Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: CG0506
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: DOS-Poreski status-0506-oslobodjeno PDV-a
Namena: Novi poreski status koji sluzi za evidenciju u KPR(KUF)za racune koji su oslobodjeni PDV-a
Datoteka:
Datum: 2010-02-13
Grupa korisnika:
Država: Crna Gora
Poslovna godina: 2017
Modul:

 

Postupak instalacije: