Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Putni nalozi u zemlji i inostranstvu

Obračun putnih naloga u zemlji i inostranstvu

Programski segment „Obračun putnih naloga” sadrži evidenciju i obračun putnih naloga za službeno putovanje u zemlji i u inostranstvu. U okviru ovog segmenta moguće je voditi evidenciju, kao i obračun putnih naloga sa praćenjem pojedinih troškova (dnevnice, smeštaj i drugi putni troškovi) nastalih u vezi sa službenim putovanjem. U slučaju kada postoji isplata dnevnica iznad neoporezivog iznosa, vrši se obračun poreza uz mogućnost formiranja odgovarajuće PPP-PD prijave. Na osnovu obračunatog naloga mogu se dobiti nalozi za prenos (e-banking) za dinarska plaćanja, kao i spiskovi za isplatu u domaćoj i stranoj valuti. Takođe, omogućeno je automatsko knjiženje obračuna u finansijsko knjigovodstvo.

Programske opcije:

1.1. ŠIFARNICI 1.1. Zaposleni
1.2. Zemlje
1.3. Troškovi
1.4. Valute
1.5. Tip vozila
1.6. Vrsta prevoza

2. EVIDENCIJE

2.1. Putni nalozi
2.2. Obračun poreza
2.3. PPP-PD prijave

3. IZVEŠTAJI

3.1. Putni nalog
3.2. Spisak za isplatu
3.3. Evidencija putnih naloga – knjiga putnih naloga u zemlji
3.4. Virmanski nalozi
3.5. Pregled knjiženja
3.6. Rekapitulacija putnih naloga

4. OBRADE

4.1. Obračun putnog naloga
4.2. Kreiranje PPP-PD prijave

5. PARAMETRI

5.1. Iznos dnevnice i neoporezivog iznosa po zemljama