Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Vrtić

VRTIĆ – Vrtić

Programski segment VRTIĆ je namenjen za obračun zaduženja za korišćenje usluga u predškolskim ustanovama i knjiženje u analitičku evidenciju ili glavnu knjigu, formiranje računa i uplatnica, evidentiranje uplata korisnika kao i za konkurs za upis kandidata u ustanovu. Postoje dva osnovna režima rada: nosioci troškova mogu da budu roditelji/staratelji ili deca. Usluge mogu biti osnovne (smeštaj i boravak) koje se obračunavaju na osnovu skala (cenovnik po grupama formiranim na osnovu materijalnog stanja kandidata) i dodatne koje korisnici programa mogu definisati. Postoji automatizam knjiženja obračuna u finansijsko knjigovodstvo (glavna knjiga) ili u analitičku evidenciju (finansijska evidencija po nosiocima troškova u segmantu VRTIĆ), kao i formiranja računa (u slučaju da su nosioci troškova roditelji) i uplatnica. Omogućen je pregled finansijkih kartica korisnika i zaduženja po grupama. U okviru segmenta postoji mogućnost kreiranja ITR izveštaja iz obračuna (podaci o boravku dece) i analitičke evidencije (finansijski podaci).

1. ŠIFARNICI

1.1. Korisnici (deca)

1.2. Korisnici (roditelji)

1.3. Skale (cenovnik)

1.4. Indikatori korišćenja usluga sa procentima umanjenja zaduženja

1.5. Ustanove

1.6. Grupe

1.7. Vrste promena za knjiženje u analitičku evidenciju

1.8. Dodatne usluge

1.9. Konkurs – oblici rada

1.10. Konkurs – osetljive grupe

1.11. Parametri programa

2. EVIDENCIJE

2.1. OBRAČUNI

2.1.1. Obračuni – osnovni podaci

2.1.2. Dani pohađanja i odsustva po korisnicima

2.1.3. Dodatne usluge

2.2. ANALITIČKA EVIDENCIJA

2.3. GLAVNA KNJIGA (Fin)

2.4. RAČUNI

2.5 UPLATNICE

2.6 EVIDENCIJA OBRAČUNA KAMATA

2.7. KONKURS

2.7.1. Konkurs – osnovni podaci

2.7.1.1. Oblici rada - parametri

2.7.1.1.1 Raspodela mesta po vrtićima i grupama za oblik rada

2.7.1.2. Šema bodovanja na osnovu materijalnog stanja

2.7.2. Zahtevi

2.7.2.1. Podaci o roditeljima/starateljima

2.7.2.2. Podaci o ostaloj deci iz porodice

2.8. RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA

3. IZVEŠTAJI

3.1. OBRAČUNI

3.1.1. Rekapitulacija korisnika po indikatorima i skalama

3.1.2. Rekapitulacija broja korisnika i iznosa po skalama

3.1.3. Rekapitulacija broja korisnika i iznosa po grupama

3.1.4. Obrazac TB-1

3.2. ANALITIČKA EVIDENCIJA

3.2.1. Kartica korisnika (deca)

3.2.2. Kartica korisnika (roditelji)

3.2.3. Dugovanja korisnika po grupama

3.2.4. Zbirni pregled naloga

3.2.5. Nenaplaćena potraživanja

3.3. GLAVNA KNJIGA

3.3.1. Finansijska kartica

3.3.2. Specifikacije

3.3.3. Pregled knjiženja (FIN)

3.4. ITR

3.4.1. ITR obračuni

3.4.2. ITR analitička evidencija

3.5. KONKURS

3.5.1. Pregled broja raspoloživih mesta po oblicima rada

3.5.2. Privremena rang lista

3.5.3. Rang lista

3.5.4. Kontrola podataka

3.5.5. Zajednički kandidati

3.6 RAČUNI

3.6.1. Štampa računa

3.6.2. Štampa računa (2 računa na jednoj strani)

3.6.3. Zbirni podaci (ukupan iznos I broj računa po obračunu)

3.7. UPLATNICE

3.7.1. Štampa uplatnica

3.8. RAVNOTEŽE

3.8.1. Obračuni – analitička evidencija

3.8.2. Obračuni – glavna knjiga

3.8.3. Obračuni - računi

3.8.4. Obračuni - uplatnice

3.9. ŠIFARNIK KORISNIKA (DECA)

3.9.1. Pregled I štampa šifarnika

3.9.2. Broj aktivnih korisnika

3.9.3. Mesečni izveštaj

3.9.4. Prozivne liste

3.9.5. Štampa spiska korisnika (roditelji I deca)

3.10 OBRAČUN KAMATA

3.10.1. Štampa kamatnog lista

3.10.2. Pregled obračuna kamata

4. OBRADE - OBRAČUNI

4.1. OBRAČUNI

4.1.1. Inicijalizacija obračuna

4.1.2. Inicijalizacija dodatnih usluga

4.1.3. Obrada podataka

4.1.4. Knjiženje u finansijsko knjigovodstvo

4.1.6. Knjiženje u analitičku evidenciju

4.1.7. Formiranje računa

4.1.8. Formiranje uplatnica

4.1.9. Otključavanje obračuna

4.2 OBRAČUN KAMATA

4.2.1. Obračun kamata

4.2.2. Knjiženje obračuna u analitičku evidenciju

4.3 eBanking – Knjiženje izvoda

4.3.1 Knjiženje izvoda u analitičku evidenciju

4.4. KONKURS

4.4.1. Obrada zahteva

4.4.2. Formiranje rang liste

4.4.3. Raspodela mesta za primljene kandidate

4.5. ŠIFARNIK KORISNIKA (DECA)

4.5.1. Formiranje uplatnica

4.5.2. Zamena skala

4.6. SINHRONIZACIJA PODATAKA

4.6.1. Korisnici (deca) – šifarnik komitenata

4.6.2. Korisnici (deca) – šifarnik analitika

4.6.3. Korisnici (roditelji) – šifarnik komitenata

4.6.4. Korisnici (roditelji) – šifarnik analitika