Informacioni sistem

HandyCom

Programski segment HandyCom je web aplikacija koja se oslanja na informacioni sistem zasnovan na Infosys programu, a koja omogućava korisnikovim komercijalistima ili referentima prodaje na terenu da putem interneta šalju porudžbine u centralnu bazu podataka na dalju obradu. Porudžbine se sa terena mogu slati kada to Vašim komercijalistima odgovara, bez obzira na radno vreme.

HandyCom se može koristiti putem Vašeg tableta, laptopa, desktop računara ili mobilnog telefona. Svaki korisnik HandyCom-a ima svoje korisničko ime i lozinku putem kojih može pristupiti web aplikaciji.

HandyCom se sastoji iz dva dela koji određuju instalaciju i cenu:

- bazni modul HandyCom (softver koji se instalira na serveru)

- klijent pristup HandyCom (korisnički nalog ili pravo pristupa, određuje se po svakom korisniku programa to jest po svakom komercijalisti ili referentu prodaje na terenu)

Osnovne funkcije programskog segmenta HandyCom su:

- Pregled aktuelnog šifarnika artikala sa količinskim stanjem i šifarnika komitenata sa centralnog servera putem interneta.

- Mogućnost vršenja porudžbina od strane više korisnika putem internet veze, koje se direktno putem interneta mogu poslati u Infosys program na dalju obradu.

- Tabelarni prikaz svih porudžbina koje je korisnik započeo i poslao na server za dalju obradu

- Štampa porudžbine u PDF-u.

Serverski zahtevi:

1) Server mora biti pod Windows operativnim sistemom

2) Mora imati instaliran Microsoft Framework .NET 4.0 Full

3) Fiksna IP adresa

4) Konstantna internet veza


Aplikativni zahtevi neophodni za korišćenje klijentske HandyCom aplikacije

1) koji podržavaju HandyCom:

Primećeno je da se program različito ponaša na različitim internet pregledačima i verzijama istih, pa je potrebno da korisnik pre odluke o kupovini programa proveri njegov rad sa kompletnom funkcionalnošću na svom izabranom internet pregledaču i verziji istog.

Infosys za korišćenje HandyCom-a preporučuje Google Chrome internet pregledač.

2) Svi operativni sistemi koji imaju bar jedan od gore pomenutih Internet pregledača mogu pokrenuti HandyCom klijentsku aplikaciju.

Hardverski zahtevi:

- Svi uredjaji koji imaju bar jedan od gore pomenutih Internet pregledača mogu pokrenuti HandyCom klijentsku aplikaciju, a zbog preglednosti web aplikacije korisniku se savetuje da veličina ekrana uredjaja bude minimum 7 inča .

- HandyCom aplikacija mora imati konstantnu internet vezu sa serverom da bi ispravno funkcionisala.

Rizici:

- U internet komunikaciji, usled pada signala interneta, transakcije ponekad otkazuju što se manifestuje nasilnim prekidom rada programa i prijavom greške. Obično se postupak ponovi i vrlo često uspe.

- Komunikacija HandyCom aplikacije i centrale (server) zavisi od stabilnosti interneta.

Infosys ne prihvata odgovornost ni intervencije po osnovu nabrojanih rizika.

Korisnik treba:

a. da se na prezentaciji upozna sa programom HandyCom i da se izjasni da li mu isti odgovora,

b. da uđe u probnu fazu kupovinom jednog uređaja adekvatnih tehničkih karakteristika,

c. da ima zaposleno ili angažovano stručno lice koje će održavati HandyCom sistem. To lice treba da poznaje administraciju interneta, servera, windows-a, našeg programa sa svim segmentima (komercijala, HandyCom).