Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Spoljna trgovina

SPOT – Spoljna trgovina

 1. Evidencija ugovora o zaključenim poslovima

 2. Doznake, krediti

 3. Specifikacija ugovora

 4. Specifikacija robe

 5. Kontrolnik uvoza

 6. Kontrolnik izvoza

DEV_FIN – Devizno finansijsko knjigovodstvo

Programski segment DEV_FIN nasleđuju segment FIN sa svim svojim funkcionalnim karakteristikama. Dodatna osobina ovog segmenta je mogućnost da se u finansijskom nalogu unose dodatni podaci: šifra valute, valutno duguje, valutno potražuje i kurs. Postoje finansijski izveštaji koji preikazuju stanja po valutnim veličinama i to su:

 1. Finansijske kartice devizne

 2. Devizni IOS-i

 3. Devizni finansijski dnevnik

 4. Specifikacija po ugovorima devizna

 5. Devizna dospela potraživanja kupaca - dobavljača

 6. Obračun kursnih razlika

 7. Kursna lista

 8. Zaključni list