Informacioni sistem

HandyBiz

Programski segment HandyBiz je web aplikacija koja se oslanja na informacioni sistem zasnovan na Infosys programu, a koja omogućava korisnikovim kupcima da putem interneta šalju porudžbine u centralnu bazu podataka na dalju obradu. Porudžbine se sa terena mogu slati kada to Vašim kupcima odgovara, bez obzira na radno vreme.

HandyBiz se može koristiti putem Vašeg tableta, laptopa, desktop računara ili mobilnog telefona. Svaki korisnik HandyBiz-a ima svoje korisničko ime i lozinku putem kojih može pristupiti web aplikaciji.

Osnovne funkcije programskog segmenta HandyBiz su:

- Pregled aktuelnog šifarnika artikala sa količinskim stanjem sa centralnog servera putem interneta.

- Mogućnost vršenja porudžbina od strane više korisnika putem internet veze, koje se direktno putem interneta mogu poslati u Infosys program na dalju obradu.

- Tabelarni prikaz svih porudžbina koje je korisnik započeo i poslao na server za dalju obradu

- Štampa porudžbine u PDF-u.

Serverski zahtevi:

1) Server mora biti pod Windows operativnim sistemom

2) Mora imati instaliran Microsoft Framework .NET 4.0 Full

3) Fiksna IP adresa

4) Konstantna internet veza

Aplikativni zahtevi neophodni za korišćenje klijentske HandyBiz aplikacije:

1) Internet pregledači koji podržavaju HandyBiz:

Primećeno je da se program različito ponaša na različitim internet pregledačima i verzijama istih, pa je potrebno da korisnik pre odluke o kupovini programa proveri njegov rad sa kompletnom funkcionalnošću na svom izabranom internet pregledaču i verziji istog.

Infosys za korišćenje HandyBiz-a preporučuje Google Chrome internet pregledač.

2) Svi operativni sistemi koji imaju bar jedan od gore pomenutih Internet pregledača mogu pokrenuti HandyBiz klijentsku aplikaciju.

Hardverski zahtevi:

- Svi uredjaji koji imaju bar jedan od gore pomenutih Internet pregledača mogu pokrenuti HandyBiz klijentsku aplikaciju, a zbog preglednosti web aplikacije korisniku se savetuje da veličina ekrana uredjaja bude minimum 7 inča .

- HandyBiz aplikacija mora imati konstantnu internet vezu sa serverom da bi ispravno funkcionisala.

Rizici:

- U internet komunikaciji, usled pada signala interneta, transakcije ponekad otkazuju što se manifestuje nasilnim prekidom rada programa i prijavom greške. Obično se postupak ponovi i vrlo često uspe.

- Komunikacija HandyBiz aplikacije i centrale (server) zavisi od stabilnosti interneta.

- Nije poznato kako se HandyBiz ponaša kod velikog saobraćaja u komunikaciji između klijenta i servera a to se može desiti kod velikog broja krajnjih korisnika odnosno kupaca korisnika.

Infosys ne prihvata odgovornost ni intervencije po osnovu nabrojanih rizika.

Korisnik treba:

a. da se na prezentaciji upozna sa programom HandyBiz i da se izjasni da li mu isti odgovora,

b. da uđe u probnu fazu

c. da ima zaposleno ili angažovano stručno lice koje će održavati HandyBiz sistem; to lice treba da poznaje administraciju interneta, servera, windows-a, našeg programa sa svim segmentima (komercijala, HandyBiz)

Tehnička podrška:

Svu tehničku podršku krajnjim korisnicima (kupcima korisnika) daje preduzeće od kojeg se naručuje roba tj. preduzeće na kog je program i registrovan (vlasnik licence HandzBiz-a).

Preduzeće "Infosys", Užice, kao autor programa, NE DAJE podršku krajnjim korisnicima (kupcima korisnika). Pravo na tehničku podršku ima samo preduzeće na kog je program registrovan (vlasnik licence HandyBiz-a).

Oslobađanje od odgovornosti:

Web program HandyBiz ima ugrađen osnovni nivo zaštite pristupa podacima koji se zasniva na unošenju korisničkog imena i lozinke radi pristupa. Ukoliko korisničko ime i lozinka dođu u posed neovlašćenih lica, Infosys ne može snositi odgovornost za nastale posledice.