih jedinica
1.4. Šifarnik radnih mesta
1.5. Šifarnik računa
1.6. Šifarnik statusa radnog odnosa
1.7. Šifarnik prevoza,

osim navedenih postoji još šifarnika koji su od značaja za obračun

1.8. Podaci o zaposlenim

2. PARAMETRI

2.1. Evidencija doprinosa i poreza po opštinama
2.2. Procenti minulog rada
2.3. Definicija automatskog knjiženja u finansijsko
2.4. Globalni parametri - definicija obračuna

3. EVIDENCIJE MESEČNIH OSTVARENJA I OBUSTAVA ZAPOSLENIH

3.1. Parametri za obračun zarade po zaposlenom
3.2. Evidencija ostvarenja zaposlenog
3.3. Krediti i ostale obustave

4. OBRADE

OBRAČUN ZARADA

Evidencija obračuna
Listići zaposlenih
Nalozi za prenos
Spiskovi za banke i kreditore
Obrazac PP MOK

5. IZVEŠTAJI

Specifikacija zarada
Specifikacija ostvarenja
Rekapitulacija porodiljskog odsustva
Rekapitulacija socijalnog bolovanja
Rekapitulacija invalida rada

6. ARHIVA

Evidencija obračuna za tekuću godinu
Obrazac M4
Obrazac RAD 1
Karton zarada
Dodatne evidencije

DRU – Drugi prihodi

Programski segment Drugi prihodi sadrži evidenciju primanja zaposlenih koja su ostvarena van radnog odnosa. Moguć je obračun ugovora o delu, ugovora o autorskom honoraru, ugovora o privremeno povremenim poslovima ako su ugovoreni direktno sa poslodavcem, itd.

1. ŠIFARNICI

1.1. Šifarnik opština
1.2. Šifarnik banaka
1.3. Šifarnik statusa radnog odnosa

1.4. PODACI O ZAPOSLENIMA

2.PARAMETRI

2.1. Evidencija doprinosa i poreza po opštinama
2.2. Definicija automatskog knjiženja u finansijsko

3. EVIDENCIJE UGOVORA

3.1. Obračunati i isplaćeni ugovori
3.2. Evidencija stvarnih troškova

4. OBRADE

4.1.Obračun ugovora
4.2. Privremeno smanjenje u JS
4.3. Nalozi za prenos
4.4. Spiskovi za isplatu za banke
4.5. PPP-PD prijava
4.6. Obrazac M-UN
4.7. Mogucnost kreiranja dokumenta PDV evidencije na osnovu obračunatih ugovora, za potrebe iskazivanja isplaćenih ugovora u poreskoj prijavi za PDV

5. ARHIVA

5.1. Rekapitulacije obračuna isplaćenih ugovora
5.2. Obrazac PPP i M-4

6. ELEKTRONSKO PLAĆANJE

1. AutomatskI prenos naloga za plaćanje

Na ovu programsku opciju ne dajemo garanciju jer njegova funkcionalnost zavisi od e_banking programa koji koristi banka. Ovaj program je primenjiv u komunikaciji sa nekoliko programa banaka koji su navedeni u našim programskim opcijama.

KAD – Kadrovska i personalna evidencija

Izračunavanje dana godišnjeg odmora

Izračunavanje radnog staža na zadati dan

Izračunavanje penzijskog staža na zadati dan

Pregledi:

- po kvalifikacijama
- po radnim mestima
- po statusu u preduzeću
- po zanimanjima
- po školskoj spremi
- po radnim jedinicama
- uporedni pregledi

Penzijski staž

- izračunavanje penzijskog staža na dan
- izračunavanje penzijskog staža
- samo po izabranim činiocima

Rešenja

- o rasporedu zaposlenih
- o prestanku radnog odnosa
- broj dana godišnjeg odmora
- rešenja o godišnjem odmoru
- ostala rešenja